Hvad betyder det, hvis jeg ikke kan høre Guds stemme?

Hvad sker der, når du bare ikke ved, hvilken vej Gud vil have dig til at gå?

Hvad betyder det, hvis jeg ikke kan høre Guds stemme?

Som kristen vil du selvfølgelig tage beslutninger ifølge Guds vilje. Men hvad sker der, når du bare ikke ved, hvilken vej Gud vil have dig til at gå?

Før eller senere i livet, skal alle tage nogle beslutninger. Hvilken uddannelse skal jeg tage? Hvem skal jeg giftes med? Skal jeg flytte et andet sted hen? Listen bliver ved og ved, og som spørgsmålene bliver større og mere livsforandrende, burde Guds svar så ikke også være tydeligere?

Det kan være svært at høre Guds stemme og vide hvilken vej, man skal gå. Du beder til Gud og spørger om hjælp, men der er ofte ingen profetiske drømme, visioner eller stærke følelser, der leder dig den ene eller den anden vej. Det kan virke som om, Gud slet ikke svarer dig.

Gøre alt for hans åsyn

Mange kristne har det svært med dette, fordi vi næsten forventer en høj stemme fra himmelen, når vi taler med Gud, ligesom trompeter og en klar solstråle. Men Gud arbejder ikke nødvendigvis på den måde. Ofte hvisker han i stedet for at råbe. Og den måde vi skal øve os i at lytte på, er at tro og gøre alt for hans åsyn.

Der står i Kolossenserbrevet 3:23: “Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for mennesker..” Dette er det afgørende punkt. Det er ikke altid så vigtigt, hvad vi gør, men hvorfor og hvordan vi gør det. Gør du det helhjertet, fordi du ønsker at velbehage Herren? Eller er der nogle få selviske grunde bag din beslutning?

Der står også i Matthæusevangeliet 7:7: “Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.” Gud er mere end villig til at vise os hans vilje, men han vil også have os til at vise, at vi gerne vil kende den og følge den. Han vil have os til at gøre en indsats – at søge hans vilje. Så har han lovet, at vi skal finde den. Så hvis du beder, søger, banker på og gør alt for Herren, så kan du hvile i vished om, at han vil vise dig hans vilje. Hans vilje er måske ikke altid, som vi forventer, og det kan blive åbenbaret for os på uforudsedte måder, men hvis vi virkelig er interesseret, så finder vi den.

Guds vilje – god, velbehagelig og fuldkommen

Bare tænk; at dette er hele Guds vilje; lige her.

“Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.” Romerbrevet 12:2. Bare tænk; at dette er hele Guds vilje; lige her. At vi skal forvandles, ved at sindet fornyes, så vi skønner Guds vilje. Dette er noget vi kan gøre, ligemeget om vi bestemmer os for at blive læge eller lærer, flytte til et andet land eller blive hjemme. Der er altid muligheder til at blive forvandlet og fornyet, hvor end du er.

Så hvordan tager du din beslutning? Spørg dig selv, “Er det godt? Er det velbehageligt? Er det fuldkomment?” Hvis svarene er ja, så gør det! Bevis hvad, der er Guds vilje. Prøv det. Den som søger, han finder.

Fornyelsen af dit sind

Ligemeget hvordan resultater bliver, så kan du, når du ser tilbage finde ud af, at det du gjorde faktisk var besmittet af noget selvisk, nogle krav til de andre og så videre. Dette var ikke ifølge Guds vilje, men dog tog du din beslutning i tro, med et brændende ønske om at tjene Gud. Derfor kan Gud nu vise dig, hvordan du kunne have gjort det bedre og hvor du skulle have opgivet dit egen vilje. Ret op på tingene, bed om tilgivelse, få tingene i orden. Det er dette, som er Guds vilje for os: at lære ydmyghed, at lære at leve som disciple. Åbenbaringen kommer på en uventet måde – ved at vise dig dine fejl, men fordi du søger at gøre Guds vilje, bruger du det til at blive forvandlet. Dette er fornyelsen af dit sind.

En discippel er ikke en som ved alt, og gør alting rigtigt første gang. At leve som en discippel betyder at følge Jesus, Mesteren, og lære af ham. Det betyder, at lytte efter Guds stemme hver dag, og kæmpe for at være velbehagelig for ham. På denne måde finder vi dagligt mere og mere af dette “Jeg skulle have gjort det bedre. Gud, giv mig styrke og visdom til at ydmyge mig selv og gøre det bedre næste gang.” Næste gang jeg så udfører, hvad Guds stemme fortæller mig, og gør det bedre – bliver jeg mere lig min Mester dag for dag. Dét er, hvad det betyder, at være en discippel!

Uanset hvor vi går hen, finder vi muligheder til at høre Guds stemme og gøre hans vilje. Vi finder vort eget liv, vores vrede, vores stolthed, vores stædighed og tendensen til at søge vort eget, og ved at bringe disse ting i døden bliver vi mere og mere forvandlet til Jesu billede, og på denne måde udfører vi Guds vilje!

Er det ikke et håbefuldt evangelium? Du kan virkelig ikke tage fejl overhovedet!

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.