Hvad siger bibelen om Jesu genkomst?

Jesu Kristi genkomst til jorden er en af de mest betydningsfulde hændelser, der nogensinde kommer til at ske.

Hvad siger bibelen om Jesu genkomst?

Jesu Kristi genkomst til jorden er en af de mest betydningsfulde hændelser, der nogensinde kommer til at ske.

De sidste tider bringer megen elendighed og smerte med sig. De er verdenshistoriens mørkeste punkt, hvor ondskab, sorg og uretfærdighed tager overhånd. Mørket styrer jorden helt.

Men så kommer Jesus tilbage til jorden med himmelens hærstyrker for at redde den fra dyrets og Antikrists magt! Efter så megen mørke skinner lyset endelig! Efter at have været under Satans indflydelse helt fra Adam og Evas tid, er dette det afgørende vendepunkt der rykker jorden ud af syndens jerngreb og giver den ind i Jesu hænder.

Læs Zakarias’ Bog 14 og Johannes’ Åbenbaring 19,11-21 for en fuld beskrivelse af Jesu genkomst.

Kristi genkomst

I slutningen af den store trængsel samler Antikrist alle sine hære fra hele jorden til at gå til angreb mod Jerusalem (Zakarias’ Bog 14,1-2). De begynder at slagte jøderne uden nåde. Aldrig i historien har jøderne været i større nød. I sin bitterhed og vrede har Antikrist som hensigt at udslette dem helt.

Men så kommer Jesus og de hellige ned fra himmelen for at redde dem! «Herren vil rykke ud til angreb på disse folkeslag, som når han angriber på kampens dag. På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem Zakarias’ Bog 14,3-4. Se også Johannes’ Åbenbaring 19,11-16.

Da bliver alle Antikrists onde krigere fortæret med pest! De rådner helt op (Zakarias’ Bog 14,12). Det bliver ikke en let dom, som Gud fører over dyret og Antikrist. Man kan forestille sig hans retfærdige harme over dem som har forsøgt at skade, ødelægge og fordærve hans elskede skaberværk helt fra begyndelsen. Både dyret og Antikrist kastes i ildsøen for at brænde op i al evighed (Johannes’ Åbenbaring 19,20-21), og Satan bliver bundet i afgrunden i tusind år (Johannes’ Åbenbaring 20,1-3).

Kristus sætter foden på Oliebjerget der bliver delt i to for at lave en dal. Der begynder at strømme levende vand ud fra Jerusalem. Dette betyder starten på den herlige nye tid med fred og overflod, kendt som tusindårsriget! Landet syd for Jerusalem bliver lavet om til en slette, og Jerusalem selv bliver ophævet (Zakarias’ Bog 14,4-11). Jerusalem bliver så verdens hovedstad, og derfra hersker Kristus over hele jorden (Esajas’ Bog 2,2-4, Mikas Bog 4,1-3)

Folket sørger

«Men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte. På den dag skal klagen i Jerusalem blive lige så stor som klagen over Hadad-Rimmon i Megiddos dal. Zakarias’ Bog 12,10-11.

Når Kristus kommer tilbage for at redde jøderne, ser de på ham og indser, at han er Jesus, Messias, ham som de forkastede og gennemborede, og de vil indse, hvor meget fejl de har taget. Så bliver der en enorm sorg (Johannes’ Åbenbaring 1,7). De indser ikke kun, at de har forfulgt og forkastet sin Messias, men også at han i sin store barmhjertighed og retfærdighed stadigvæk er villig til at redde dem. Han er stadigvæk villig til at være deres Messias.

Nu er der ingen på jorden, som kan fornægte Kristus. Nu står det klart, at han er Kristus, jordens Herre og frelser. Der findes ikke mere tvivl, ikke flere gåder, ikke flere løgne. Sandheden stråler ud over hele jorden, og alle kommer for at tilbede ham (Zakarias’ Bog 14,16).

Dermed begynder tusindårsriget: Tusind år med fred på jorden.

 

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.