Hvad siger bibelen om oprykkelsen?

Oprykkelsen er et fængslende tema, men hvad ved vi egentlig om det?

Skrevet af AktivKristendom
Hvad siger bibelen om oprykkelsen?

Målet for alle kristne er at være med i oprykkelsen. Det herlige øjeblik hvor Jesus tager dem som tilhører ham op til himmelen for at være sammen med ham for evigt.

Hvad er «oprykkelsen»?

Selvom udtrykket «oprykkelse» ikke bruges én gang i bibelen, er det navnet som er blevet givet til den anledning, når Jesus kommer ned fra himmelen for at hente dem, som har elsket ham overalt på denne jord og har været hans trofaste disciple.

«For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord Første Thessalonikerbrev 4,16-18.

Kristi disciple der allerede er døde skal først opstå, og dem som stadig lever i Kristus slutter sig sammen med dem. De skal alle rykkes op sammen i uforgængelige kroppe for at møde Jesus i luften.

«For basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed 1. Korinter 15,52-53.

Hvem skal hentes i oprykkelsen?

Jesus siger til sine disciple: «Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen Johannesevangeliet 14,3-4. Dette betyder, at der er en vej at gå. En vej der fører til ham; til at være sammen med ham for evigt. De som elsker Jesus ved, hvor vejen går.

«De følger Lammet, hvor det går … og der fandtes ikke løgn i deres mund; de er uden fejl.» Johannes’ Abenbaring 14,4-5.

Det er dem som ved Guds nåde har vandret i Jesu fodspor. De har gjort det, som er ret og godt, og er blevet det, de blev kaldt til at være: lys og salt i denne verden (Matthæusevangeliet 5,13-16). Dette betyder, at ingen uretfærdighed, ingen misfornøjethed eller klage, ingen bekymring, ingen modløshed, ingen dovenskab, ingen verdslighed eller forfængelighed, osv. er fundet i dem.

Disse er samlet kaldt for «Kristi brud». De har holdt urokkeligt fast på det, som er godt og ret, godt og sandt i hvert enkelt forhold, lige præcis som deres brudgom gjorde i sine dage på jorden, sådan at de er rene og værdige til at være hans «kone». «Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal Lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede, hun har fået givet at klæde sig i lysende rene linnedklæder
– for linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger
.» 
 Johannes Åbenbaring 19,7-8.

Hvem bliver tilbage ved oprykkelsen – de dårlige jomfruer

I sin historie om de kloge og dårlige jomfruer (Matthæusevangeliet 25,1-13) viser Jesus os tydeligt, at ikke alle troende bliver taget med i oprykkelsen. De «dårlige jomfruer» er dem som bliver tilbage. De har ikke et skjult liv med Kristus i Gud. Selvom de har et godt ydre, lever de stadig i synd i det skjulte; de gør stadig det de ved er forkert (Johannes Åbenbaring 3,1-3).

De har været tilfredse med bare at have et godt vidnesbyrd for menneskene med sejr over åbenbar, ydre synd. Måske var de meget aktive med at gøre gode gerninger. Men de havde ikke sejr over indre synd. Misundelse, vrede, stolthed, osv. som kun var indeni, var ikke blevet renset ud. Jesus kommer for at hente sin brud, som har renset sig selv – en brud som er ren indeni!

«… for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri Efeserbrevet 5,27.

Hvornår kommer oprykkelsen til at ske?

Bibelen fortæller os ikke nøjagtigt, hvornår oprykkelsen kommer til at ske. Jesus fortæller os, at han ikke engang selv ved det. «Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller Sønnen, men kun Faderen Markus 13:32.

Men i Matthæusevangeliet 24 snakker Jesus om forskellige tegn, som vi kan se efter, for at vide hvornår menneskesønnen skal komme. Vi kan se nogle af disse ting ske i den tid, vi lever i nu, så vi kan nok forvente, at der ikke er så lang tid igen. Tiden marcherer ubønhørligt videre, og mens verden synker dybere ned i mørket, ved vi at midnatstiden, som Jesus taler om i lignelsen om de ti jomfruer, ikke kan være for langt væk. Vi skal tage Paulus’ formaning i Efeserbrevet 5,16 til hjerte: «… Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde

Men for dem som vandrer i lyset, ligesom han er i lyset (Første Johannesbrev 1,7), er der ingen grund til at være ængstelig, men bare se frem til den dag med glæde og forventning. Det er målet for hele deres tilværelse, mens de er her på denne jord: at gøre sig klar til at deres brudgom kommer for at hente dem. De lever for det evige.

Kommer jeg med i oprykkelsen?

«Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig Lukasevangeliet 9,23. Opgiver du din egen vilje og fornægter dig selv for at være en Jesu Kristi discipel?

«Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren 1. Første Johannesbrev 3,3. Gør du bare det som er ret, godt og sandt, og renser du dig selv og holder dig ren?

Gør du dette nu? Så skal du være med. Og hvis du ikke gør det, så kan du begynde nu! Vi lever stadig i en tid, hvor Guds fantastiske nåde er virksom, og vi er virkelig i stand til at følge Jesus på denne vej, hvor vi fornægter os selv og overvinder synd. Dette skjulte liv giver os samfund med ham, og så vil brudgommen genkende dig, den dag han stiger ned fra himmelen, for at samle dem som tilhører ham. (Filipperbrevet 3,8-10)

Det er mere end et eventyr. Det vil være en ufattelig virkelighed for dem som har elsket sin himmelske brudgom så meget, at de har været villige til at følge ham på denne vej, som fører til evigt liv!

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.