Hvad er nåden i den nye pagt?

I Romerbrevet 8 står de, at Jesus kom til verden for syndens skyld. Han kom fuld af nåde og sandhed.

Hvad er nåden i den nye pagt?

Nåden i den nye pagt

Der er stor forskel på den gamle pagt og den nye pagt. Det ser man meget klart, når Jesus tager kvinden, som blev taget i hor, frem. De stod omkring hende og ville stene hende. I den gamle pagt ville det have været den rette straf for hendes synd. Men da Jesus bøjede sig ned til jorden og skrev på jorden. Vi ved ikke, hvad han skrev, men han kan godt have skrevet, «Du skal ikke begære». Fordi det var også et af budene, og hvem af hendes anklagere kunne hævde at have holdt det bud? Efter at han skrev det, trak de sig tilbage, den ældste først. Og så sagde Jesus til kvinden: «Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.» Johannesevangeliet 8,11.

Det er sandheden og nåden i den nye pagt. Vi bliver ikke dømt for vore synder, men: Gå, og synd fra nu af ikke mere.

Derfor har Gud givet os Helligånden, den ånd som Jesus levede og sejrede i, den ånd som er stærkere end den ånd, der er i verden. Og ved denne ånd kan vi også sejre, ligesom han har sejret. Og så skal vi sidde sammen med ham på troner, står der i Johannes’ Åbenbaring 3,21.

En ny vej tilbage til Gud

Så ser vi grunden til, at Jesus kom til jorden. I den gamle pagt kunne de ikke sejre over synden, fordi lysten, begærligheden, var jo skjult. Loven kunne kun tage synden, når den kom ud af kroppen, men den kunne ikke gøre noget mod selve begæret. Derfor kom begæret ind i hjertet og gjorde hjertet urent. Så måtte de ofre og ofre for at få tilgivelse. Loven var for svag, og derfor var den unyttig, når det kom til det at sejre over synden (Romerbrevet 8,3).

Men Jesus sagde: «Jeg er vejen og sandheden og livet.» Johannesevangeliet 14,6. Han åbnede en ny og levende vej for os at gå på; en vej tilbage til Gud. Nåden i den nye pagt er, at vi nu kan komme til ham, og vi kan sejre over synden, sådan at vi slipper for at falde igen og igen og hver gang bede om nåde eller tilgivelse for synd.

Da Jesus holdt bjergprædiken og budene i den, var det ikke bare sådan at vi skulle lære, at vi er syndere. I Romerbrevet 7 står der, at syndserkendelse kom ved loven. Så vi bliver nødt til at lære, at vi er syndere. Så kan vi komme til Jesus og få tilgivelse for vore synder. Men Jesus døde ikke bare for vore overtrædelser. Han er også oprejst til vor retfærdighed. Vi er blevet forliget ved Jesu død og nu, hvor meget mere skal vi blive frelst ved hans liv?

«For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde; så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud.» Romerbrevet 5,10.

Frelst ved hans liv

At blive frelst ved Jesu liv betyder, at vi også kan lære at leve det sejrende liv, som han levede. Her har vi brug for nåde, og hvad er nåde uden sandhed? Og hvad skal vi bruge nåden til, hvis vi ikke vil vide af sandheden? Den sandhed som er, at vi ser synden i vort kød og erkender den i tro, sådan at vi ved nåde kan sejre over den. Vi har brug for nåde, hvis vi skal holde budene til trods for de lyster, som vi har i os, sådan at Jesu liv også kan åbenbares i os.

«Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme.» Andet Korintherbrev 4,10.

Det er en gudsfrygtens hemmelighed. De som sejrer ved nåden ser dette. Så fryder de sig og glæder sig, og det bliver et velsignet liv, med sejr i alle livsforhold.

Hvor godt det bliver, når al strid og splittelse og alt det onde kommer under vore fødder, sådan at det kun er kærligheden der er drivskraften i vort liv. Ved den kan vi også komme til mere kundskab og mere visdom, sådan at vi kan gøre det bedre og bedre for de andre. Det er vor lykke og vor herlighed som et resultat af, at Jesus gav sit liv for os. Det er nåden i den nye pagt.

Denne artikel er baseret på en tale af Kåre J. Smith den 5. november 2018.

Måske er du interesseret i at læse mere om nåden i den nye pagt på vor emneside om nåde.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Nåden i Jesus Kristus

«Når man tænker på nåde, så tænker man nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så har vi brug for nåde.» Sådan åbner Sigurd Bratlie dette hæfte om nåde. Men han fortsætter med at beskrive i detalje, at nåden i Jesus Kristus betyder så meget mere end tilgivelse. Det betyder også sandhed og hjælp. Det lærer os ikke til hende, sådan at vi kan være helt fri til at leve et liv i sejr som fører til perfektion.