Hvad er forsoningen?

Syndens løn er døden, men gennem Kristi offer har vi fået muligheden til at få evig forløsning …

Hvad er forsoningen?

Hvad er forsoningen?

Jo ganske enkelt: «Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred…» Esajas’ Bog 53,5. Han sonede vor straf. Den straf vi skulle have haft, tog han på sig. Det var det store værk der skete på Golgata – for at vi skulle have fred. Det er forsoningen.

Hvem er forsoneren?

Hvem er forsoneren? Talsmanden hos faderen, Jesus Kristus den retfærdige, han er en soning for vore synder, dog ikke bare for vore, men for hele verdens (Johannes’ Første Brev 2,1-2).

Jesus fuldbragte ikke bare den kendsgerning at sone for syne, men nu møder vi ham selv som den levende, ophøjede Kristus ved faderens højre hånd, og der hedder det om ham: han er en soning for vore synder. Han har ikke bare sonet for vore synder, men han selv er en soning. Hvilken sikkerhed for frelsen!

Hvad er resultatet af forsoningen?

Han gik med sit eget blod ind i helligdommen, ind i selve himmelen for nu at blive åbenbaret for Guds åsyn for vor skyld, og han fandt en evig forløsning.

Det Jesus gjorde på jorden vedkendte Gud sig i himlen. Og der taler Jesu blod bedre end Abels. For Abels blod råbte fra jorden, og Gud forbannede Kain bort fra jorden, fordi han havde slået sin bror ihjel (Første Mosebog 4,10-11). Jesu blod råber ikke fra jorden som Abels, for Jesus gik med sit blod ind i selve himmelen for Guds åsyn for vor skyld. I himmelen for Guds åsyn råber Jesu blod, og Gud forbander ikke nogen bort fra jorden sådan som med Kain, men han forbarmer sig og redder. Derfor taler Jesu blod bedre end Abels. Da Jesus vandrede på jorden, sagde man om ham: «Aldrig har noget menneske talt sådan» Johannesevangeliet 7,46. Og vi siger: Aldrig har noget menneske i himmelen heller talt sådan som ham. Derfor er han den ypperste – Ved sin ånd taler han til os her på jorden og ved sit blod taler han i himlen. Hvilken trøst og hvilken frelse!


Artiklen blev først publiceret i BCC’s menighedsblad «Skjulte Skatte» i marts 1914.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Måske er du interesseret i at læse mere på vor temaside om tilgivelse og skyld.

Se på denne video-serie om tilgivelse:

/media/tilgivelse-synd-jesu-kaerlighed-til-os-og-rene-ark-1-3

/media/tilgivelse-betingelser-hoste-taknemlighed-og-kaerlighed-2-3/

/media/tilgivelse-dobbel-nade-en-ny-skabning-og-evigheden-3-3/

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Guds evangelium

Nåden betyder, at al min synd bliver tilgivet, når jeg bekender den. Men det betyder også, at vi får kraft til at adlyde sandheden, som Jesus kom med. I denne bog skriver Sigurd Bratlie om dette, og viser at Guds sande evangelium er troens lydighed.