Blev du skabt for en anden verden?

Zion symboliserer en længsel, for omvandrende mennesker, efter et trygt hjemland. Har du en længsel efter dit åndelige hjemland?

Blev du skabt for en anden verden?

Zions bjerg

“I er kommet til Zions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem…” Hebræerbrevet 12:22.

Jerusalem, israelitternes hellige by, blev grundlagt og bygget på Zions bjerg i Israel. Jøder over hele verden regner dette som deres hjemland, hvor de en dag vil vende hjem til. Hele deres identitet handler om dette; det er her de føler, at de hører hjemme.

Det er det samme for os, som er åndelige israelitter. Vi identificerer ikke os selv som en del af denne verden, men som borgere i himmelens rige – det himmelske Jerusalem. Vi er kun her på jorden en kort tid, indtil vi kan komme hjem til vort rigtige hjem for at være sammen med lammet i evigheden (Johannes’ Åbenbaring 14:1).

Skabt for en anden verden

C.S. Lewis skrev: “Hvis jeg har ønsker som intet i denne verden kan tilfredsstille, er den eneste logiske forklaring, at jeg blev skabt for en anden verden.”

Har du overvejet, om du blev skabt for en anden verden? Du har en uforgængelig og ubesmittet arv forbeholdt dig i himmelen, og den forsvinder ikke! (Første Petersbrev 1:4). Ser du det? Ser du, at du har noget så meget større forbeholdt dig end noget i denne verden kan sammenlignes med?

Velsignet være Gud som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde (Første Petersbrev 1:3)

Vi, som bliver født på ny til et nyt liv i Kristus, har et åndeligt hjemland på Zion. På jorden er vi fremmede og pilgrimme (Hebræerbrevet 11:13). Vi siger som Jesus, at vort rige ikke er af denne verden, fordi vi ser så meget længere end denne verden! (Johannesevangeliet 18:36) Vi bruger vor tid i denne verden på at forberede os til den dag, vi endelig står på Zions bjerg sammen med lammet og alle de som har været trofaste (Johannes’ Åbenbaring 14:1).

Zion: Guds urokkelige bolig

Zion er Guds bolig, og den er fast og urokkelig. Den forandrer sig aldrig. Den ånd som råder der vil aldrig forandre sig og tilpasse sig nutidens trends. Guds sandhed og retfærdighed er tidløse og fuldkomne, og de er uforanderlige. “Gud er i dens midte, den rokkes ikke …” Salmernes Bog 46:6. (Salmernes Bog 132:13-14)

Vi kunne spørge; hvis Zion er vort hjem, hvorfor har Gud så placeret os på jorden? Alt som Gud tillader at komme på Zion skal først testes. Vi er på jorden for at blive forberedt til evigheden – at blive så stadfæstet og urokkelig som Zion selv, grundfæstet i troen, rodfæstet i retfærdighed og sandhed, aldrig svigtende i kærlighed og urokkelig i renhed, ydmyghed, tålmodighed, barmhjertighed og alt som er godt (Første Petersbrev 1:6-7). Vi har brug for at blive rystet og prøvet indtil de ting, som ikke kan rystet, står tilbage (Hebræerbrevet 12:26-29).

Når vi har en vision for Zion, så har vi en fast interesse om at komme der. Vor vision er løftet højt over alle ting på jorden, og alt vi gør er motiveret af vor trang til at nå vort hjemland. Vi spilder ingen tid med at tilfredsstille kødets lyst, øjnenes lyst og storhed (Første Johannesbrev 2:16). Vi ved, at ingen af dem tilfredsstiller os (Første Petersbrev 1:24-25).

Der er meget i denne verden, som appellerer til menneskesjælen. Men når vi tilhører Zion, er vor førsteprioritet at søge Guds rige. Vi ved, at så vil Gud velsigne os med alt hvad, vi har brug for i dette liv og med al åndelig velsignelse (Matthæusevangeliet 6:33; Efeserbrevet 1:3).

Et nyt, evigt liv

Vi kan bliver borgere i denne åndelige by allerede nu, mens vi er her i denne troløse og rastløse verden! (Filipperbrevet 2:15) Her kan vi komme til retfærdighed, glæde og fred (Romerbrevet 14:17). Gud er hersker på Zion, og han skriver sine love, Zions love, i vore hjerter og sind (Jeremias’ Bog 31:33). Disse love fører os igennem kødet – for at finde vor iboende synd og lære os at sejre over det. Igennem den nåde som er i Kristus Jesus, behøver vi som tilhører ham aldrig bevidst at gøre synd. Når vi bliver fristet, sejrer vi ved åndens kraft og så bliver Kristi dyder født i os (Romerbrevet 8:29).

Denne nye natur bliver vores for evigt! Som Zions børn tillader vi os selv at blive formet og dannet på denne vej, som ler i pottemagerens hånd, så alle ufuldkommenheder og pletter kommer væk (Klagesangene 4:2). Dette fører til en harmonisk og velsignet tilværelse der.

Absolut intet urent kan slippe igennem Zions porte ind i Guds hellige by. Hvis nogen prøver at medbringe bitterhed, had, dårlig snak, ondskab, misundelse og lignende, bliver de stoppet ved porten. Som arvinger af Zion fører vi åndelig krigføring imod lysterne i kødet, så vi får fællesskab. Vi bliver knyttet sammen med andre arvinger til Kristi legeme. Der er enhed og broderskab imellem alle de som er blevet frelst ved Jesus, til at bo der med ham.

Alle åndelige Zionister, vi som har en længsel efter dette åndelige hjemland, kan sammen bevidne med Jesus, at: “verdens fyrste kommer; og mig kan han intet gøre.” Johannesevangeliet 14:30.


Du er måske interesseret i at læse mere på temasiden længsel efter noget mere
, eller i de udvalgte artikler herunder:

Vi er Guds værk, skabt i Kristus Jesus

Evige løfter for dem der sejrer

Du kan læse flere inspirerende citater af C.S. Lewis her:
https://www.deseretnews.com/top/817/0/Top-100-CS-Lewis-quotes-.html

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Den nye pagt og lovløshedens hemmelighed

Den nye pagt er en personlig pagt, som vi indgår med Gud, hvor vi forpligter os til at adlyde al hans vilje og til gengæld forpligter han sig til at udstyre os med alt, vi behøver for at gøre dette. Lovløshedens hemmelighed er at de fleste folk bortforklarer denne del af nåden, som Jesus har overleveret os, og i stedet forvender de Guds nåde til en tilladelse til at synde.