Hvad siger bibelen om bruden og lammets bryllup?

Hvad siger bibelen om bruden og lammets bryllup?

Lammets bryllup er en af de største hændelser i bibelen. Men hvem er Jesu brud?

7 min. ·

Lammets (Jesu) bryllup er en af de største hændelser, der er profeteret om i bibelen. Men hvem er Jesu brud?

«Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal Lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede.» Johannes' Åbenbaring 19,7.

Hvem skal være Jesu brud?

Bruden er Kristi menighed.

Menigheden består af alle som er på vej til at blive helt fri fra al synd, ligesom Jesus er. Det er dem som er begyndt på vejen, der vil føre dem til guddommelig natur (Andet Petersbrev 1,4). Nogen kan være kommet længere på vejen end andre. Nogle er måske lige begyndt at gå på den. Men alle der går på denne vej er et lem på Kristi legeme. De forbereder sig til at være Kristi brud. De gør sig klar.

Det er dem som elsker Jesus. De er hans efterfølgere. Det er dem, som har en enorm længsel efter at være sammen med deres herre og mester. Det er dem, der har bestemt sig for at tjene Jesus af hele deres hjerte, hele deres sjæl og hele deres væsen. Det er dem som Jesus renser; de skal være en herlig menighed uden plet eller rynke. Den er altså hellig (Efeserbrevet 5,25-27).

En brud kan sammenlignes med sin brudgom. Derfor står der i Første Petersbrev 1,15: «Men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse.» Kristi brud er dem som skal skinne med en klarhed, renhed og hellighed ligesom ham, der kaldte hende er hellig.

«Hun har fået givet at klæde sig i lysende rene linnedklæder
– for linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger.» Johannes' Åbenbaring 19,8. Kristi brud gør sig klar til ham. Hvert sekund hun har på denne jord bruges til at forberede sig for sin brudgom. Hendes fine lin bliver ikke givet hende under bryllupsfesten, men det er noget, hun selv har lavet ved at vandre i retfærdighed, mens hun var her på jorden.

«Thi mange er kaldet, men få er udvalgt.» Matthæusevangeliet 22,14. Bruden er menigheden, men det er ikke mange der virkelig kan regnes med i denne række. Der sendes mange indbydelser ud, men få vælger at svare.

Gør dig klar

Ret forstået er bruden ikke en elitegruppe med specielle kristne, som kun nogle få kan være en del af. Bruden skal være få i antal, men det er ikke fordi der kun er sendt nogle få indbydelser ud. Det er fordi få mennesker vælger at svare. For at være en del af bruden skal man svare på kaldet og begynde at følge Jesus på den vej, han selv har gået.

Tiden er kort, men der er stadig nådetid for bruden til at forberede sig, og det er stadig muligt at give agt på kaldet.

Denne tid på jorden er en forlovelsestid for Jesus og hans brud. De har en intens kærlighed til hinanden og længes efter at blive genforenet. Bruden ønsker at være Jesus, hendes himmelske brudgom, nær. Hun vil gøre absolut alt, hun vil betale hvad det koster for at være ham værdig og være sammen med ham.

Jesus skal hente sin brud, så snart hun er klar. Tiden er kort, men der er stadig nådetid for bruden til at forberede sig, og det er stadig muligt at give agt på kaldet. (Læs mere om oprykkelsen her)

At svare på kaldet til at være med i bruden er det første skridt. Det er så enkelt som at bestemme sig for at «Jeg vil tjene Gud af hele mit hjerte.» Den vej man skal gå på efter dette er beskrevet i Kolosserbrevet 3,1-17. Brudens sind er vendt mod det som er deroppe. Bruden er tålmodig, ydmyg, langmodig og gør alt i herre Jesu navn. Det eneste, hun ønsker, er at fremskynde dagen for hans genkomst (Andet Petersbrev 3,12).

Bruden er så forelsket, at hun vil betale hvilken som helst pris for at blive færdig med al synd.

Bruden er så forelsket, at hun vil betale hvilken som helst pris for at blive færdig med al synd, alt som ikke er at være Kristus lig. Hun afviser alle sådanne tanker og døder dem (Kolossenserbrevet 3,5). Og på denne måde kan Kristi liv vises frem i hende. På denne måde bliver hun en medhjælp, som er ham lig. Med hele sit væsen længes hun efter at være sammen med Kristus, og hun ved, at måden at gøre det på er at blive som ham. Ved at blive renset ligesom han er ren og blive forvandlet til guddommelig natur som hans (Første Johannesbrev 3,2-3) Intet mindre end fuldkommenhed bliver godkendt. Enhver tanke som ikke er behagelig for Kristus skal dødes med det samme! Synd er ikke et alternativ for hende! Hun vil være sammen med sin brudgom.

Så hun bliver hellig, ligesom han er hellig. Dette er de helliges retfærdige gerninger, der er beskrevet i Johannes Åbenbaring 19,8.

Lammets bryllup

Når bruden endelig er klar til at møde brudgommen, skal Jesus komme tilbage for at hente sin elskede. Efter så mange år med trængsel kan de endelig forenes! Hele himmelen skal fryde sig og fejre denne hændelse, og der skal være en stor bryllupsfest! (Johannes' Åbenbaring 19,7-8)

Nu kan bruden være sammen med brudgommen. Den lange nat er forbi. Nu er hun blevet fuldkommengjort. Hun er fuldkommen forenet med Jesu i vilje, i formål, i natur. Aldrig i al avighed skal de skilles (Første Korintherbrev 6,17).

De står der i himmelen; en skare af krigere og helte klædt i skinnende hvide klæder. En hær som har betalt prisen og givet alt for at blive renset og forvandlet til Kristi billede. De skinner klarere end solen; de skinner med en renhed som Jesus selv. De er hellige. De er hans.

Hun er sat over engle, over keruber frem for hele Guds skaberværk for at være en mage og medhjælp for Guds egen søn.

Selvfølgelig er heltene i det gamle testamente og martyrerne i den store trængsel blandt andet Guds tjenere, og har samfund med Kristus. Men Kristi brud har et meget specielt kald. Hun sidder ved siden af ham; hun er ligesom ham. Hun har lidt de samme lidelser som han led på jorden, og nu har hun fået sin løn. Det er en løn der er langt større end noget andet givet til nogen i himmelen eller på jorden. Hun er sat over engle, over keruber frem for hele Guds skaberværk, for at være en mage og medhjælp for Guds egen søn.

Brudens arbejde i evigheden vil altid være ved siden af brudgommen. «Og Ånden og bruden siger: »Kom!« Og den, der hører, skal sige: »Kom!« Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet» Johannes' Åbenbaring 22,17. Hun er der ved siden af Kristus; hun tørrer tårer og udsletter sorger.

Der findes ingen større løn end dette. Og vi kan ikke bruge vor tid på jorden på en bedre måde end at forberede os med inderlig forventning til den dag, han kommer. At elske Jesus Kristus så højt at det liv, vi lever her på jorden er værdigt for den brud, han vil gifte sig med.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.
Lær mere om AktivKristendom
Følg os
Arbejder
Kopiering af materiale fra Brunstad Christian Churchs hjemmeside til brug andet sted er ikke tilladt uden aftale.