Hvordan kan du blive en ekstremt effektiv missionær?

Nøglen til at blive den bedste missionær du kan være.

Skrevet af AktivKristendom
Hvordan kan du blive en ekstremt effektiv missionær?

Nøglen til at blive den bedste missionær du kan være.

«Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jerMatthæusevangeliet 28,19-20.

Dette er missionsbefalingen; hovedmålet og det mål Jesus havde for disciplene. I sin uendelige kærlighed og visdom vil han, at så mange som muligt kommer til et liv i fred og harmoni med Gud (Andet Petersbrev 3,9).

Desværre er djævelen meget optaget med at få folk til at gå den anden vej. Og nogle gange til trods for din ihærdige indsats, ender du bare med at drive folk længere væk, når du prøver at omvende dem til Kristus.

Arbejd på din frelse

Paulus skriver tydeligt, at måden at frelse andre mennesker på, er at se på sig selv. «Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver, hold fast ved det; for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig Første Timotheusbrev 4,16.

Dette kan virke bagvendt, men det er faktisk visdom. Paulus vidste, at ingen ville blive snydt af en såkaldt «kristen», der prøvede at sælge et liv, som de ikke selv levede. Så måden at fremme kristendommen på, er at leve det selv.

Hele missionsbefalingen kan udføres ved at følge Paulus’ enkle formaning. Han skriver ikke, at du skal give agt på dig selv og læren, og så efter et stykke tid kan du gå og frelse dem, som hører dig. Tværtimod, det er netop ved at give agt på dig selv, at du kan føre andre til Kristus.

Med andre ord siger Paulus, at hvis du vil hjælpe folk til at blive frelst, så må du tage hensyn til det, Gud siger, at du skal gøre i dit eget liv. Så tager han sig af resten. Han vejleder dig, sådan at du ved, hvornår du skal snakke, hvad du skal sige, og hvordan du skal sige det.

Et attraktivt liv

Hvis du læser tidligere i Første Timotheusbrev 4, kan du se noget af det Paulus mener, når han skriver om at give agt på sig selv og læren.

«Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Indtil jeg kommer, skal du tage vare på skriftlæsningen, formaningen og undervisningen. Forsøm ikke den nådegave,som du fik i kraft af profetier og under håndspålæggelse af ældsterådet. Tag dig af alt dette, lev i det, så alle kan se, at du gør fremskridt Første Timotheusbrev 4,12-15.

Vær et eksempel i kærlighed. I renhed. I tro. I adfærd, eller opførsel. Læs læren. Vær opmærksom på de formaninger du får. Kort sagt, gør Guds vilje i dit liv. Og Guds vilje er, at du skal komme fri fra synden og leve et liv som er helligt, rent og uden lyde.

Og så vil du være som Paulus, der skriver: «Min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis Første Korintherbrev 2,4. Når du går frem på denne måde, så vil Gud give dig kraft, når du taler. Så er din tale ikke bare overbevisende ord. Dine ord vil have indhold, kraft og visdom fra et trofast liv. «Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt Kolosserbrevet 4,6.

Måske er du den eneste bibel, som folk omkring dig læser. Hvis de ikke kan se, at du bliver fri fra synd, og at du bliver fuld af glæde, fred, ydmyghed, venlighed, tålmodighed og velsignelser, hvorfor skulle de så ønske at være en kristen?

Gud virker i os

Der står skrevet, at «For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.» Filipperbrevet 2,13. Og siden vi ved, at Guds gode vilje er, at så mange som muligt skal blive frelst, så ved vi, at Gud skal virke i os for at opnå dette mål.

Når du er 100 % lydig mod alt, som Gud lægger dig på hjerte at gøre, og du lever et liv som er rent, ulasteligt og helligt, så kan han også bruge dig til at frelse dem omkring dig og bringe dem til Kristus.

Der står også, at «Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham Johannesevangeliet 6,44. Ingen som nogensinde er blevet omvendt til Kristus, er blevet omvendt af en anden person. Det er Gud, der drager dem til sig. Men du kan være en af Guds medarbejdere og være et værktøj, som han kan bruge for at drage mennesker til sig.

Gud vil, at folk skal blive frelst. Og når du vil det, som Gud vil, da bruger han dig til at bidrage til opnåelsen af dette mål. Og selvom det kan virke bagvendt, er måden at gøre dette på, at se på sig selv og spørge: «Gud, hvad vil du, jeg skal gøre med mit liv? Hvilken synd kan jeg rense ud i mit liv? Hvilke nye dybder af stolthed og hykleri skal jeg blive færdig med? Hvordan kan jeg vise Kristi liv i mig på en bedre måde?»

Og når det rene, hvide lys stråler ud fra dig, når de ting du siger og gør reflekterer det, som Kristus selv ville have sagt og gjort. Når der er en dyb fred og glæde, og renhed stråler fra dig, så kan de andre ikke undgå at lægge mærke til det. Så vil Gud virkelig kunne bruge dig.
Da er du i stand til at føre mennesker til Kristus.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.