Er der regler for kristne om venskab?

Hvad siger bibelen om venskab? Kan en kristen være venner med en ikke-kristen?

Er der regler for kristne om venskab?

Hvad siger bibelen om med hvem, og hvordan en kristen skal tilbringe sin tid? Hvilket slags selskab skal jeg have? Skal jeg undgå bestemte mennesker? Kan en kristen være venner med en ikke-kristen?

Hvis du spørger om disse eller lignende spørgsmål, undrer du dig højst sandsynligt over, hvad der er rigtigt og forkert. Læs Jakobsbrevet 4:4 og Andet Korimtherbrev 6:14-15. En kristen har brug for et klart skille fra verden for at kunne beholde et godt forhold til Gud. Hvad er meningen med at beholde et venskab som konstant gør, at jeg “leger med ilden?” Hvorfor konstant kæmpe mod at blive draget ind i en livsstil, som dyrker ting du ved er forkerte? Apostlen Paulus sagde, at “Slet omgang fordærver gode sæder.” Første Korintherbrev 15:33. Mennesker med et helt andet mål i livet end dig kan forhindre din åndelige udvikling. Vi skal Frem for alt: Vogt dit hjerte.” Ordsprogenes Bog 4:23.

Som kristne er vort mål at blive en del af Kristi brud (Johannes’ Åbenbaring 19:7). At være ren og lydefri, så vi er værdige til at være sammen med ham i al evighed (Efeserbrevet 5:27). Det gør vi af kærlighed til ham, fordi han elskede os først og opgav alt for vores skyld. Med denne mentalitet vil du være i stand til selv at dømme, hvad der er rigtigt for dig som et individ i Kristus.

At tage beslutning

Hver beslutning skal vejes i forhold til målet. Kan jeg være en del af denne samtale, tage derhen, deltage i denne opførsel og samtidig holde mig selv ren og lydefri? Vil dette hjælpe mig med at opnå mit ultimative mål om evigt liv med ham? Dette gælder hvilket selskab du er i, såvel som de ting du tillader dig selv, specielt når det kommer til underholdning og de sociale medier. Hvorfor vil du det? Hvis det kan forhindre dig fra at nå dit mål, er det ikke det værd! Du skal have et mere nidkært sind, som Paulus skriver om i Kolossenserbrevet:

Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed.” Kolossenserbrevet 3:1-4.

Hvis Kristus er hele dit liv? Så er det eneste vigtige for dig at være ham værdig. Dette kan betyde, at du skal opgive ting som gør ondt, men du gør det for hans skyld! Tænk på alt, hvad han opgav for os!

Kontakt med mennesker

Selvfølgelig er det nødvendigt at have et godt forhold til mennesker. De skal opleve Kristi liv med varme og godhed fra os. Vi skal være et lys og en velsignelse for mennesker. Men denne godhed skal som sin rygrad have en “nul-tolerance for synd.” Så snart som synden prøver at komme ind, skal den møde denne rygrad af stål. Sladder, uanstændig opførsel, stofmisbrug, uærlighed, såre andre, osv. Alle du har med at gøre skal være klar over dit “synd er ikke tilladt”-motto!

Jesus lærer os, at vi skal bede: og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.” Matthæusevangeliet 6:13. Dette bliver nødt til at være noget, du arbejder sammen med Gud om. Du kan ikke bare blindt gøre, hvad du vil, og forvente at han vil stoppe dig, så du ikke går for langt. Du skal være nidkær for at holde dig langt fra det onde! Du ved ofte godt, at der er bestemte steder, mennesker og ting, som vil lede dig i fristelse. Der er brug for iver! (Titusbrevet 2:14)

Det samme gælder, når du er motiveret til at bruge tid sammen med mennesker, for at drage dem til Kristus. Jesus var sammen med toldere, prostituerede og alle slags syndere, men han tolerede aldrig deres synd. Han lærte dem hellere, hvordan de kunne komme fri fra synden! Syndere har brug for en udstrakt hånd; missionsarbejde er en vigtig del af kristenlivet. Men bevar dit eget hjerte fremfor alt. Sæt ikke dig selv i en situation, som du ikke er stærk nok til.

Alt skal være rent

I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde.” Filipperbrevet 4:8.

Dette vers kan bruges som en god målestok for, hvem du er sammen med, og i hvilke ting dine interesser er. Jesu bud skal holdes (Johannesevangeliet 14:15), og der er ting som vil prøve at forhindre dig i at holde dem. Hvis din eneste interesse er at bevare dit hjerte rent for dit evige kald, så vil Gud vise dig, hvad der er rigtigt og forkert for dig.

Du vil ikke gå glip af noget værdifuldt, hvis du har det på denne måde. Du vil være glad og tilfreds i dit forhold til Jesus, du vil finde ligesindede venner, som du kan have fællesskab med, du kan være et eksempel og en ledestjerne for kristendommen, for din omgangskreds, og du vil have en evighed til at takke og prise Gud for hans godhed mod dig.

Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den! Første Korintherbrev 9:24.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.