Hvad skal jeg gøre for at være god nok til Gud?

Hvad forventer min skaber af mig?

Skrevet af Allister Cousins
Hvad skal jeg gøre for at være god nok til Gud?

Når det gælder mit forhold til min skaber, hvad forventer han af mig? Hvad skal jeg gøre for at være god nok til Gud?

Mange af os husker den tomme, pinlige følelse efter at være blevet valgt til sidst på legepladsen, eller frustrationen og ydmygelsen, når man ikke fik de karakterer man havde håbet på eller havde brug for. Helt fra dengang vi var børn, har vi mærket presset til at præstere i skolen, på arbejdet, og til og med socialt blandt familie og venner.

Men når det gælder mit forhold til min skaber, hvad forventer han af mig? Hvad skal jeg gøre for at være god nok til Gud?

Måske kræver Gud at jeg skal være fuldkommen i den forstand at jeg aldrig laver fejl i det jeg gør. Måske vil han, at jeg udfører visse gode gerninger for at udjævne mine fejl. Eller måske ikke.

I Hebræerne 10 siger Jesus at Gud ikke ønsker slagtoffer og gaver, men et legeme (en krop) som udfører hans vilje. Folk i det gamle testamente levede ikke deres liv efter Guds vilje, selv om de stadig bragte ofre. Gud ønskede deres hjerter, ikke deres ofre – som ofte blev bragt for kun at tilfredsstille deres egen samvittighed. Ingen enkelt handling eller serie af gode gerninger, et menneske udfører, betyder noget for Gud, uden at han først er tilfreds med det, han ser i vedkommendes hjerte.

I Salme 51,19 skriver David: «mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd,
et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud

Jesus siger: «Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.» Matthæus 5,3. Gud ser efter dem, der sørger over sin egen mangel på godhed, visdom, tålmodighed og renhed; de som, til trods for alle sine anstrengelser for at være gode mennesker, alligevel mister besindelsen, lyver, snyder, bagtaler osv. De fattige i ånden sørger over dette, og det er disse, som Gud kan hjælpe. De fattige i ånden længes efter at blive som ham, og det er præcis disse mennesker, som behager ham. De giver sine hjerter helt for at finde og adlyde Guds vilje.

Gud viser mig mine svagheder ved Den Hellige Ånd og sit ord, men også hvordan jeg skal kæmpe imod synden i min natur. Dette kræver lydighed fra min side, og Gud giver styrke og vilje til at gennemføre det. «Derfor, mine kære, I, som altid har været lydige: Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode viljeFilipperne 2,12-13.

Guds vilje har altid mit evige bedste for øje. Jeg kan kun gøre hans vilje, hvis jeg har set mine egne mangler og overgivet mit hjerte til ham, sådan at han kan lede og vejlede mig. Da er jeg velbehagelig for ham!

At opfylde Guds krav forårsager ikke stress, som det at måtte præstere i henhold til jordiske standarder gør. At opfylde Guds krav har faktisk modsat virkning: fred og ro. Han giver dem, som er fattige i ånden, en fred som ingen jordisk succes kan give.

«Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt,
hvad Herren kræver af dig:
Du skal handle retfærdigt,
vise trofast kærlighed
og årvågent vandre med din Gud.
»
 Mika 6:8.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.