Hvad siger bibelen om den store trængsel?

Et sammendrag af hændelserne i den sidste tid, kendt som «den store trængsel».

13 min. ·

I bibelen læser vi om «den store trængsel», en tid med vanskeligheder som aldrig før på jorden, der fører frem til tusindårsriget.

Denne forfærdelige periode er helt mod tidens ende. Satan ved, at hans tid er kort, og gør det han kan for at forfølge Guds folk og føre så mange han kan på afveje. Hans tjener, Antikrist, forsøger at fjerne Gud helt, men Gud er stadigvæk almægtig, og dette er timen for Guds dom. Men selv i denne forfærdeligt tid giver Gud gentagne gange nåde, så mennesker kan omvende sig og blive frelst.

Begrebet «den store trængsel» kan være forvirrende, fordi det ikke altid er klart, hvilke hændelser der refereres til. I denne artikel omtaler vi hændelserne i hele trængselsperioden fra begyndelsen af den sidste tid frem til tusindårsriget.

Ud fra redegørelsen af hændelserne i Johannes' Åbenbaring 3-19 kan vi se, at den store trængsel har tre faser. Den første fase markeres ved at syv segl åbnes i himmelen, og det kulminerer med oprykkelsen af Jesu Kristi brud til himmelen, og at skøgen kastes af dyrets ryg.

Den anden fase markeres ved, at der lyder syv basuner i himmelen. Dette er en periode, hvor dyret skal være i strid med «andengrøden»; de som ikke var med i oprykkelsen, men som nu vælger at tjene Gud. Denne fase ender med indhøstningen af «andengrøden» op til himmelen, og at Satan bliver kastet ud af himmelen og ned på jorden.

Den tredje fase er, når Guds vrede udgydes over Satan, dyret, Antikrist og deres tilhængere. Den markeres ved at syv vredesskåle tømmes over jorden. Efter dette kommer Jesus Kristus tilbage til jorden med sine tilhængere, og det markerer slutningen på den store trængsel og indleder tusindårsriget, tusind år med fred.

Skøgen, dyret og Antikrist

I den store trængsel er der tre åndsmagter som er Satans tjenere og som kæmper mod Guds tjenere. Disse er skøgen, dyret og Antikrist. Alle disse tre åndsmagter er allerede virksomme i vor tid.

Skøgen, også kaldt Babylon, bruger religion og er den falske kristendoms – og falske læres ånd, der forkyndes i hele verden. Det er en «kommercialisering» af kristendommen. Skøgen forsøger at blande Guds ord med verdens ånd for at give folk det, de vil have. Hun kaldes en «skøge» (hore), fordi hun prøver at behage to herrer.

Johannes' Åbenbaring fortæller om «dyret», en konføderation af verdensledere og nationer, der spotter Gud. Denne ånd bruger jordisk magt for at opnå sit mål. Dyret skal føre krig mod de hellige og besejre dem under den anden fase af den store trængsel (Johannes' Åbenbaring 13,7). Vi ser allerede begyndelsen på denne udvikling i regeringerne i verden i dag, som vender sig bort fra Guds love og spotter kristendommen med gerning, hvis ikke direkte med ord. Det bliver mindre og mindre acceptabelt at være en kristen der faktisk lever efter Guds love. Når dyret overtager magten helt efter oprykkelsen, fordømmer han åbenlyst kristendommen og forfølger alle, som følger Gud.

Kort tid efter at dyret er stået frem, kommer et andet dyr til magten. I Johannes' Åbenbaring 13,11 sammenlignes han både med et lam og en drage. Dette andet dyr er Antikrist. Hans hovedmål er at få så mange som muligt til at bøje sig og tilbede det første dyr, og den som nægter vil blive dræbt. Antikrist er en mand, men Antikristens og dyrets ånd har allerede været aktive på jorden siden apostlenes dage, og helt frem til i dag (Første Johannesbrev 4,3). Den udvikler sin styrke mere og mere, men kan ikke komme til sin fulde magt før efter oprykkelsen (Andet Tessalonikerbrev 2,1-11).

Læs mere om Antikrist her.

De syv segl

I Johannes' Åbenbaring kan vi læse om en bogrulle der er bundet med syv sejl. Når Kristus åbner disse segl, begynder den store trængsel. Hvert segl tilsvarer en bestemt hændelse i den store trængsel.

I Johannes' Åbenbaring 6,1-8 læser vi, at når de fire første segl brydes, rejser fire heste med ryttere ud på jorden for at sejre og sprede krig, sult og død. Dette stemmer overens med det Jesus siger i Matthæusevangeliet 24,6-8. Efter at disse magter er sluppet løs, brydes det femte segl, og mange kristne bliver dræbt og lider martyrdøden for deres tro (Johannes' Åbenbaring 6,9-11, Matthæusevangeliet 24,9)

Det er klart, at forholdene på jorden så er værre end nogensinde før i historien. Menneskene bliver styret af had og stolthed. Kristne bliver forfulgt og dræbt for deres tro, lovløsheden florerer, og falske messiaser og falske profeter står frem (Matthæusevangelit 24,10-28).

Det sjette segl brydes, og dette medfører jordskælv og kosmiske forstyrrelser. Solen og stjernerne bliver mørke, og månen bliver som blod (Johannes ‘Åbenbaring 6,12-17 og Matthæusevangeliet 24,29).

Efter at dette er sket, kan vi læse i Matthæusevangeliet 24,30, at menneskesønnen skal vise sig på himmelen, og alle folk på jorden skal bryde ud i klageråb. Jesus kommer i skyerne for at hente sin brud. Dette er kendt som oprykkelsen, men Jesus kommer faktisk ikke tilbage til jorden, så dette er ikke Jesu genkomst; den finder sted senere, efter at Guds vrede er udøst på jorden.

Når bruden er oprykket, kastes skøgen også af dyrets ryg (Johannes' Åbenbaring 17,16). Dyret vil ikke længere lytte til nogen form for kristendom, selv ikke falsk kristendom, eller nogen form for religion.

Læs mere om oprykkelsen her.

Så brydes det syvende og sidste segl. I Johannes Åbenbaring 8,2 ser vi, at der er givet syv basuner til syv engle, og i vers 6 forbereder de sig til at blæse i dem.

Dette er slutningen på «den store trængsel», som Jesus beskriver i Matthæusevangeliet, og som fører frem til oprykkelsen. Men profetien i Johannes' Åbenbaring fortæller om flere hændelser, der vil finde sted efter oprykkelsen, som medfører en betydelig optrapning af «den store trængsel».

De syv basuner

De syv engle, der nævnes i forbindelse med åbningen af det syvende segl i Johannes' Åbenbaring 8,6, fik syv basuner. Hver gang en af basunerne lyder, skylles en ny katastrofebølge over jorden. Denne næste fase i endens tid er Guds dom over jorden, men Guds vrede er stadigvæk blandet med nåde, så de som ikke var med i oprykkelsen endnu har mulighed for at omvende sig til Gud og få nåde. Disse regnes ikke med blandt førstegrøden, Kristi brud, men de vil få muligheden til at omvende sig og blive martyrer for deres tro. Dette er «andengrøden» i Guds afgrøder.

Siden bruden er blevet oprykket, er der ikke længere noget der forhindrer dyret og Antikrist i at overtage magten helt. Antikrists ånd, der har været til stede siden apostlenes dage (Første Johannesbrev 4,3), tager endelig fysisk form, og manden Antikrist, den lovløse, skal herske over hele jorden og forfølge dem som blev tilbage, men som stadigvæk tjener Gud (Andet Thessalonikerbrev 2,1-12).

Han skal prøve at tvinge alle til at tage dyrets mærke (Johannes' Åbenbaring 13,16-17) som viser, at indehaveren har afvist Gud og tilbeder dyret. Uden dette mærke kan ingen købe eller sælge.

De første fire basuner varsler ødelæggelsen af træerne og alt græsset, en tredjedel af havet, en tredjedel af havets dør og en trejdedel af alle skibe. En tredjedel af ferskvandet på jorden bliver forgiftet og bittert, og en tredjedel af solen, stjernerne og månen bliver formørket (Johannes' Åbenbaring 8,7-13).

Den femte basun slipper græshopper ud fra afgrunden for at pine menneskeheden (Johannes' Åbenbaring 9,1-12). De ledes af «afgrundens engel» der hedder Abaddon eller Apollyon (Johannes' Åbenbaring 9,11).

Ved lyden af den sjette basun slippes fire engle løs for at fare over jorden og dræbe en tredjedel af menneskene med ild, røg og svovl. Dette er den sidste chance, som Gud giver menneskene til at komme ind i himmelen, før han øser sin vrede og dom over jorden. Desværre står der, at menneskeheden stadigvæk ikke omvender sig fra deres synder – hvilket betyder, at de havde endnu en mulighed for at gøre det! (Johannes' Åbenbaring 9,13-21) Gud sender også to vidner til jorden for at profetere. De dræbes for sit vidnesbyrd, men Gud rejser dem igen og tager dem op til himmelen (Johannes' Åbenbaring 11,1-14).

Den syvende basun lyder, og høje røster i himmelen råber ud, «Verdensherredømmet er nu vor Herres og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder.» (Johannes' Åbenbaring 11,15) Det er nu klart, at alle som har taget imod Jesus som sin herre og frelser skal være i himmelen. Dette inkluderer Jesu Kristi brud, martyrer og heltene i den gamle pagt. Alle Guds forskellige tjenere er nu væk fra jorden og samlet i himmelen.

Det næste kapitel i Johannes' Åbenbaring beskriver en krig i himmelen. Englen Mikael og hans engle kaster Satan og hans engle ud af himmelen og ned på jorden, en gang for alle. (Johannes' Åbenbaring 12,7-9)

De syv vredesskåle

Nu når Gud har samlet alle sine tjenere fra jorden op i himmelen, er der ikke længere plads til Satan og hans onde hær. De forvises til jorden med alle de syndere, som gang på gang nægtede at omvende sig. Nu kan Gud udtømme sin vrede og dom over jorden, over dyret, og alle som har tilbedt det.

Syv engle får syv vredesskåle, som hver for sig udløser en plage på jorden. Den første skål sender onde og farlige bylder ud til alle dem som har dyrets mærke (Johannes' Åbenbaring 16,2). Når den anden og tredje skål udtømmes, bliver havet og ferskvandet til blod (Johannes' Åbenbaring 16,3-4). Den fjerde skål giver solen kraft til at brænde menneskene med ild (Johannes' Åbenbaring 16,8-9), og den femte skål fylder verden med mørke og smerte. (Johannes' Åbenbaring 16,10). Der står i Johannes' Åbenbaring 16,11, at «de omvendte sig ikke fra deres gerninger.»

Udtømningen af den sjette skål fører til, at vandet i floden Eufrat tørres ud for at bane vej for hærene fra øst. Dyrene og Antikrist begynder at samle deres hære på det sted i Israel, som hedder Harmageddon som forberedelse til krig imod Gud og hans folk, jøderne i Israel (Johannes Åbenbaring 16,12-16, Ezekiels Bog 38 og 39). De kæmper imod Israel, og de ser ud til at vinde (Mikas Bog 4,11). Jerusalem og jøderne er under et enormt pres, da det ser ud til, at Antikrist og hans hære går af med sejren.

Så er målet nået og tiden er inde til, at den syvende og sidste skål skal tømmes, hvilket signaliserer afslutningen på den store trængsel. En høj røst råber fra himmelen: «Det er sket!» (Johannes' Åbenbaring 16,17). Det er et jordskælv, som er stærkere end nogle jordskælv der har været før. Byer falder, og øer og bjerge forsvinder. Der falder store hagl på menneskene, og menneskene spotter Gud (Johannes' Åbenbaring 16,17-21).

Nu er Guds vrede blevet tømt over jorden. Tiden er inde til, at Kristus skal komme ned fra himmelen siddende på en hvid hest, og med himmelens hær bag ham. Dyrets og Antikrists hære kan ikke stå foran ham. De er besejret én gang for alle, og han udfrier jøderne, som var i stor nød. Da åbnes deres øjne, og de indser, at den lovede Messias er Jesus Kristus, som de korsfæstede, og de omvender sig (Johannes' Åbenbaring 19,11-21, Sakarias Bog 12,8-11). Antikrist og dyret bliver kastet levende i ildsøen for evigt, og Satan er bundet i tusind år (Johannes' Åbenbaring 20,1-3). Dermed begynder Tusindårsriget, tusind år med fred.

Guds barmhjertighed

Vi kan se, at Gud giver nye muligheder for mennesker til at omvende sig og komme til ham i hver fase i endetiden. Men den herlighed og belønning der gives, vil variere betydeligt. Hvor dumt og stolt det ville være at ignorere Guds nåde, når han giver den, for at måtte lide igennem den store trængsel og prøve at presse sig ind i himmelen i sidste sekund før slutningen.

«Som hans medarbejdere formaner vi jer da til ikke forgæves at have taget imod Guds nåde. Det hedder jo: I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag!» Andet Korintherbrev 6:1-2.

Gud har givet os denne nådens tid nu, så vi kan være med i Kristi brud – førstegrøden, og blandt dem som får den største belønning i himmelen! Tænk på det: bruden er ikke kun sparet fra de forfærdelige hændelser, når Guds vredesskåle tømmes ud, men hun får også den største belønning i himmelen! En evighed ved siden af Jesus Kristus, hendes herre og frelser! Svarer du på Guds kald i dit hjerte? Forbereder du dig til at være Jesu brud? Gør du brug af tiden, eller er Guds nåde forgæves? Nu er nådens tid. Nu er tiden, hvor Gud kan og vil hjælpe dig!

 

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.
Lær mere om AktivKristendom
Følg os
Eksklusivt indhold
Arbejder
Kopiering af materiale fra Brunstad Christian Churchs hjemmeside til brug andet sted er ikke tilladt uden aftale.