Behøver jeg at falde i synd?

Er det muligt at komme til et liv i fuld sejr over synd, som der står i bibelen?

Behøver jeg at falde i synd?

Mange kristne oplever at det virker umuligt, når de prøver at leve et helligt liv. Men behøver det at være sådan?

Det er ikke en hemmelighed, at alle er elendige syndere. Og hvis du læser din bibel, er det heller ikke en hemmelighed, at Jesus beder os om at være hellige, ligesom han er hellig (Første Petersbrev 1:15-16) Men problemet er, at vi meget hurtigt opdager, hvor magtesløse vi er i kampen mod synden. Bliver vi nødt til at leve et liv, hvor vi prøver vores bedste et stykke tid, og så falder i synd igen og igen? Eller er det muligt at komme til et liv i fuld sejr over synd, som der står i bibelen?

Hvorfor falder jeg?

Du kan begynde med at spørge dig selv, “Hvorfor falder jeg?” Måske hader du ikke din synd. Måske er du stolt. Måske tror du, at du kan klare tingene på egen hånd. Guds ord siger klart “sky de ungdommelige tilbøjeligheder”, og hvis du opsøger situationer, hvor du ved, vi vil blive fristet, så falder du.

Din indstilling viser, at du ikke tager det alvorligt. En tidligere alkoholiker går ikke ind i et værtshus og siger til sig selv, at han er i stand til ikke at drikke. Han bliver langt væk fra alle værtshuse! Og hvis der opstår en uventet situation, hvor han bliver fristet til at drikke, så kan han overvinde fristelsen, fordi han gjorde sig de nødvendige foranstaltninger til at “sky”, mens han kunne.

Det er vigtigt, at du lærer at hade din synd, så du begynder at kæmpe imod fristelsen. Hvis du så stadigvæk falder, kommer Gud ikke med beskyldning og fordømmelse. Ved hans ånd kommer han med tugt, og belyser dèt, som du ikke tager alvorligt nok endnu. Han vil også vise dig, hvordan du kan sejre. Og så lærer du at få et større had til synden i dit liv.

Hadet er den måde, Gud selv ser på synden. Det er kombineret med en brændende kærlighed til Gud, og med dette sind kan du virkelig tage kampen op imod synden. Ingen er ligeglade, med noget de i sandhed hader. Bliv færdig med det! Du oplever måske stadigvæk, at du falder, men det er ikke, det du vil — det er ikke dit sindelag! Du ønsker at tjene Gud, så du sørger oprigtigt over dit fald.

Ikke bliv nede

Det allervigtigste er, at du lærer af hvert eneste fald. Du lærer at hade synden mere. Du lærer at være ydmyg, at erkende, at du skal være helt lydig overfor Gud for at få sejr. Hvis du falder i synd og ikke lærer noget af det, så falder du bare igen. Men lær af dit fald med en fast besluttet og inderlig bøn om, at dette var sidste gang du faldt i synd!

Det farligste ved at falde i synd er, at Satan nu har en måde at friste dig på igen. Han elsker at komme med alle mulige slags løgne, at holde dig nede i synden. Han siger måske, at modløshed er bibelsk, eller at det er det samme som ydmyghed eller sagtmodighed. Du tror måske, at du har brug for at blive revset et stykke tid, at det ikke er passende, at kæmpe videre med det samme. Men disse tanker kommer ikke fra Gud, og de skal bekæmpes og ødelægges.

Det er lettere for Satan at holde mennesker nede end at slå dem ned.

Satan elsker, når du falder. Det er lettere for ham at holde mennesker nede end at slå dem ned. Men virkeligheden er, at så længe som du har en helhjertet længsel til at holde dig efter Guds ord, har du startet løbet og kampen. Du er startet på vejen, og èt fald sender dig ikke tilbage til startsstregen.

Men du skal rejse dig op og gå videre.

Du skal komme til en ægte fattighed i ånd, forstå at du ikke er stærk nok til at slå denne synd på egen hånd, og blive træt af dig selv. Ingen har nogensinde oplevet, at de har faldet og bedt Gud om hjælp, og at han ikke har hjulpet dem.

Sejr

Når hele dit ønske er sejr, så sender Gud dig Helligånden, som giver dig kraft i situationerne. Du kan ikke vinde sejr i din egen kraft. Uden Guds hjælp er du svag; selvfølgelig kommer du til at falde. Men når vi er lydig imod bibelens ord, når vi lærer at stole på Guds hjælp, så sender han os hjælpen. Gud sender os Helligånden.

Igennem hans ånd og hans ord, tugter og leder Gud os til en sand nød og sorg, så vi aldrig ønsker at synde. Synd er en meget alvorlig sag, og “syndens løn er døden,” men Gud vil have, at hver eneste person bliver frelst fra dette. (Romerbrevet 6:23) Så længe du i sandhed angrer og har en nød efter aldrig at synde igen, vil Gud mere end gerne tilgive dig. Og så enkelt er det — han blev færdig med synden, og det skal du også blive. Nu kan du fortsætte i dette løb, og ikke lade dit fald holde dig tilbage mere.

At falde i synd giver dig ingen form for fred eller glæde. Men det gør det heller ikke at blive modløs og have selvmedlidenhed. Selvom du måske falder i begyndelsen, des hurtigere får du sejr, eftersom du lærer af dine fald. Og den sejr fører dig til fred, og det fører til glæde, og freden og glæden vokser mere og mere.

Når du får smag for et liv i sejr, længes du efter mere og mere indtil du i dybet af dit hjerte ved, at du aldrig ønsker at synde igen. Det leder kun til ødelæggelse. Når du har sådan et stort ønske efter sejr, overvejer du ikke engang at synde igen. At falde i synd vil være fortid.

Det betyder ingenting, hvor mange gange du er faldet; det betyder ingenting, hvad du for nyligt har gjort. Omvend dig, bed til Gud om hjælp; lær af dit fald. Rejs dig op og kæmp imod synden! Hvis Gud er for dig, hvem kan da være imod dig? Der er ingen kræfter på jorden, som kan binde dig.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.