Gå til indhold

Hvorfor skabte Gud mig?

Gud skabte hver enkelt af os individuelt og med vilje. Vi skal forstå hans hensigt for det liv, han har givet os.
Why did God create me?

Ordene til David i Salmernes Bog 139 er måske blandt de smukkeste og mest livsbekræftende i bibelen: «Mine knogler var ikke skjult for dig,
da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb.
 Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet,
før en eneste af dem var kommet.»
Salmernes Bog 139,15-16.

Paulus skrev også i Efeserbrevet 1,4: «For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed.»

Gud har skabt hver og en af os nøjagtigt og individuelt, «på underfuld vis». (Salmernes Bog 139,14). Så hvis han tænkte på os og skabte hver af os bevidst, skal vi forstå hans hensigt med det liv, han har givet os.

Et legeme har du beredt mig

Jesus var med faderen som kunstner, da han lagde jordens grundvold. Han var glad for hele sin beboede verden, men han havde sin lyst til menneskenes barn (Ordsprogenes Bog 8,22-31). Da tiden var inde, blev Jesus givet et legeme på jorden, som menneskesøn. I dette legeme ville al Guds vilje blive gjort, og ingenting af legemets vilje.

«… et legeme har du beredt mig … for at gøre din vilje, Gud.» Hebræerbrevet 10,5-7

Da han havde fuldført dette arbejde og åbnede en vej, sådan at menneskenes barn kunne følge ham på den, overlod han sin ånd til sin far, ubesmittet af hans menneskelige natur og synden, men med hele fylden af guddommelig natur. Helligånden blev sendt til jorden for at lede os i mesterens fodspor, sådan at vi også kan få del i guddommelig natur (Apostlenes Gerninger 1,1-4; Andet Petersbrev 1,2-4).

Gud, åndernes far (Hebræerbrevet 12: 9), der kendte os før verdens grundvold blev lagt, gav os en krop, helt ligesom han gav til Jesus. Hans hensigt er, at vi skal følge i Jesu fodspor, sådan at Guds vilje skulle blive gjort på jorden, som det er i himmelen (Matthæusevangeliet 6,10). «Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme.» Andet Korintherbrev 4,10. På denne måde bliver vore ånder prøvet og findes som guld lutret i ilden, sådan at de er værdige til evigt liv Første. Petersbrev 1,6-7).

En fuldkommen plan for vore liv

Gud har udarbejdet specifikke gerninger for hver af os at vandre i (Efeserbrevet 2,10; Filipperbrevet 2,12-14). Han har specielt udtænkt en plan for vore liv, sådan at vi kan sejre over synden i vort eget kød på den mest fuldkomne måde, og sådan at vore ånder, som Gud er nidkær for, kan vende tilbage til ham fuld af Kristi dyder; guddommelig natur. Sådan at en indgang bliver rigeligt givet til os, tilbage ind i det evige rige (Andet Petersbrev 1,2-11).

I disse kroppe har vi også en menneskelig natur, som har en egenvilje der står i konflikt med Guds vilje. Vor ånd skal altså være i kamp mod kødets lyster og begær. Ting der foregår omkring os, påvirker os, og vi fristes. Tanker som ikke er fra Gud og som vil trække os vort fra vor forbindelse med ham, prøver at trænge sig ind (Jakobsbrevet 1,14-15). Vi skal lide i vort kød, korsfæste den menneskelige natur og blive færdig med synden, ligesom Jesus gjorde, «han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund». Første Petersbrev 2,21-22; Første Petersbrev 4,1-2)

Gud vil dele sin egen natur med os og forvandlingen fra menneskelig natur til guddommelig natur, er formålet med den relativt korte tid, vi har på jorden (Andet Petersbrev 1,2-4). Hvis vi skal fremstilles som hellige og ustraffelige for hans åsyn, skal vi arbejde på vor frelse med frygt og bæven (Kolossenserbrevet 1,21-22; Filipperbrevet 2,12).

Der er dumt, at bortkaste tiden ved at gøre vor egen vilje. Vi er her for at gøre Guds vilje, og for at gøre det skal vi være ekstremt ydmyge, erkende vore svagheder som mennesker og gå til nådens trone, hvor vi får den hjælp, vi har brug for, for at sejre over synd, sådan som Gud har tænkt og lovet (Hebræerbrevet 4,16). Helligånden som ledte Jesus igennem sit kød, skal også lede os igennem vort kød. Derfor står der skrevet i Romerbrevet 8,28: “Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.»

Guds vilje for os

Vi var forud kendt og forud bestemt for at blive ligedannet med Jesu billede (Romerbrevet 8,29-30). Guds vilje for os er, at vi får del i guddommelig natur som er evigt liv. Vi skal sejre over al synd og i den proces bygge Kristi legeme, menigheden, som skal være til hans herlighed både på jorden og i al evighed. Dette er selve grunden til, at han dannede os på underfuld vis.

Derfor opfordrer Paulus os til at vandre «så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd.» Efeserbrevet 4,1-6. På den måde gør vi vort evige kald og udvælgelse fast (Andet Petersbrev 1,10-11).

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.

Følg os