Gå til indhold

Guds ord i praksis

Opdag hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Sidste

Sandheden i Romerbrevet 7 – gøre det jeg ikke ønsker at gøre

Romerbrevet 7:14-25 beskriver ikke en ikke-troende eller en troende som lever efter kødet. Det beskriver en sejrende discipel.

Hvad er synd?

Hvad er synd – arvesynd, legemets gerninger, synd i kødet? Hvad er forskellen på at have synd og gøre synd?

Hvorfor virker det som om Gud besvarer nogle bønner og ikke andre?

Gud hører altid vore bønner. Han elsker os og ønsker det bedste for os. Men vi forstår måske ikke at bede om det, som er…

Hvordan Satan forfører Guds folk

Når Satan arbejder blandt Guds folk, benytter han sig af naturlige midler: menneskets trang, tilbøjeligheder og hvad der tiltaler det naturlige menneske.

Hvad frelsen går ud på

Frelsen rydder op i alt i vort liv. Det begynder med omvendelse, og udskiller al synd og urenhed.

En forvandling lige for mine øjne

Jeg ved, at evangeliet om sejr over synd er sandt, for jeg har set det i min mor.

«Giv agt på dig selv» – en kilde til velsignelse

Ånden kan vejlede os til en overflod av velsignelse, hvis vi er villige til at finde og erkende sandheden om os selv.

Hvad er forskellen på retfærdiggørelse, frelse og helliggørelse?

Nåde og tro er de eneste veje til retfærdiggørelse, frelse og helliggørelse. Så hvad skal jeg selv gøre?

Trosgrundlaget

Vi tror på Guds ord, og det har givet os vor profil. Når skriften så entydigt taler om, at det normale kristenliv burde være et liv i sejr over synden, så tror vi det! Ved Helligåndens kraft er dette fuldt muligt. Hør bare hvad Paulus skriver til romerne: «Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Hvad da? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke!» Romerbrevet 6,14-15.

Det er altså fuldt muligt at komme til et sejrende liv - det er absolut ikke nødvendigt at leve i synd! Vi kan blive sande Jesu Kristi disciple, som har opfyldt de betingelser han har sat, og nu følger ham på den nye og levende vej til evigt liv. Er dette sandt? Tusinder iblandt os ville svare et rungende: JA! - ikke kun som en tro, men som en personlig erfaring ved Helligåndens hjælp.

Læs mere
Følg os