Flirt og Guds fuldkomne vilje

Er der noget galt med lidt uskyldig flirt, hvis vi er optaget af at gøre Guds vilje?

Flirt og Guds fuldkomne vilje

«… så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne (Romerbrevet 12,2) Hvad er Guds fuldkomne vilje, når det gælder flirt? Søger vi at leve for os selv, eller kun at gøre Guds vilje?

Flirt er en meget lusket leg. At flirte er at opføre sig, som om man er tiltrukket af nogen, men legende i stedet for med alvorlige hensigter. Men hvis vi ser på hvad der ligger bag flirt, synes vi så, at det sømmer sig for os som kristne?

Jesus sagde meget tydeligt: «Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte (Matthæusevangeliet 5,28) Men flirt er ikke at begære, kan man sige. Ikke det? Hvis vi er ærlige imod os selv; er der så ikke noget i vore lyster som får næring, når vi flirter? Hvis vi er interesseret i at holde os rene for Gud, skal vi være ærlige og vågne, når det kommer til vores interaktion med andre mennesker og intentionerne bag det.

Hvad er flirt?

Apostlen Paulus formanede Timotheus til at «Sky de ungdommelige tilbøjeligheder Ordet sky betyder at løbe fra noget. Hvad mente Paulus, da han sagde dette? At vi aldrig skal have interaktioner med det modsatte køn? Overhovedet ikke. Hellere det, at vi elsker Jesus så højt, at vi ønsker at forblive i renhed, sådan at vi gør det som behøves for at holde os rene. Enhver af os ved, hvad det betyder for os personligt. Hvis vi er fast besluttede på at være til behag for Gud, så ved vi hvornår vore interaktioner er som flirt og dermed nærer et begær. «Men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær (Romerbrevet 13,14)

Når vi har gransket tankerne og hensigterne i vore hjerter, dømt vore motiver og ved at vore hensigter er helt rene, kan vi så bare antage, at den anden har det på samme måde? Tænk at vi, på grund af vor opførsel, kan udsætte andre for fristelse! Vi bør sørge for, at vi aldrig er en snublesten for andre.

Selvfølgelig er vi som mennesker tiltrukket af hinanden. Vi er mennesker. Dette er naturlig menneskelig adfærd. Men vi er også mennesker som ønsker at leve for Gud, og selvom vi er fristet til at handle efter vore lyster, behøver vi ikke at give efter for det; vi behøver ikke at handle i henhold til vore menneskelige tilbøjeligheder. Det er ikke naivt, det er bibelsk. «Og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed…» (Titusbrevet 2:12-13 )

Hvad er faren?

Men hvis det er naturligt, hvorfor er det så så vigtigt at stå imod? Hvad er faren? Har Gud virkelig sagt, at flirt er forkert? Vore lyster vil tilfredsstilles. Først er det bare lidt «uskyldig» flirt. Det er okay, bare lidt sjov. Men lysterne får fortsat næring, og bibelen siger meget klart, at lysterne skal fornægtes (se ovenfor). Og lysterne kræver sit. Flirt tilfredsstiller en i et stykke tid, men det vil ikke altid være nok.

Fører flirting ikke meget uro med sig? Vi ser hele tiden efter reaktioner, undrer os over om vi bliver lagt mærke til, prøver at få opmærksomhed enten bevidst eller ubevidst, osv. Det handler om «mig» – vi bliver egoistiske og mister synet på at leve for at gøre Guds vilje. Hvordan kan vi tjene Gud i en sådan ånd? Hvis vi søger Gud, så vil vi tænke, «Hvad giver mig fred og ro? Hvad fører uro med sig?» Så vil vi finde vor retning. Og når Gud giver lys over, hvad vi skal gøre, så skal vi være lydige og gøre det.

Hvis vi ønsker at gøre Guds vilje og ikke vor egen, så vejleder samvittigheden os, lige meget hvor vi er, og hvad vi laver – i skolen, hvilke bøger vi læser, sport, osv. – og vi har frihed til alt, så længe vi i sandhed er ulastelige for Guds ansigt.

Motivationen til at forblive i renhed

Vi skal sørge for, at ingenting kaster skygge på vort forhold til Gud. Han bør være alt for os, og det bør være sådan, at vi har det som Josef, da han blev fristet af Potifars hustru: «Hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud(Første Mosebog 39,9) Hvis vi spørger os selv: «Gud ser på mig lige nu. Hvad tænker han om dette?» bliver det klart, hvad vi bør og ikke bør gøre.

Jesus siger, «Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud (Matthæusevangeliet 5,8) Alt det vi gør her på jorden har et formål: evigheden. Hvis vi bevarer hjertet rent, skal vi se Gud. Så enkelt og så håbefuldt. Dette er virkelig motivation for at tage de rigtige valg, når vi bliver fristet. Og det er os, som skal tage valgene.

Hvad opnår vi?

I Efeserbrevet 5,27 skriver Paulus om Kristi brud: «… uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri Tænk at vi en dag kan stå foran Jesus, vor himmelske brudgom, helt hellig og ren! Og ikke bare på dette ene område. Ren, i ordets rette betydning, og i alle aspekter. Ved at være lydig imod Guds påmindelser i vort hjerte kan vi have en ånd som ikke er smittet af overmod, misundelse, angst eller andre ting som skal identificeres i Guds ord som synd.

Vi kan løfte vore hoveder – det er vor fremtid; det er vort håb.

Så kan vi se Jesus i øjnene den dag, vi møder ham. Vi kan vide, at der ikke er noget, som vi behøver at bede om undskyldning for; vi har ingenting at skjule. Vi kan løfte vore hoveder – det er vor fremtid; det er vort håb!

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.