Hvad siger bibelen om Dyret?

Find ud af hvem “Dyret”, som bliver nævnt i Johannes’ Åbenbaring 13, er og hvilken betydning det har i de sidste tider.

Skrevet af AktivKristendom
Hvad siger bibelen om Dyret?

Find ud af hvem “Dyret”, som bliver nævnt i Johannes’ Åbenbaring 13, er og hvilken betydning det har i de sidste tider.

Johannes’ Åbenbaring 13 beskriver to dyr der vil rejse sig og tage magten i de sidste tider. Det første dyr der bliver refereret til i bibelen, er en politisk magt der vil regere over jorden i de sidste tider. Det andet dyr er Antikrist.
Læs mere om Antikrist her.

Johannes’ Åbenbaring 17:8-12 indeholder en mere dybdegående beskrivelse af Dyret. Det er klart, at Dyret vil være en slags union af forskellige nationer og politiske magter, der arbejder sammen. Deres mål er at regere uafhængigt over jorden, helt fri fra Gud.

Dyret og Skøgen

Dyret arbejder sammen med Skøgen, en åndsmagt som arbejder for at forfalske evangeliet og få folk væk fra sandheden. Skøgen blander kristendom med verden og forkynder, at menneskene både kan leve for Gud og sig selv på samme tid. Hun repræsenter alle de falsker menigheder i verden. Forholdet mellem Dyret og Skøgen er gensidigt fordelagtigt, men alligevel hader de hinanden. Skøgen giver verdens mennesker en pæn, feel-good religion og hjælper med at pacificere dem og holde dem i tråd. Til gengæld giver Dyret Skøgen penge og støtte fra regeringen.
Læs mere om Skøgen her.

Dyret og Antikrist

Dyret arbejder også tæt sammen med Antikrist (jordens Dyr, Johannes’ Åbenbaring 13:11-12). Antikrist udøver dyrets myndighed, og målet er at få alle jordens mennesker til at tilbede Dyret.

Begge disse ånder arbejder i vor tid i dag (Første Johannesbrev 2:18). Dog udnytter ingen af dem deres fulde styrke. Så længe Kristi brud arbejder på jorden, begrænser hun udviklingen af Satans tjenere.

Kristi bruds sindelag er ydmyghedens vej; tjene Gud i alle ting i stedet for at gøre sin egen vilje (Filipperbrevet 2:5-8). Dyrets og Antikrists sindelag er ophøjelsens vej; kun tjene sin egen interesse og frastøde Gud (Andet Thessalonikerbrev 2:3-4). Når bruden bliver bortrykket vil Helligånden, som begrænser Dyret og Amtikrist, også forlade jorden (Andet Thessalonikerbrev 2:6-8). Dette giver Dyret og Antikrist den mulighed, de skal bruge for at udnytte absolut magt på jorden.

I årene op mod oprykkelsen vil Dyret udvikles mere og mere og vokse i styrke. Han vil tilsyneladende løse mange af verdens problemer og vise for verden, at folk “ikke har brug for Gud.”

“Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe.” Første Thessalonikerbrev 5:3. Det vil virke som om Dyret løser en masse verdensproblemer, men til sidst vil ødelæggelsen komme over dem.

Efter oprykkelsen

Efter Kristi brud er oprykket til himmelen, vil Dyret se sin mulighed for fuldstændig magt. Nu er der ingenting der stopper ham fra at kaste Skøgen og alle former for religion væk en gang for alle og beslaglægge verden for sig selv (Johannes’ Åbenbaring 14:8, Johannes’ Åbenbaring 17:16). Han vil forkynde “store ting og bespottelser” imod Gud, og får lov til at gøre det i tre og et halvt år. Nu sammen med Antikrist vil han erklære sig selv for verdens hersker og tvinge allesammen til at bøje sig for ham (Se Johannes’ Åbenbaring 13-14 for mere).

Dette er, når Dyret vil vise sine sande farver og ødelæggelsen vil nå menneskene. Dyret vil gå fra en tilsyneladende godgørende supermagt til et verdensomspændende diktatur. Han vil åbenlyst forfølge og føre krig imod Guds tjenere på jorden, og han vil modtage fuldstændig autoritet over hele jorden (Johannes’ Åbenbaring 13:7, Johannes’ Åbenbaring 17:15-17).

Dyret vil tvinge alle til at stå Gud imod og tilbede ham. De som går med til dette krav vil modtage et mærke på sin hånd for at tilkendegive den beslutning. Uden dette mærke vil ingen være i stand til at købe eller sælge (Johannes’ Åbenbaring 13:16-17). Det vil være en forfærdelig og vanskelig tid for alle, som ønsker at tjene Gud. Deres bedste håb for frelse nu er at dø som en martyr (Johannes’ Åbenbaring 14:13).

Læs mere om Den store trængsel her.

Dyrets idealer

Kristne vil blive forfulgt og tvunget til at give afkald på Gud. De idealer som Dyret forkynder til masserne er fuldstændig og total humanisme.

Den tids “religion” vil være at tilbede humanismen, og dermed også Dyret selv (Andet Thessalonikerbrev 2:3-4). Målet vil være den øjeblikkelige tilfredsstillelse af det menneskelige begær og instinkt. Da Gud skabte mennesket, skabte han kroppen af jorden, men ånden blev pustet ind i kroppen af Gud. Det var en seperat del og ligesom kroppen har brug for jordisk føde for at leve, har ånden brug for åndelig føde.

Der står skrevet, at “Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.” Matthæusevangeliet 4:4. Dyret tænker dog kun på brød og ikke den åndelige føde. Alle Guds tanker vil blive glemt eller lovløse. Dyrets mål er at vise, at menneskeheden ikke har brug for en Gud, at de kan klare sig ganske godt uden.

Dyrets fald

Dyret vil få lov til at regere over jorden i tre og et halvt år (Johannes’ Åbenbaring 13:5). Men når denne tid er omme, da er det nok. Jesus vil komme tilbage til jorden med himmelens hære og nedrive Dyrets regime. Både Dyret og Antikrist vil blive kastet levende i ildsøen. Deres tilhængere vil blive dræbt med Jesu sværd (Johannes’ Åbenbaring 19:20-21). Satan, dyrets herre, vil blive fanget og bundet med lænker i afgrunden i tusind år.

Læs mere om Kristi andet komme her.

Dette markerer begyndelsen på en ny æra med fred og velfærd, kaldet Tusindårsriget.
Læs mere om Tusindårsriget her.

Vær forberedt til enden

Det er ikke svært at se, at betingelserne i verden vokser støt værre som tiden går. Verdens regeringer bliver også mere og mere forenede. Selvom dette i sig selv ikke nødvendigvis er en dårlig ting, vil ånden i denne “enhed” være at humaniteten ultimativt vil stå sammen, uden Gud. Dette betyder, at de vil følge sine egne lyster, som i virkeligheden er at udføre Satans vilje og hensigt. Det er en ånd fuld af gudløs stolthed.

Hvilket vækkeråb dette bør være for os! Verden balancerer på kanten af fuldstændig ugudelighed, men nu er det stadigvæk nådens tid. Nu er der stadigvæk tid for os til at tjene Gud, og til at leve ifølge hans love, mens vi er i stand til det.

Livet vil under dyrets herredømme være en forfærdelig prøvelse, og det bedste en Guds tjener kan forvente i den tid er at dø som en martyr. Dette er en virkelig dårlig trøstepræmie, hvis du tænker på den mulighed, som vi har nu! At være en trofast Kristi tjener, at forberede os selv som hans brud og at blive oprykket til himmelen for at være sammen med Jesus!

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".