Hvad siger bibelen om samboerskab?

Samboerskab som samlivsform er blevet alment accepteret. Hvad siger Guds ord om det?

Skrevet af AktivKristendom
Hvad siger bibelen om samboerskab?

Verden er i stadig udvikling, og mange ændringer i samfundet er nødvendige, fordi vi som mennesker ikke er fuldkomne. Af samme grund går meget af «udviklingen» i fuldstændig forkert retning.

Guds ord er derimod fuldkomment og forandres aldrig. Synd forbliver synd, også når den bliver alment accepteret.

Bibelen er klar: samboerskab er hor

I bibelen står der klart skrevet om hor. Ud fra det vi kan læse, at Jesus siger og Paulus skriver, er ægteskab mellem en mand og en kvinde den eneste samlivsform, som Gud accepterer og velsigner. Al seksuel forbindelse uden for ægteskabet kan regnes som hor eller utugt.

«Ægteskabet skal holdes i ære af alle og ægtesengen være ubesmittet; for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere Hebræerbrevet 13,4. Med andre ord er der ikke noget urent ved et seksuelt forhold inden for ægteskabet, men der er en dom over dem, som øver utugt uden for ægteskabet. Dette inkluderer derfor også samboerskab, det vil sige at mennesker lever sammen som ægtefolk uden at være gift.
Sådanne forhold beskrives her klart som hor og ægteskabsbrud, selvom man aldrig har været gift før.

En udvikling i utugt og synd

I den tid vi nu lever i, er samboerskab en samlivsform der er blevet mere og mere normal i mange dele af verden. For et par generationer siden var en sådan praksis nærmest utænkelig. I slutningen af det forrige århundrede har vi derimod set et åndeligt forfald hos både enkeltpersoner og i kirkesamfund over hele verden, hvor samboerskab, homoseksuelt samliv og selvfølgelig skilsmisse og gengiftning er blevet mere og mere accepteret.

Udviklingen i verden går stadig videre i utugt og synd. Det viser sig, at de religiøse ikke kan stoppe denne udvikling. Vi ser tværtimod, at efterhånden som synden bliver mere og mere udbredt og alment accepteret, bliver modstanden mindre, også blandt dem der kalder sig kristne, og som skulle håndhæve Guds ord. Det, der for få år siden blev kaldt for synd, betegnes i dag som kærlighed. Det er når lyset fra himmelen slukker, at mennesker med urene ånder kan finde ro i menighedsforsamlingen. En sådan forsamling bliver uden kraft og velsignelse, og den søgende sjæl finder ikke hjælp.

Selviskhed fører til forfalskning af Guds ord

Eftersom det moralske forfald i samfundet stadig tiltager, skal vi forholde os til mennesker der lever i forhold, som Guds ord betegner som utugt, hor, ægteskabsbrud, utroskab, osv. Den praktiske anvendelse af Guds evige love stiller krav til dem som skal ivaretage Guds vilje.

Som personlige kristne og Jesu disciple bør det være helt naturligt at følge skriftens ord og ikke forfalske Guds ord til egen vinding (Andet Korintherbrev 2,17). Et uforfalsket liv baseret på uforfalsket forståelse vil selvfølgelig skabe uro i deres hjerter, som forfalsker Guds ord til egen vinding. Derfor har der til alle tider, og vil altid være, strid om tolkningen af Guds ord.

Selvom synden tager nye former, og disse giver udslag, så står skriftens ord fast og kalder denne ugudelige med sit rette navn – hor.

Bekendende kristne lever efter bibelen

Gud elsker synderen og håber på omvendelse fra synden, men ud fra et ærligt og oprigtigt bibelsk ståsted, er det hævet over enhver tvivl, at Gud hader sådanne synder.

Som forældre, brødre og søstre skal vi altid være fyldt af den Guds godhed, der driver til omvendelse (Romerbrevet 2,4). De skal ikke mærke nogen anklage eller frastødelse fra vor side, men vi kan altid være åbne for de mennesker, der vil blive frigjort fra synden, enten de er i slægt med os eller ikke.

Man kan ikke leve for Gud som en Kristi discipel, samtidig med at man lever i hor

«Derfor mener jeg, at vi ikke skal skabe vanskeligheder for de … der vender om til Gudmen skrive til dem, at de skal holde sig fra besmittelse med afguder og fra utugt …» (Apostlenes Gerninger 15,19-20 og 28-29) Her ser vi helt tydeligt, at man ikke kan leve for Gud som en Kristi discipel, samtidig med at man lever i hor.

Når Guds ord skal bruge det smukkeste og kraftigste billede for at beskrive forholdet mellem Sønnen Jesus Kristus og hans menighed, så bruges billedet af troskaben mellem brudgommen (Kristus) og hans rene brud (menigheden). (Efeserbrevet 5,31-32; Johannes’ Åbenbaring  14,4; Johannes’ Åbenbaring 19,7-8) Som bekendende kristne tror vi på Guds ord. Når bibelen så entydigt taler om, at det normale kristenliv er et liv i lydighed mod Guds evige love, så tror vi det og lever efter det!

Hvad siger bibelen?

«I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab.‹ Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte Matthæusevangeliet 5, 27-28

«Hold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme Første Korintherbrev 6,18

«… det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Men for at undgå utugt skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand Første Korintherbrev 7,1-2

«Til de ugifte og enkerne siger jeg, at det er bedst for dem, hvis de bliver ved med at være som jeg. Men kan de ikke være afholdende, skal de gifte sig; for det er bedre at gifte sig end at brænde af begær Første Korintherbrev 7,8-9

«For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk … har lod og del i Kristi og Guds rige Efeserbrevet 5,5

«For dette er Guds vilje, at I skal helliges, så I afholder jer fra utugt, sørger for hver især at have jeres hustru i hellighed og ære og ikke i sanseligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud.» Første Thessalonikerbrev 4,3-5

«Ægteskabet skal holdes i ære af alle og ægtesengen være ubesmittet; for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere Hebræerbrevet 13,4

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.