Hvad siger bibelen om Tusindårsriget?

En kort indsigt ind i det utrolige tusindårsrige med fred, som Kristus vil etablere i endens tid.

Skrevet af AktivKristendom
Hvad siger bibelen om Tusindårsriget?

En kort indsigt ind i det utrolige tusindårsrige med fred, som Kristus vil etablere i endens tid.

Profetien givet i Johannes’ Åbenbaring fortæller om alle de forfærdelige plager og trængsler, der vil komme over jorden i de sidste tider. Guds vrede vil i rigelige mængder blive hældt over Satans tjenere under en begivenhed kendt som den store trængsel. Dette er den naturlige kulmination af syndens udvikling i verden. Så længe synden har haft overtaget, er jorden blevet mere og mere korrupt og ødelagt. (Læs mere om den store trængsel her.)

Men efter alt dette vil Jesus Kristus komme tilbage med himlens hær, og de vil begynde en fantastisk tid og gøre jorden et bedre sted. Dette er starten på tusindårsriget med fred.

Hvad er tusindårsriget?

Tusindårsriget er en tid med fred og harmoni på jorden, når Jesus og heltene vil råde med retfærdighed. Det er en tid, hvor alt det forkerte skal gøres rigtigt, og al ondskab blive renset fra jorden. Esajas Bog’ 65:20-25 indeholder en bedre beskrivelse af den harmoni, som vil karakterisere denne tid.

Ingen vil udnytte hinanden, ingen vil stjæle eller myrde. Hele jorden vil blive styret af Kristus, hans brud og martyrerne (Johannes’ Åbenbaring 20:4). Og deres forvaltning vil være fair og helt efter Guds love. Det vil blive sådan, som Gud altid ville, at jorden skulle være. En himmel af fred, retfærdighed og glæde. En skabning i fuld harmoni med dets skaber.

Folk vil leve meget længere liv, end de gør nu (Esajas’ Bog 65:20). Selv dyrene vil stoppe med at slå hinanden ihjel for at få mad, og de vil alle leve af planter og græs (Esajas’ Bog 65:25).

Vil der være synd under tusindårsriget?

Til trods for dette, vil den syndefulde natur som er arvet af hele menneskeheden, ikke være forandret. Mennesker vil stadig være født med et kød, hvori der ikke bor noget godt (Romerbrevet 7:18). Muligheden for at vælge synden vil stadig være der.

Men Satan er bundet igennem denne periode (Johannes’ Åbenbaring). Han vil ikke være i stand til at udøve indflydelse på folk. Det vil være meget lettere for mennesker at vælge at tjene Gud og leve et retfærdigt liv, når de er omringet af den samme retfærdighed på alle fronter. Når der er lighed, retfærdighed, barmhjertighed, tålmodighed og ydmyghed i omgivelserne i stedet for krig, hungersnød, tyranni og uretfærdighed.

Disse som alligevel vælger at leve et liv i synd og give efter for sin egen stolthed og egoisme i denne tid, vil dø tidligt (Esajas’ Bog 65:20). Guds love gælder stadigvæk, og der er ingen der slipper godt fra at synde.

Jesus, bruden og martyrerne

Jesus og hans brud, sammen med de martyrer der er blevet dræbt under den store trængsel, vil herske over jorden. Disse er Guds mest betroede medarbejdere. Jesus, der blev fristet i alle ting ligesom os, men uden synd, har al autoritet over al synd og urenhed. Han er hundrede procent forenet med Guds vilje.

De som er Kristi brud har også overvundet synden i deres liv. De har også autoritet til at dømme og regere i retfærdighed, fordi de har ladet Gud lære dem retfærdighed igennem deres liv på jorden. Gud har prøvet dem, og de er blevet renset af ild på samme måde som Jesus. Jesus og hans brud vil tørre tårerne og bringe glæde og fred til menneskene. Men de har ikke selv nogle tårer at tørre væk, for de er allerede fyldt med Guds godhed og glæde. (Læs mere og Kristi brud her.)

Martyrerne fra den store trængsel er også blevet prøvet og vil også være med til at regere i tusindårsriget, for de har også givet deres liv for Gud, men på en anden måde end bruden (Johannes’ Åbenbaring 20:4-6). Kristi bruds ære og ansvar vil være meget større end martyrermes, fordi deres ofre også var større.

Alle disse vil arbejde sammen for at sikre, at verden vokser i fred, harmoni, retfærdighed og gudsfrygt igennem tusindårsriget.

Efter tusindårsriget

Selvom der i tusindårsriget vil være en tid levet i fred og retfærdighed, er det ikke Guds endelige mål for hans skabning. Satan har været bundet, men ikke fuldstændig udryddet. Og til trods for lykke og harmoni på jorden er det stadig ikke perfekt i Guds øjne, fordi den bærer en evig besmittelse af synden.

I slutningen af tusindårsriget vil Satan blive løst fra hans lænker for en kort tid, dog er det uklart i hvor lang tid. Dette er hans sidste chance for at bedrage alle nationer og få mennesker til at følge ham. Utroligt nok vil han få nok tilhængere fra hele jorden til at lave en hær, og de vil omringe Jerusalem igen i et sidste desperat forsøg på at overtage Guds skaberværk.

Men nu er det endelig nok, og Satans tid er slut. Gud vil sende ild ned fra himlen og fortære dem. Djævelen vil endelig blive kastet i ildsøen, hvor Skøgen og Antikrist er, og de vil blive plaget der for altid (Johannes’ Åbenbaring 20:7-10).

Dette markerer slutningen på tusindårsriget og er den sidste begivenhed før den endelige som finder sted. (Læs mere om Dommedag her.)

Før enden

Det er vidunderligt at sidde og tænke over den enorme glæde som tusindårsriget vil bringe, når alle tårer og sorger endelig er vasket væk. Men de lykkeligste mennesker i tusindårsriget vil være Jesus og hans brud. De har den største løn, fordi de har bragt de største ofre.

Nu er stadig tiden til at vælge, hvor du vil være. Hver enkelts herlighed adskiller sig i evigheden. Hvor forfærdeligt ville det være at skifte en plads i evigheden ud med syndens tomme fornøjelser her i verden! Hvorfor ikke vælge at være en del af bruden nu? Vælg at være en af disse, som accepterer Guds dom og ledelse i sit liv. Dette er hans måde at forberede dig til ansvaret ved at regere i tusindårsriget.

Vælg at være en af dem, som tørrer tårer i stedet for at være en som har tårer, der skal tørres,

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.