Hemmeligheden til konflikt-frie relationer

At følge disse tre lektier vil hjælpe dig til at have gode, velsignede, sunde relationer!

Hemmeligheden til konflikt-frie relationer

Relationer kan være besværlige. Folk er meget forskellige fra hinanden. Den måde en person tænker på kan være helt modsat af, hvordan en anden person omfatter verden omkring dem. Ikke for at nævne at der også er adskillelige måder af kommunikation. Gud skabte hver eneste af os meget specifikt, og det er meget specielt. Vi har alle nådegaver og talenter, som Gud har givet os, og vi kan sætte pris på hinanden for disse forskellige styrker. Vi har også alle områder i vor natur, hvor vi naturligt er svagere, områder hvor vi kan udvikle os. Under alle omstændigheder er der mange ting, vi lærer igennem livet, vore interaktioner og relationer til hinanden.

Lektie #1:Jeg skal fokusere på “bjælken i mit eget øje”

En lektie som kan sikre et stærkt forhold er, at jeg bliver nødt til at have min egen forbindelse med Gud i livet og fokusere på mig selv i forskellige situationer, i stedet for hvad andre mennesker gør. De fleste mennesker kender disse vers i Matthæusevangeliet 7:1-2: “Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.” Så spørgsmålet for mig er, hvordan praktiserer jeg dette i mit eget dagligliv?

Jeg ved, at den måde jeg ser tingene på ikke nødvendigvis er, hvordan en anden måske fortolker den samme situation. Og selv når kommunikationen er god er der stadig mulighed for fejlfortolkninger og vildledte vurderinger. Så da Jesus gav os budet, var det ikke bare fordi at dømme andre i tankerne leder til al slags ondt (kritik, ond mistanke, bagtalelse, osv.). Det var også fordi, jeg ikke er i en tilstand, hvor min dømmekraft er fuldstændig sand, ikke ekskluderer noget og er helt retfærdig.

“Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din broder: Lad mig tage splinten ud af dit øje! og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje.” Matthæusevangeliet 7:-5.

Hvis jeg fokuserer på mig selv, når jeg bliver fristet til at dømme, så vil jeg finde ud af, at jeg har nok at arbejde på i mig selv.

I mine interaktioner og relationer til andre vil Gud vise mig ting om mig selv, ting som ikke endnu passer med, hvordan det burde være med mig (Jakobs Brev 1:4; Peters Første Brev 5:10; Filipperne 3:12). For eksempel har jeg måske tendens i min natur til at bekymre mig om, hvad andre tænker, så jeg bruger al for meget tid på at bekymre mig om ting de sagde eller gjorde mod mig. Gud ønsker, at jeg skal have fuldkommen glæde og fred i mit hverdagsliv, og det er let at se at bekymring på denne måde ikke fører til fuldkommen glæde og fred. Så Gud skal vise mig, at tendensen i mit dagligliv – livets situationer, så jeg har muligheden for at rense ud – at overvinde det.

Lektie #2: Vi kan have det samme sind, ligemeget hvor forskellige vi er

En anden indsigt er, at Jesus “dræbte fjendskabet” (Efeserne 2:14-18). I det nye testamente står der skrevet om, hvor grækerne og jøderne ikke ser “øje til øje”, fordi de var helt forskellige fra hinanden – de havde forskellige skikke, kulturelle traditioner og forskellige grundlæggende overbevisninger. De kunne ikke forstå hinanden, og de kom ikke overens. Men Jesus kom med “budskabet om korset” – som er at overvinde lysterne og begæringerne i mit eget kød – og forandrede det.

Læs mere om budskabet om korset her: Korsets ord: praktisk kristendom

Men helt enkelt er målet, at jeg reagerer med godhed, medfølelse og kærlighed mod de mennesker, jeg kommer i kontakt med. I praksis betyder det, at jeg skal overvinde min egne tendenser, som gør at jeg ikke er i stand til det. Det kan være min selviskhed, egoisme og “intense” meninger, angst, utålmodighed eller mindreværdskomplekser og være bange for hvad andre tænker, osv. Så selvom mennesker kan være helt forskellige, og konflikter naturligt opstår, så kan denne måde at overvunde lysterne og kravene på, gøre ende på al den fjendskab, og kan give os det samme sind. Vi har et mål – at overvinde de tendenser som adskiller os fra Gud og afholder os fra at være en velsignelser (Efeserne 2:22).

Lektie #3: Nogle gange skal jeg bare holde min mund lukket

Selvfølgelig tror alle mennesker ikke på “korsets ord”, og vi kan komme ud for situationer, hvor mennesker (enten bevidst eller ubevidst) sårer os eller bare er uforskammede. I disse situationer er det vigtigt, at lytte godt efter hvad Gud taler til mig. Nogle gange ved jeg det er rigtigt, at sige noget, som skal siges eller i det mindste forklare mit synspunkt, og forklare hvorfor jeg ser eller forstår tingene anderledes. Nogle gange er det nødvendigt at stå op for sandheden, og nogle gange er at sige, hvad jeg tænker nødvendigt for bedre kommunikation.

Andre gange, og mange gange kan det være efter jeg har udtrykt “min side” af tingene, ved jeg meget klart, at Gud faktisk taler til mig om at “bare være stille nu.” Ikke at blive bitter mod eller hårdt dømme den person, jeg ikke er enig med.

Når jeg er interesseret i at overvinde mine egne tendenser til at synde i stedet for at ønske, at de andre forandrer sig, så vil jeg være trofast i prøvelsen til ikke at være enig i tanken om bitterhed, hårde doms-tanker eller trangen til at bagtale eller trykke andre ned. Det betyder, at jeg udelukkende fokuserer på Guds intention for mig i situationen: hvis jeg reagerer ifølge hans ord og hans vilje. Den måde jeg reagerer på, og den måde jeg tager tingene på kommer an på mine tanker, og om jeg har taget dem til fange i enkel troskab mod Kristus (Andet Korintherbrev 10:5).

En stor del af vor helliggørelse kommer gennem for relationer, interaktioner og kommunikation med andre mennesker. Mens alt dette bestemt er en læringsproces, når min længsel er at være en Kristi efterfølger, kan jeg presse mod målet (Filipperne 3:12).


Du er måske interesseret i at læse mere på vor temaside om forholdet til andre mennesker.

De følgende artikler udforsker mere dybdegående koncepter forelægges i denne artikel:

/tage-enhver-tanke-til-fange

/helliggorelse-hvad-er-det-og-hvordan-kan-jeg-fa-del-det

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.