Hvem er Jesus for dig?

Hvem er Jesus for dig?

Ingen kan tjene to herrer …

3 min. ·

Hvem er Jesus for dig?

Har du overgivet hele dit hjerte og liv til ham som er Herre og Mester – eller er han bare et syndoffer for dig?

Man kan ikke tjene to herrer

Et menneske kan ikke tjene to herre, for han vil elske den og hade den anden. (Matthæusevangeliet 6,24) Man kan ikke tjene både Gud og mammon (det som hører denne verden til). Man kan skille tro fra resten af livet, men så «leger man bare kirke» om søndagen, og resten af tiden lever man for sig selv. Tror du, Gud er tilfreds med det? Er det ikke hele dit hjerte og liv, som Jesus vil, at du skal overgive til ham? Sådan at han kan komme ind og bo der, og have samfund med dig der. Men når man bliver ved med at holde fast på noget i denne verden, forhindrer det Jesus i at komme ind og regere på hjertets trone.

Jesus sagde: «Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.» Johannesevangeliet 3,3. En ung, som føler at troen ikke er relevant eller værdifuld, er ikke født på ny. Uden at vi er født af ånden ovenfra, kan vor menneskelige forståelse ikke se nogen værdi i at tro, og man ser heller ikke hvilken som helst relevans imellem tro og karriere, eller andre interesser. Men når man er født ovenfra, bliver alt nyt, inklusiv ens åndelige liv, og hjertet får oplyste øjne for at se livet på en helt anden måde.

Vi har kun tid til det, som vi tager tid til. Jesus sagde: «Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift!» Matthæusevangeliet 6,33. Når vi søger det, som hører verden til, til fordel for Guds rige, så tjener vi en fejl mester. Guds velsignelse kan ikke være over vort jordiske arbejde, når vi søger vort eget over Guds rige.

Et liv med Gud

Et liv med Gud skal komme i første række. Gud vil så tage sig af alle de andre aspekter i vore liv, inklusiv vor karriere, selvom det måske ikke altid bliver sådan, som vi havde tænkt. I Guds hænder er alt som det bør være; vort liv bliver velsignet og frugtbart, og vi lever hver dag i samfund med Jesus. På den anden side vil de, som er lunkne i sin kærlighed til Jesus, blive udspyet af hans mund (Johannes' Åbenbaring 3,16), for han er nidkær i sin kærlighed til alle de, som hører ham til.

Der kan sikkert være meget som forstyrrer i livet, men det er muligt at dyrke en forbindelse med Jesus midt i alt dette! Vi behøver ikke at vente til det bliver lidt roligt, med at bede til ham. I stedet kan vi have en personlig forbindelse med ham, bede til ham til enhver tid og i enhver situation, vel vidende om at han ved tro bor i vore hjerter.

Af natur plejer vi at oplede vore liv: dette er arbejde, dette er fritid, og det der er tilbage (hvis der da er noget tilbage), er min «åndelige tid». Men Jesus vil være en del af alle aspekter i vore liv: vort arbejde, vor fritid og alt andet. Er Jesus Herre i dit liv, eller noget mindre? Han vil ikke godtage noget mindre end at være Herrenes Herre og Kongernes Konge.

Vælg i dag hvem du vil tjene!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.