Hvordan får jeg noget ud af vanskelige siutationer?

5 gode ting der kan komme fra hvilke som helst omstændigheder i livet.

Hvordan får jeg noget ud af vanskelige siutationer?

“Jeg takker for sollyse dage,
For prøvelsens mørke nat.
Du alt for mig vel bereder,
jeg takker, jeg takker for alt.”

Disse ord er verset til en sang, skrevet af Ingrid Bekkevold, en kvinde som lærte at være fuld af taknemlighed i livets forskellige situationer, uanset om de var sollyse dage eller prøvelsens mærke nat. Denne kvinde skrev i sin livstid og igennem alle hendes personlige prøvelser mange inspirerende sange om et triumferende liv i Gud. Hendes sange er stadigvæk en inspiration for mange i dag og et vidnesbyrd til et taknemmeligt hjerte igennem sorg og smerte, så vel som i glæde.

Glæde

Der står skrevet noget, om de som hviler i herrens hus.

“Lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig,
de som har i sinde at drage på valfart.”
 Salmernes Bog 84:6.

Når jeg søger Guds ledelse igennem hvert øjeblik af dagen, og når jeg er lydig mod hans mindelser i mit hjerte – så er jeg en af de som hviler i herrens hus. Så oplever jeg virkelig, at sorgens tider bliver tider med vækst og blomstring i mit indre menneske. Så længe jeg kun er interesseret i at gøre det som tilfredsstiller i øjeblikket, så længe jeg tillader de situationer, jeg møder, at have kontrol over mig i stedet for at lægge mit liv og vilje i Guds hænder, finder jeg ikke sand glæde.

“Sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.” Første Thessalonikerbrev 5:18.

At sige tak er et bevidst valg jeg tager, når der sker ting omkring mig, som jeg ikke har kontrol over. Når jeg gør dette, modtager jeg Guds velsignelse. Dette blive en kilde til dyb og sand glæde.

Styrke

Prøvelser og trængsler i livet kan sammenlignes med en højere videregående uddannelse.

For at blive kvalificeret og certificeret til at gøre et specifikt arbejde, skal jeg gennemgå en læreproces. For at denne proces skal være vellykket, skal jeg tillade den at forme mig, så jeg kan forandres fra en uden ekspertise, og få erfaring og blive en som er dygtig og i stand til at tilpasse mig i forskellige situationer. Dette tillader mig at bruge disse kompetencer til at tjene til livet. Des højere kvalifikationerne er, des mere udfordrende bliver det. Selvfølgelig, hvis jeg tænker, at jeg ingenting har at lære, så vil jeg få meget lidt ud af hvilket som helst uddannelse.

Situationer som opleves i livet, har en lignende, men meget større mening, når jeg modtager dem med taknemlighed. Igennem disse situationer kan alle aspekter i livet forandres. Når jeg er ydmyg og villig til at lære, så kan Gud arbejde i og ved mig. Hvilket spændende mulighed!

“Men han svarede: »Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.” Andet Korintherbrev 12:9-10.

Denne forvandling forandrer mit personlige liv dybtgående, så vel som mit liv på arbejdspladsen og i samfundet, som jeg bliver opøvet til at gøre Guds vilje i stedet for min egen.

Visdom

Salmisten skriver, “Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.” Salmernes Bog 119:105. Når jeg tillader Guds lys at skinne på min menneskenatur, kan jeg klart se hvad der skal knuses, for at jeg kan producere den olie, jeg skal bruge, når jeg kommer i prøvelser, og jeg får del i mere visdom til at se en vej igennem selv de sværeste situationer.

Duft

Peter skriver om udgangen af lidelserne i Jesu liv, såvel som dens betydning i vores, i Første Petersbrev 4:1-2: “Da nu Kristus har lidt i kødet, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har lidt i kødet, har gjort sig færdig med synden for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje.

Ved at acceptere sin korsfæstelse, bragte Jesus det ultimative offer, så hele menneskeheden nu er i stand til at blive frelst fra deres synder og leve sejrende liv. Når jeg væbner mig selv med det samme sind, stopper jeg ikke kun med at synde, men jeg lever resten af min tid for Guds vilje, hellere end at følge mine egne lyster. Dette er et helt andet liv, end jeg ellers ville leve. Hvilken spændende mulighed! Når jeg væbner mig selv med en indstilling til at lide, opbygger dette min tro og styrker mig til at få det bedste ud af alle de situationer, der kommer på min vej, til at blive helt og aldeles forandret. I stedet for en rådden lugt og forfald fra mit liv, kan jeg opleve det som står i Højsangen 4:16: “Vågn op, nordenvind, kom, søndenvind! Lad det lufte i min have, lad dens balsam strømme. Min elskede skal komme til sin have og spise af dens herlige frugter.”

Fred

I Galaterbrevet 5:22-23 står der skrevet, “Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod.” Når jeg modtager dem i taknemlighed, lærer jeg at opleve livets vanskeligheder som muligheder. Disse situationer er blevet kærligt forberedt for mig af min himmelske fader, så jeg kan blive helliggjort og frelst. Der kommer ikke sand fred uden krig; når jeg fører krig i mit hjerte og sind for at knuse bitterhed og vrede, kan Guds dyrebare dyder som mildhed, sagtmodighed, ydmyghed og langmodighed vokse og bære frugt i mit liv.

Hvordan får jeg noget ud af disse vanskelige situationer? Hvis jeg tager imod dem som de gaver, de er tænkt at være, bliver jeg forvandlet fra en der nemt overvindes af selvmedlidenhed og bitterhed, til en som modtager enhver mulighed for at blive frelst fra alt dette med glæde og taknemlighed. Jeg oplever et lys i mit liv, som ikke var der før. Dette lys vokser, som jeg oplever Guds rigdom og herlighed. Der kommer en duft fra mit liv, “som nordenvind, kom, søndenvind! Lad det lufte i min have”. Og jeg bliver en velsignelse for andre. Jeg bliver uendelig rig i min ånd.

“Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.” Filipperbrevet 4:7.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Så stor en frelse

Apostlen der skriver Hebræerbrevet kalder det et «formaningens ord». Hensigten med denne bog er at forstærke og udvide den formaning, og bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kald. Alle der følger opfordringen fra Hebræerbrevet kan opnå denne store frelse.