Helligånden – en enorm kraft til at bryde sig løs!

Da Gud sendte Helligånden til jorden var det med bulder og brag – og kraft! Hvad er kraften til?

Helligånden – en enorm kraft til at bryde sig løs!

Da Gud sendte Helligånden til jorden på pinsefestens dag, så skete det med kraft, med bulder og brag. Gud ville, at folk skulle lægge mærke til, at ånden var kommet til jorden. Det var en markering fra Guds side, at der var kommet en helt ny tid.

Jesus besejrede synden, dødsriget og døden!

Da Gud sendte Helligånden til jorden, så var det en bekendtgørelse om, at Jesu værk var fuldendt. Han var kommet i kød som et menneske, uden én eneste gang at blive besmittet af sit kød. Han elskede sin far og gjorde faderens vilje i alt, indtil Golgata-korset. Og der på korset måtte han også overgive sig til faderen i tro. For der kom et stort mørke over hele landet, og det mørke kom også ind i hans sjæl; det var vel første gang, at faderen forlod ham. Så måtte sønnen selv, ved levende tro, overgive sin ånd til Gud. Så var værket fuldbragt.

Jesus Kristus stod op den tredje dag som vor frelser. I de tre dage var han nede i dødsriget, og talte til de som var i fangeskab og ikke havde hørt Noahs advarsel og at omvende sig og gav dem og forkyndte, at han havde taget nøglerne fra døden og dødsriget (Peters Første Brev 3,18-20; Hebræerbrevet 2,14-15; Johannes’ Åbenbaring 1,18). For at bevise det sagde han til nogle af dem som var til stede: Stå her nu mens jeg springer dødsrigets porte! Så sprængte han porten, og der var en hel del som fulgte ham op. Der var profeter og andre som havde levet for flere hundrede år siden, og de viste sig på gaden i Jerusalem (Matthæusevangeliet 27,51-53). Det var en mægtig manifestation af, at Jesu værk var fuldendt.

Helligånden: Kraft til at bryde os løs

Så, på pinsedagen, sendte han den ånd tilbage til jorden. Så sendte han Helligånden, som kom med det stort bulder og brag. Det var en manifestation på, at en ny tid var begyndt. Da gik vi ind i vor tid, Jesu tid, hvor vi kunne ligedannes med han billede. Det sker kun ved hjælp af hjælperen, Helligånden. Han lyser op i vort indre, og han giver os også kraft til at gå denne vej. Ved Helligånden får vi krafts ånd, og det er vigtigt for at bryde sig løs fra sine synder, bryde sig løs fra gamle kammerater. For at bryde sig løs har vi brug for krafts ånd, og den ligger også i Helligånden.

Det kan sammenlignes med en raket der skal skydes ud i sin bane. For at komme ud af jordens atmosfære, skal der enorme kræfter til. Der er forskellige trin og start-raketter, men endeligt bryder den fri fra atmosfæren og flyder i sin bane. Så kan den styres uden disse store kræfter. Her overtager visdommen i vort åndelige liv, med en roligere vejledning og udvikling. Gud gav os ikke modløshedens ånd. Han gav os krafts ånd, kærligheds ånd og sindigheds ånd (Andet Brev til Timotheus 1,7). Det er visdommens ånd, men først har vi også brug for kraft til at bryde os løs!

Bed om Helligåndens kraft!

Hvis du føler, at du ikke har noget styrke til at gennemføre Guds vilje og sejre over synden, så bed til Gud om Helligåndens kraft! Du skal trælle dig fri, sådan at du opgiver hele sin vilje og giver alt til Gud. Jo mere du træller, jo mere du mærker, at du ikke magter det selv. Så bliver der et råb i dit indre om at få Helligånden som en iboende kraft i dit liv! Så kan Gud give dig ånden. Du ved, når du har fået Helligånden: Så får du glæde og fred. Himmelens rige bliver en del af dit liv, og Helligånden er den kraft der driver dig, hjælper dig og trøster dig.


Artiklen er baseret på et foredrag holdt af Kåre J. Smith
d. 3. april 2019.

Måske er du interesseret i at læse mere på vor temaside om Helligånden.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Guds evangelium

Nåden betyder, at al min synd bliver tilgivet, når jeg bekender den. Men det betyder også, at vi får kraft til at adlyde sandheden, som Jesus kom med. I denne bog skriver Sigurd Bratlie om dette, og viser at Guds sande evangelium er troens lydighed.