Byg huset på klippegrund

Hvordan ved jeg, at det liv jeg bygger vil blive stående?

Skrevet af David Risa
Byg huset på klippegrund

Livet består, af de valg jeg tager, og bygges af det vi gør hver eneste dag. Men hvordan ved jeg, at det liv jeg bygger, er solidt? Hvordan ved jeg, at min verden ikke bare kommer til at kollapse, når den møder modstand og bliver vanskelig?

«Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.» Matthæusevangeliet 7,24-25

De fleste af os er klare over, at et kristent liv ikke er et passivt liv, og Jesu ord i Bjergprædiken giver en klar indikation på, hvad man bør prioritere.

«Handlinger siger mere end ord»

At være aktivt involveret i mange ting kan give indtryk af, at jeg virkelig bygger noget med mit kristenliv. Men måske hører jeg bare Jesu ord og … synger om dem, eller hører Jesu ord og … deler dem med andre på sociale medier. Men det behøver ikke blive ved med at være sådan! «Handlinger siger mere end ord», er et udtryk der passer godt. Jesus siger, at vi skal høre hans ord og gøre dem! Hver dag er der muligheder for at gøre Jesu bud til mine egne, ved at adlyde dem fra hjertet.

Frem til nu har jeg måske forsøgt at bygge mit liv på det evangelium, jeg hører i kirken, men det er måske ikke engang Kristi sande evangelium. Moderne kristendom er blevet udvandet så meget, at ordene «den som hører disse mine ord og gør efter dem» er blevet skiftet ud med alt andet end faktisk at udføre Jesu bud! I dag er der mennesker over hele verden som er blevet vildledt, inklusiv selvudnævnte præster der tjener penge på at forkynde et budskab, som appellerer til masserne: en lettere vej til himmelen!

Måske har man til og med oplevet, at folk prøver at berolige en med sætninger som: «Vi synder alle dagligt», og «ikke læg så meget press på dig selv; Jesu blod dækker alt», og selvfølgelig det normale slagord som lyder sådan her: «Jeg skal ikke forsøge at hjælpe Gud med min frelse!»

Men når man møder livets storme, som for eksempel økonomisk modgang, at man bliver uretfærdigt behandlet eller fristes til utroskab, så bliver det tydeligt, hvilken grundvold man har bygget på. En som for eksempel overbeviser sig selv om, at «Jesu blod dækker over det hele», og som ikke har forstået alvoren i Jesu advarsel: «Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte», oplever at grundvolden bliver revet bort, så snart han mødes af den første fristelsesbølge.

De som bygger på klippen bliver stående

Det er de mennesker som har bedt, kæmpet og lidt for at adlyde Jesu bud, som «vær ikke bekymret for dagen i morgen» og «elsk dine fjender», der har bygget på klippen og bliver stående.

Tiden er kommet til at stoppe med at holde sig til sætninger, der fungerer som en forsikringspolice for ens syndige vaner. De kan lyde fromme, men disse populære fraser er en direkte modsigelse af det, som står skrevet i Titusbrevet 2,11-12. «For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden…»

Det er på tide at begynde, at bruge denne nåde til det oprindelige formål: at leve et liv uden at synde.

Følg Jesu bud – og stå fast i fristelsens stund

De som gør dette, bygger med de rigtige materialer og vil opleve, at deres bygning vil stå fast og urokkelig. Og det betyder ikke, at Gud vil spare mig fra enhver prøve og trænglsel. Selv kristne oplever økonomiske problemer, fristelse til alle slags lyster, at blive behandlet uretfærdigt, osv. Men forskellen er, at de som gør, det Jesus befaler har styrke til at gå igennem prøvelserne og komme stærkere ud på den anden side. Deres liv vil stå fast på klippen, ikke kun igennem livets forskellige situationer, men også på den dag, hvor alt prøves af ilden.

«Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn, men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild.» Første Korintherbrev 3,12-15

Tænk hvilket forfærdeligt tab den dag vil være, for de som har brugt et helt liv på at bygge med materialer som træ, hø og strå. Forestil dig deres skuffelse over at se deres gode, kristne omdømme, deres pengegaver og al det frivillige arbejde, de har gjort for mennesker bogstavelig talt gå op i røg.

Måske vil det så gå op for dem, at de skulle have bygget på grundvolden ved faktisk at gøre Jesu bud, leve et retfærdigt liv og få sejr over synd – og dermed samle sig et væld af «guld, sølv og kostbare stene». Desværre er det da for sent at gøre noget med det. Selvom sådanne mennesker kan ende med at blive frelst igennem syndernes forladelse, vil alle de gode ting, de gjorde for andre ikke erstatte den værdi, som Gud sætter på personlig trofasthed. Deres herlighed i himmelen vil være betydeligt mindre.

Ingen ved hvor langt væk den dag er – dagen hvor alle menneskers arbejde vil blive åbenbart. Men vi ved, at Guds nåde nu er åbenbart for alle mennesker. Lad os gøre os brug af det!

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.