Dette er den eneste måde at udvikle åndens frugter på

Hint: Svaret ligger i ordet “ånden …”

Dette er den eneste måde at udvikle åndens frugter på

“Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed,  mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!” Galaterbrevet 5:22-23.

Ikke i din egen styrke

Mange kristne, efter de har omvendt sig og læst om åndens frugter som de er kaldt til, prøver at polere deres liv, så de fleste af de frugter listet herover kommer frem. De arbejder og stræber i deres egen styrke for at udvikle åndens frugter, men de kommer ikke særlig langt. Måske opnår de lidt mere kærlighed, lidt mere godhed, lidt mere tålmodighed, men på et tidspunkt kommer de til kort, eller de “kan ikke bære det længere.”

Åndens frugter er Guds værks arbejde i vore liv, når vi er lydige mod Helligånden, ikke frugt af vor egen styrke, og virker “al glæde og fred” (Romerbrevet 15:13), “al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed” (Efeserbrevet 4:2). “For lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed.” Efeserbrevet 5:9. “…  og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed …” Kolossenserbrevet 1:11. At bære så rigelige frugter kan kun ske, når vi bliver styrket med al kraft af Helligåndens kraft, og dermed kan refereres til som åndens frugter.

Videre læsning: Hvad er åndens frugter?

Hvordan udvikle åndens frugter

Vi skal fødes på ny, fødes af ånden, hvis vi skal se Guds rige, det rige som består af kraft, retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. Alt det vi kan opnå i vor egen styrke og beslutning kommer til kort ved sammenligning. En som er født af ånden har åndens kraft, som arbejder i dem, for at forandre dem. De lever ikke længere ifølge sin menneskenatur—deres utålmodighed, deres stolthed, deres mangel på godhed og mildhed, osv.—men har kraft fra himlen til rådighed for at hjælpe dem med at leve et liv, der er velbehageligt for Gud.

Åndens frugter er modsætning til kødets gerninger. “Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige.” Galaterbrevet 5:19-21.

Ånden frugter, i modsætning til kødet gerninger nævnt herover, bliver grundfæstet i de som vandrer i ånden: “Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst.” Galaterbrevet 5:16. “De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden.” Galaterbrevet 5:24-25. At “vandre i ånden” kan lyde lidt mystisk. Hvordan vandrer vi i ånden, så vi kødets gerninger ikke længere kommer frem i vort liv, men hellere åndens frugter?

Hvordan vandrer vi i ånden?

Jesus siger i Johannesevangeliet 6:63, “De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv.” At vandre i ånden er at vandre i—at adlyde—Jesu ord, som han siger er “ånden,” ved Helligåndens kraft. Men så kan vi ikke blive ved med at leve på en sådan måde, at vi fuldbyrder kødets gerninger med dets lidenskaber og begæringer. Sådan et liv er muligt for enhver kristen ved Helligåndens kraft!

Der står skrevet i Romerbrevet 8:13, “Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve.” Vi forstår af dette vers, at det er ved ånden, vi dræber legemets gerninger, og ikke i vor egen styrke. Vi læser også, at vi ikke kan blive ved med at leve ifølge kødet, så vil vi dø. Sådan en forståelse skaber en gudsfrygt i os, så vi frimodigt kommer til nådens trone for at få barmhjertighed og nåde til hjælp i rette tid—fristelsens stund.

Ydermere kan vi læse, at det er os som skal dræbe legemets gerninger ved ånden. Det er ikke et arbejde, Gud har sørget for der sker i vore liv uden vor selvbestemmelse og lydighed. Det er et arbejde, vi bevidst skal vælge og give os hen til. Så vil åndens frugter komme frem, og vi kommer til at opleve evig overflod i livet—åndens liv.

Interesseret i at læse om definitionen og forklaringen på hver åndens frugt? Klik på de individuelle “frugter” herunder eller gå direkte til vor temaside om åndens frugter.

“Men åndens frugter er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!” Galaterbrevet 5:22-23.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.