Hvad betyder det at tage dit kors op dagligt?

Jesus sagde, at for at være hans discipel skal du “tage dit kors op dagligt.” Hvordan kan du gøre det?

Hvad betyder det at tage dit kors op dagligt?

Tag dit kors op dagligt: En betingelse for discipelskab

“Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.” Lukasevangeliet 9:23.

Hvad mener Jesus, når han siger, at du dagligt skal tage dit kors op?

At “tage sit kors op” er noget der skal ske i dine tanker. Når der kommer tanker som ikke er behagelige for Gud i dagligdagen, skal du “bringe dem i døden” på et indre “kors.”

En dømmende tanke mod din ven kommer ind, for eksempel, eller måske en sur tanke af utilfredshed over det, du skal lave i dag. Som disse tanker kommer ind i sit sind, vælger du at fornægte dem. Dit sind står vagt ved døren til dit hjerte, og du bestemmer, hvad der kommer ind. Når en syndig tanke kommer ind i dit sind første gang, er det kun en fristelse – et “forslag” fra Satan. Men du kan vælge at nægte den tanke adgang til dit hjerte! I praksis betyder det, at så snart du bliver klar over den tanke, er du uenig med den. Du dvæler ikke ved den. Den tanke møder er klart “nej” i dit sind. Du tillader ikke tanken at komme igennem dit sind og ind i dit hjerte. At fornægte disse syndige tanker er hvordan, du dagligt tager dit kors op.

Lid i kødet – færdig med synden!

Det gør ondt at gå imod det, du naturligt bliver tiltrukket af – af fornægte de tanker, du har naturlig tendens til at tænke. Helt ligesom et fysisk kors skaber lidelser for legemet, skaber dette metaforiske kors og lidelser – for dit kød, den del af dig som bliver tiltrukket af synd, og som bliver fornægtet sine krav. Men du har en god grund til at vælge at gøre dette, og den står skrevet i Første Petersbrev 4:1:

“Da nu Kristus har lidt i kødet, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har lidt i kødet, har gjort sig færdig med synden.”

Lad dette være din motivation! Dette vers lover, at når du lider i kødet, hvilket vil sige, når du tager dit kors op og fornægter de syndige tanker som kommer op i løbet af dagen, vil du faktisk blive færdig med synden! Og det er ikke bare et løfte som bliver opfyldt en dag langt ude i fremtiden – du ser fremgang, som du går. Måske har du en særlig tendens til at være hård og kold overfor dine venner. Eftersom du siger “nej” til fristelsen, når disse negative tanker kommer, opdager du som tiden går, at disse tanker ikke kommer lige så ofte længere. Det bliver lettere for dig at være god, varm og mild til mennesker omkring dig. Dette er opfyldelsen af det løfte – du kommer fri fra synden på det område!

Følge Jesus: Hvad gjorde Jesus?

Dette er hvad sand discipelskab handler om. Det er et liv, du lever, hvor du dagligt efterfølger Jesus, vor forløber. Hvad gjorde Jesus i hans daglige liv? Han havde en fast beslutning, når han blev fristet: “Ske ikke min vilje, men din.” Lukasevangeliet 22:42. Han tog sit kors op og fornægtede sig selv, og på denne måde, blev synden i ham bragt i døden. Hans fristelser resulterede aldrig i synd – i ord, i tanke, eller i gerning. Der står også skrevet, at Jesus “… opsendte under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden.” Hebræerbrevet 5:7. Dette er, hvad det kræver dagligt at tage sit kors op trofast! Du skal råbe til din Gud om hjælpen til at holde ud – om styrken til at sige “nej” og blive ved med at sige “nej” i fristelsens stund. Du skal ydmyge dig selv og have det samme sind, som Jesus havde: “Ske ikke min vilje, men din.”

At tage dit kors op dagligt fører til forvandling. Du vil ikke altid være den samme person, som du er i dag. Som du bliver renset fra synden i din natur, får åndens frugter dens plads. Hellere end at være hurtig til at dømme og kritisere, eller sur og nedtrygt, kan du udstråle kærlighed, godhed og mildhed (Galaterbrevet 5:22-23). Er det ikke hånefuldt?

“Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus.” Filipperbrevet 3:12.


Du er måske interesseret i at læse mere på vor emneside om korset
 og discipelskab, eller i de udvalgte artikler herunder:

Korsets ord: praktisk kristendom

What does it mean to be crucified with Christ? (Galatians 2:20)

Du kan også downloade denne gratis e-bog:

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

At være kristen

At være kristen er et meget dybere liv, end bare at bede Jesus om at komme ind i ens hjerte og tro på syndernes forladelse. Det er et liv i udvikling og vækst i det som er af Kristus. Dette hæfte præsenterer meget tydeligt og enkelt, det som er grundlæggende i et kristent liv.