Aksel Smith

Aksel Smith (1880-1919) var en af de vigtige søjler i menighedens begyndelse, selvom han kun levede, til han blev 38 år gammel. Han hunger og tørst efter at lære mere af gudsfrygtens rigdomme, førte til en ekstremt aktiv skriftlig korrespondance med hans bror Johan Oscar Smith. De breve, de udvekslede er blevet en uvurderlig kilde til inspiration og hjælp til at søge gudsfrygt, og til de som ønsker at gå på den nye og levende vej. Han efterlod sig en rig skat af skrifter til at fremme evangeliet. Læs mere og Aksel Smith.