Hvad er sand ydmyghed?

Vi ved, at Gud står de stolte imod og giver de ydmyge nåde. Så hvad vil det sige at være ydmyg?

Hvad er sand ydmyghed?

Sand ydmyghed er at være villig til at opgive alt der kommer fra mig selv, for at være lydig mod Gud og gøre hans vilje. Sand ydmyghed er den indstilling, jeg kan lære af Jesus: “Ske ikke min vilje, men din.” Lukasevangeliet 22:42.

At vælge at gøre min egen vilje – leve ifølge mine egne begærer, fornuft og meninger – hellere end Guds vilje, er stolthed. At vælge det over Guds vilje er faktisk som at sige, at jeg ved bedre end Gud. Dette fører uundgåeligt til kødets gerninger, for så er mine gerninger ikke ledet af ånden (Galaterbrevet 5).

Sand ydmyghed er at bøje mig selv for åndens ledelse, og resultatet af denne vil være, at jeg får åndens frugter. Jeg kan tænke, at jeg kan have nogle gode idéer, noget visdom, noget intuition, alle menneskelige træk som ikke er forkerte i sig selv. Men jeg skal bruge dem som redskab for Guds vilje, når “mine planer” er i modstrid med Guds vilje.

Sand ydmyghed i enkle ting

Dette kan være i enkle ting; for eksempel har jeg måske lyst til at skælde nogen ud. Min menneskelige visdom fortæller mig, at de fortjener det, endda at de har brug for at høre, hvad jeg har at sige, for deres eget bedste. Men ånden påpeger, at det faktisk er på grund af mit eget ego – synden i mit eget kød – at jeg bliver fristet til at svare på den måde. Så har jeg en perfekt mulighed for at ydmyge mig selv i situationen. Så kan jeg svare med kærlighed og godhed i stedet, og se hvor meget bedre en effekt, det har.

Når jeg er lydig mod ånden, så har jeg åndens frugter. Dette er Guds vilje for mig. Hvis der så er tidspunkter, hvor det er nødvendigt at formane eller endda irettesætte nogen, kan jeg gøre det med kærlighed til dem, og ved åndens ledelse, hellere end ifølge mine egne syndige reaktioner.

Det samme kan siges om de mange dag-til-dag beslutninger jeg skal tage, når jeg bliver fristet. Jeg skal lyde åndens ledelse, hellere end at reagere ifølge mine menneskelige impulser.

Sand ydmyghed i de store beslutninger

Det er det samme med de store beslutninger i livet. Måske har jeg en meget naturligt menneskeligt behov for et forhold, for eksempel. Måske er det behov så stort, at det presser mig til at gøre noget, som ikke er rigtigt for mig. Kan jeg så ydmyge mig selv og bøje mig for Gud og sige, “Ske ikke min vilje, men din?”

Hans ånd taler til mig om, hvad der er rigtigt og forkert for mig, men hvis jeg er ulydig, begynder jeg at blive døv for hans stemme, indtil jeg ikke længere hører ham, for at vide hvad jeg skal gøre. Det er fordi, Gud står de stolte imod.

Men når jeg overgiver mig selv til hans vejledning i mit liv og stoler på Herren af hele mit hjerte, så vil han lede mig på den sti som er rigtig for mit liv. Så finder jeg nåden til at komme til hvile i min nød og leve lykkeligt, tilfreds og taknemmeligt, og stole på at at hans vilje er perfekt for mig, fordi Gud giver de ydmyge nåde.

“Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde.’” Jakobsbrevet 4:6.

Alle mine planer kan blive fremlagt for Gud. Hvis jeg presser på med mine egne planer og idéer og ignorerer åndens påmindelser i mig til at gå i en anden retning, så vil min stolthed lede mig ind på en sti, som ikke er fra Gud.

Definitionen af sand ydmyghed

At vælge at overgive sig og være lydig er definitionen på sand ydmyghed. At erkende at jeg ikke ved, hvad der er bedst for mig selv. Kun Gud ved det, og han vil åbenbare det for mig, når jeg søger hans vejledning.

Men ydmyghed betyder ikke, at jeg burde være sky og inaktiv. Jeg skal være et redskab til retfærdighed i Guds hænder. Jeg kan ikke gøre det i min egen “visdom,” men når jeg opgiver det, så kan Gud bibringe hans visdom til mig og bruge mig som nødvendigt til hans arbejde. Nøglen er at gøre, det Gud kræver af mig og underkaste mig hans vilje.

“Jeg vil gøre alt, hvad du siger.” Ruths Bog 3:5.

Dette er ydmyghed. Så dyb ydmyghed finder nåde for Guds åsyn. En person med sådan et åbent og ophøjet sind er bestemt for noget stort. Mennesker med en stolt attitude hører aldrig Gud tale til dem, for han står de stolte imod. Men de som er ydmyge og med oprigtigt hjerte, ønsker at kende Guds vilje for at kunne gøre den, modtage nåde og Gud kan tale til dem.

“Lønnen for at være ydmyg og frygte Herren er rigdom, ære og liv.Ordsprogenes Bog 22:4.

 

Du er måske interesseret i at læse mere på vor temaside om ydmyghed, eller i de udvalgte artikler herunder:

4 ting alle bør vide om ydmyghed

Døm dig selv

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Den nye pagt og lovløshedens hemmelighed

Den nye pagt er en personlig pagt, som vi indgår med Gud, hvor vi forpligter os til at adlyde al hans vilje og til gengæld forpligter han sig til at udstyre os med alt, vi behøver for at gøre dette. Lovløshedens hemmelighed er at de fleste folk bortforklarer denne del af nåden, som Jesus har overleveret os, og i stedet forvender de Guds nåde til en tilladelse til at synde.