Hvad kræver Gud af mig?

Det er faktisk ret enkelt. Med Gud er alt direkte og ligetil. Ingen slinger i valsen.

Hvad kræver Gud af mig?

Kristi disciple bliver karakteriserede ved at være ligetil, have integritet og ærlighed. Der er ingenting lumsk, falsk eller skjult i Kristus. Alt er direkte og ligetil, uden slinger i valsen. De som er hans disciple bliver opøvet til at være på samme måde, når de følger hans fodspor.

Hvad kræver Herren af dig?

I Mikas Bog står det skrevet klart, hvor enkelt det er. “Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.Mikas Bog 6:8.

De som tager disse ord til hjerte bliver ligetil tjenere for Herren. Og hvis vi ikke er på denne måde, kan vi arbejde på at blive sådan! En ægte, guddommelig kærlighed til andre vil tvinge os til at tage disse vers til hjertet. Så bliver der ikke noget med at snyde andre mennesker, lidt politik, forsøge at avancere lidt der, være lumsk, manipulativ og egoistisk. Nej, kun retfærdighed, barmhjertighed og ydmyghed. Ligetil, retfærdighed, ærlighed og integritet følger det mønster.

Dette vers viser, hvad Gud kræver. Udover dette kræver han ingenting; det er meget enkelt. Men dette vers vedrører en hel del. Hans længsel er, at han børn skal være som ham; have det samme sind, de samme tanker, det samme liv og den samme guddommelige sorg over uretfærdighed i deres hjerter. Den samme ærlighed og være ligetil, når det kommer til både dem selv og når det vedrører andre.

For eksempel at være ærlig overfor dig selv og erkende de ting, som er forkerte. Måske, for eksempel, at lyve for egen vinding. Eller at have en negativ eller klagende attitude. Det er meningen, at disse ting overvindes i Helligåndens kraft, så noget nyt og evigt kan fødes. Og det er Guds trang; han kræver det af os. Det er retfærdigt, rigtigt og ydmygt.

At gøre retfærdighed

At gøre retfærdighed er vigtigt. I Ordsprogenes Bog 12:3 står der skrevet: “Intet menneske kan bestå i sin uretfærdighed, men retfærdiges rod rokkes ikke.” Måske prøver nogle mennesker at opnå ting og avancere ved hjælp af vrede og løgn. Men her står det, at det ikke er muligt! Det er de retfærdiges rod som ikke kan rokkes. Og hvis vi tror på disse ord og kæmper for at være retfærdige selv, så går vi ind i et rigt liv. Så får vi faste rødder, noget som ikke kan rokkes i livets storme.

Jesus talte om de to huse, huset som blev bygget på sand, og huset som blev bygget på klippegrund. Huset på klippegrund faldt ikke omkuld, da stormen raste imod det. Alle møder livets storme, livets omstændigheder, både de retfærdige og de ugudelige. Men de retfærdiges hus er bygget på klippegrund; det er bygget på retfærdighed og det står fast.

Så hvad kræver Herren af dig? At du vælger retfærdighed og godhed på alle dine veje! At prøve at få fordele selv på en ugudelig måde betaler sig aldrig. Det er der ingen velsignelse i. Du kan læse i Ordsprogenes Bog 10-12 om retfærdighed, og hvor herligt det er. Der er utrolige løfter for dit liv, når du lever et retfærdigt, godt, ret, barmhjertigt, ydmygt liv. Tro på dette og du vil virkelig opleve, at Herren er god.


Denne artikel er baseret på en tale af Kåre J. Smith
 d. 5. december 2018.

Kunne du lide denne artikel om, hvad Herren kræver af dig? Du er måske interesseret i at læse mere på vor temaside, “Gud og mig.”

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

At være kristen

At være kristen er et meget dybere liv, end bare at bede Jesus om at komme ind i ens hjerte og tro på syndernes forladelse. Det er et liv i udvikling og vækst i det som er af Kristus. Dette hæfte præsenterer meget tydeligt og enkelt, det som er grundlæggende i et kristent liv.