Gå til indhold

Er det okay for kristne at ryge hash?

Hvad er Guds vilje, når det gælder hash?

Bibelen taler måske ikke direkte om hash, men ved at læse Guds ord kan vi tydeligt se, hvad hans holdning er til sådanne stoffer.

Mens hash måske ikke har de voldelige eller farlige virkninger, som andre narkotiske stoffer er kendt for, er det stadig et stof der tager en ud af en klar sindstilstand. Bibelen formaner os klart til ikke at blive fulde af vin (Efeserbrevet 5,18), og dette bud dækker også over at beruse sig med andre stoffer.

«Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig!» Første Korintherbrev 6,12. Dette er en tydelig formaning om, at en discipel skal undgå alt som kan få magt over ham eller hende, selvom enkelte ting ikke er utrykkeligt forbudt. Ethvert stof som gør, at man kommer ud af en klar og ædru tilstand, har magt over en, selvom man aldrig bliver afhængig af det.

Vær ædru

I Første Petersbrev 5,8 står der: «Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge

Satan prøver konstant at snyde folk til at synde. Eller i det mindste at holde dem tilbage fra at gøre Guds vilje på jorden. Det er en konstant kamp for ikke at falde og komme ud af Guds tjeneste. Hvis vi ikke er forsigtige, kan det være utrolig let at være uopmærksom og begynde at gøre Satans vilje med vore liv.

Derfor er det så vigtigt at holde sig ædru og årvågen. Bibelen mener ikke bare at være «ædru nok til at komme igennem dagen», men i disse vers er det underforstået, at det gælder om at være så ædru og så årvågen som muligt. Hvis vi skal modstå Satan i tro, skal vi være ved vore fulde fem.

Den krig som vi kæmper for Gud er mere end et spørgsmål om liv og død, og den holdning vi har til at forberede os til den kamp, skal være endnu mere alvorlig.

Hvad vil vi?

De valg vi tager drejer sig til syvende og sidst om, hvad vi ønsker mest i vore liv. Hvis vort mål er at tjene Gud af hele vort hjerte og hele vort sind, så bliver vi ikke hængende rundt i syndens grænseland og tænker over, hvor meget vi kan slippe afsted med, før Gud siger «stop!»

Hvis vort mål er at behage ham, så vil vi gøre absolut alt det, vi kan, for at det skal ske. Vi vil gøre absolut alt det, vi kan for at sørge for, at vi er ædru og årvågne, sådan at når djævelen kommer og banker på, så er vi klar til at stå ham imod og knuse ham under vore fødder.

«For I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme Første Korintherbrev 6,20.

Når vi lever for at tjene Gud, så arbejder vi kontinuerligt med at ære ham med vor krop og vor ånd. Vort kald som sande kristne er at tjene ham, som Jesus har befalet os: «›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er det største og det første bud Matthæusevangeliet 22,37-38.

Hvordan kan det i det hele taget være muligt med et sådant liv, hvis vi frivilligt går ud af en klar sindstilstand og ind i en modificeret virkelighed?

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.

Følg os