Gå til indhold

Hvad vil det sige at blive født på ny?

Jesus siger, at vi skal blive født på ny. Hvordan er det med dig?

Jesus er tydelig, når han siger, at en kristen skal blive født på ny. Jeg vil se Guds rige, så hvad betyder det egentlig for mig? Hvordan bliver jeg en genfødt kristen?

«Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.« Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?« Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd Johannesevageliet 3,3-6.

Det er klart, at han ikke snakker om at blive født fysisk en gang til. Han snakker om en ny trang – en åndelig forvandling. Der er ikke et bestemt tidspunkt i livet, hvor en kristen skal blive født på ny. For hver enkelt sker det efter Guds arbejde i sit liv. Han virker på mit hjerte, indtil jeg er klar til at overgive mig helt til hans ledelse og hans kraft.

Hvorfor skal jeg blive født på ny?

Det er når, jeg kommer til det punkt, hvor jeg indser, at alt det jeg har, og alt det jeg har gjort ikke er nok. Kan jeg sige, at jeg tjener Gud med mit liv? At jeg i sandhed holder hans love og bud? At jeg har sejr over synd? Det er dette, der kræves at en Jesu discipel.

Er jeg træt af at prøve og prøve uden at få det til? Længtes jeg efter fred og ro i mit hjerte?

Det er min egen menneskelige stædighed, stolthed og tro på min egen styrke og mine egne evner til at gøre det selv, der holder mig tilbage fra en ægte forbindelse med Gud. Der holder mig tilbage fra virkelig at give slip og lade Gud styre. Det er i menneskets natur at ville have kontrollen, at tænke at jeg klarer mig selv. Men jeg vil komme til det punkt, hvor jeg indser, at hvis jeg virkelig ønsker at tækkes Gud, så kan jeg ikke gøre det på egen hånd.

At komme til  af sig selv

Så er jeg færdig med «mig», og «Jeg kan klare det». Jeg har prøvet og har fundet ud, at jeg ikke kan! Jeg erkender, at det skal være Gud der styrer mit liv nu. Når jeg erkender, at jeg ikke er i stand til at gøre noget selv, så kan Gud overtage.

Jesus beskriver det sådan: «Fordi du sier: Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød – og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken…» Åpenbaring 3,17. Det er når jeg erkjenner det, at jeg er kommet til punktet der jeg er klar til å bli født «av vann og Ånd». Ingenting av det jeg har som et resultat av å være født av kjødet, som en naturlig person, er i stand til å tjene Gud.

A new desire

Jeg vet at jeg er født på ny hvis jeg i mitt hjerte vet at min lengsel ikke er etter noe av denne jord, men at jeg heller vil tjene Gud alene og la ham ha styringen i mitt liv. Et inderlig ønske om å heller leve i all evighet enn for noe i denne verden. En lengsel slik som Jesus’, da han sa: «Men la ikke min vilje skje, bare din.» Lukas 22,42.

Det er når jeg er villig til å gi slipp på min egen styrke, stolthet, stahet, det å stole på mine menneskelige evner, og følge Åndens ledelse slik at Guds vilje kan gjøres. Da oppdager jeg at alt er mulig i Åndens kraft. Jeg kan flytte fjell i livet mitt. Det som jeg trodde var umulig, seier over synd, gjennomføres. Jeg blir en forvandlet person; en ny skapning. Jeg lar Gud bøye og forme meg til den personen som han ønsker at jeg skal være.

Å se Guds rike

Da kan jeg se Guds rike. Mine øyne åpnes for å se utover det som tilhører denne jorden; å se det som har sann verdi. Med Guds rike kommer alt som er virkelig godt, både i denne verden og i evigheten. Å søke Guds rike er derfor det mest givende et menneske kan gjøre.

«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.» Efeserne 1,17-19.

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.

Følg os