Hvad er hjertet?

Hjertet bliver nævnt hundredevis af gange i bibelen. Men hvad præcist er hjertet, åndeligt set? Hvad er betydningen og vigtigheden?

Hvad er hjertet?

Hvad er “hjertet” i bibelen?

Vi læser meget om hjertet i bibelen, fordi i bibelsk tid tænkte man at vore beslutninger, følelser og tankeprocesser kom fra hjertet. Hjertet i bibelen var et slags “kontrolcenter”, hvorfra alle beslutninger blev taget. Så når vi læser om hjertet i bibelen, er det om stedet, hvor du har din vilje, sin attitude og intentioner og som er kilden til dine tanker, handlinger og ord.

Dette hjerte er kernen til hvem, du er som person. Dit hjerte er, hovedsageligt, dig.

Med dit hjerte vælger du mellem godt og ondt. Din samvittighed sender et signal om hvad enten det er rigtigt eller forkert, og dit hjerte er det som får dig til at vælge. Hjertet som er i forbindelse med Gud er i stand til at vælge det gode hver gang. Det hjerte som åbner sig selv for andre, urene indflydelser bliver blindt og forvirret, når det kommer til at vælge mellem godt og ondt. “Hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge dine ord!” Salmernes Bog 119:9.

Rene eller urene hjerter

Vi er alle født med rene hjerter. Dit hjerte bliver urent, når du synder med vilje, igen og igen. For eksempel når du bliver ved med at gøre noget, du ved er forkert gentagne gange, uden at angre. Det kan være ting som uærlighed, misundelse, se på urene ting, bære nag. Det sker, når du ikke stopper med at gøre det, selvom du er klar over, at det er ondt.

Men når du bestemmer dig for at opgive din egen vilje, dine egne veje og giver dit liv til Gud, så renser han dit hjerte. “Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd!” Salmernes Bog 51:10. På denne måde bliver et nyt “dig” født. Det betyder, at du får en ny attitude, en ny vilje – som er en trang til altid at vælge det gode og gøre Guds vilje. Dette fornyede hjerte er rent fra starten. Så skal du ikke kæmpe for gentage gange at rense dit hjerte. Men du skal kæmpe for at holde det rent.

Læs mere her: De rene af hjertet skal se Gud

Dit hjerte bliver ikke urent, fordi du bliver fristet. Det bliver urent, når du tillader fristelsen at komme ind i dit hjerte. Det er, når du gentagne gange synder bevidst uden at angre. På grund af det bliver dit hjerte urent og hårdt.

Nogle gange falder du i synd, men et fald i sig selv betyder ikke, at dit hjerte bliver urent. Din reaktion på dit fald beviser, hvad der er i dit hjerte. Hvis du falder, og du angrer det, du sørger og fortryder, så har du et rent hjerte som er åbent for Gud, og han tilgiver dig med det samme. Men hvis du trækker det ud og er ligeglad, og der ikke er noget anger, så har du forhærdet dit hjerte – dit hjerte bliver urent. Dit hjerte lukker sig selv for Gud.

Vogt dit hjerte

Der står skrevet i Ordsprogenes Bog 4:23: “Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.”

Med andre ord, gør dit yderste for at holde dit hjerte rent, fordi du er dit hjerte – hele dit dit kommer fra dit hjerte. Dit liv er dine beslutninger, dine handlinger og reaktioner, det du føler, tænker og synes om ting, dine ord. Disse kan være rene eller urene, afhængigt af hvordan du har det i hjertet, og de beslutninger du har taget der. De påvirker dit forhold til Gud.

Hvis dit hjerte er rent,  så er alt som kommer fra dit liv rent. Hvis dit hjerte er urent, så er alt som kommer fra dit liv urent. Dine handlinger er et resultat af dit hjerte. Jesus siger dette meget klart i Matthæusevangeliet 12:35-36: “Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt.” Vi kunne også sige, at hans mund ikke kun taler, men hans sind tænker og hans krop handler.

Derfor står det så stærkt i Ordsprogenes Bog: “Frem for alt: Vogt dit hjerte.” For det som er i dit hjerte bliver dit liv.

Hvis du blev inspireret af denne artikel, er du måske interesseret i at læse mere på vor temaside om renhed, eller i følgende artikel:

/fanger-du-de-sma-raeve/

Se denne interessante video om hjertet af The Bible Project (eksternt link).

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Så stor en frelse

Apostlen der skriver Hebræerbrevet kalder det et «formaningens ord». Hensigten med denne bog er at forstærke og udvide den formaning, og bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kald. Alle der følger opfordringen fra Hebræerbrevet kan opnå denne store frelse.