Det største navn i verden

Disse vers taler om et navn, som er over alle navne på jorden. Det er en sang med kærlighed, taknemlighed og pris.

Det største navn i verden

Ingrid Bekkevold (1900-1977) havde en stor nådegave for at komponere musik og skrive tekster. Når Gud arbejdede på hendes hjerte kom det ofte ud som en sang. Hun havde altid en blok og en blyant liggende, så hun var klar, når hun fik inspiration. Disse sange kom udfra et gudfrygtigt liv; de ord hun skrev praktiserede hun også i sit liv. BCC’s sangbog Herrens Veje indeholder mange af hendes sange, og mange mennesker er blevet styrket i deres ånd af disse sange.

I versene af denne specifikke sang er hendes kærlighed til Jesus og hendes taknemlighed og pris synlig i hver linie. Det er specielt interessant at lægge mærke til, at hun skrev denne sang kort efter, at hun mistede hendes 13-år-gamle søn til meningitis i 1940erne. I stedet for at få hende til at tvivle og spørge “hvorfor,” fik situationen hende til at vende sig til sin frelser og komme tættere på ham.

Vi har transkiberet disse vers her, så mange forhåbentlig kan læse dem og være med til at prise vor frelser!

Der er et navn over alle

Der er et navn over alle, jeg elsker på jord,
det har så herlig en klang,
om det er hele min sang.
Det bringer glæde og lykke og salighed stor,
det er det herligste navn her på jord.

I dette navn er der frelse fra synd og fra død.
Om du er tynget i nød,
ja, om end synden er rød.
I dette navn er der frelse, fuldkommen og fri,
ved dette navn kan du lykkelig bli’.

I dette navn er der kraft, som gør vandringen let.
Om du er mødig og træt,
om det bli’r aldrig så hedt.
Ved dette navn skal al ondskab og djævelen fly.
Du løfter vingen som ørnen på ny.

Ved dette navn kan jeg sejre i alt på min gang.
Det bringer jubel og sang,
ja, om end vejen er trang,
det bringer hvile og fred i mit hjerte og sind.
Det bringer himlen, ja himmelen ind.

Ja, alle navne i verden bli’r glemt og forgår,
men dette navn, det består,
til jordens ender det når.
For dette navn skal alverden sig bøje engang.
Vi skal ham prise en evighed lang.

Ja, dette navn, det er Jesus,
Guds elskede søn.
I dette navn er der frelse, en duft som er skøn.
Det spreder solskin og glæde og lys på min vej.
Det er det kæreste navn her for mig.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Nåden i Jesus Kristus

«Når man tænker på nåde, så tænker man nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så har vi brug for nåde.» Sådan åbner Sigurd Bratlie dette hæfte om nåde. Men han fortsætter med at beskrive i detalje, at nåden i Jesus Kristus betyder så meget mere end tilgivelse. Det betyder også sandhed og hjælp. Det lærer os ikke til hende, sådan at vi kan være helt fri til at leve et liv i sejr som fører til perfektion.