Hvordan kan jeg få et dybere forhold til Jesus?

Hvordan kan jeg få et dybere forhold til Jesus?

Er Jesus levende og nær i dit liv?

7 min. ·

Det forhold som kristne har til Jesus kan variere stærkt fra person til person. Bare fordi du har omvendt dig, dvs. blevet en kristen, betyder det ikke nødvendigvis, at du har et dybt og fortroligt forhold til Jesus.

Et levende og fortroligt forhold

For nogle kristne består et forhold til Jesus af at bede til ham og gå i kirke om søndagen. De lader Jesus være et offer for sine synder, men forholdet til ham stopper der. For andre er Jesus et eksempel til efterfølgelse, og de prøver deres bedste på at leve, sådan som han gjorde. Men siden Jesus er i himmelen, og de er her, forventer de egentlig ikke at have noget særligt forhold til ham, og derfor bliver der heller ikke noget ud af det. Et sådant forhold til Jesus kan i bedste fald beskrives som «fjernt».

Men bibelen taler om et intimt og dynamisk forhold til Jesus, Han er trods alt en person, ikke et «teologisk begreb»; ikke en som engang levede på jorden og nu er langt væk, men en person der lever og kan være meget nær. Han blev selv fristet i alt i sammenligning med dig, men han besejrede synden og døden (Hebræerbrevet 4,15, Romerbrevet 6,8). På grund af hans trofasthed har han al magt og nåde til at hjælpe dig til at overvinde synden i dit liv. Dette betyder også, at forholdet til ham kan være fuld af liv – ikke noget livløst og stillestående – fordi han selv lever! (Johannes' Åbenbaring 1,18)

Vælg ham

Sagen er, at du selv bestemmer hvilket slags forhold, du vil have til Jesus. Du skal først vælge at tro, at et fortroligt forhold til Jesus er muligt, før du kan gå ind i et sådant forhold, for alt – åndeligt talt – er et produkt af ens tro.

Et forhold med Jesus er ikke ensidigt. Jesus gør dette klart, når han siger: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.» Johannesevangeliet 14,23. Tænk at Jesus og faderen ønsker at komme og tage bolig hos dig! Har du et sådant forhold til ham?

Og igen siger han, at «Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.» Johannesevangeliet 14,21. Har du nogle gange tænkt, at Jesus ønsker at åbenbare sig for dig? Dette løfte er givet til dem, som elsker ham og holder hans bud, så det er klart, at en sådan åbenbaring af Jesus skal ske igennem hele dit liv som kristen, og ikke bare i begyndelsen af dit kristenliv.

Han lover også at «holde nadver med dig», dvs. spise sammen med dig, som der står i Johannes' Åbenbaring 3. Tænk at sidde til bords og spise sammen med Jesus Kristus og have en god og opløftende samtale med den levende Guds søn! Hvilket fantastisk og fortroligt forhold det er muligt for dig at have til Jesus! Men så skal du tro, at et sådant forhold er muligt, og opfylde de vilkår Jesus har fastsat.

Dagligt samfund

Hvis du vælger at opfylde disse betingelser (holde Jesu ord i dit liv), vil Jesus blive en kær ven, som du kan have samfund med hver dag. Han vil ikke være fjern fra dig, men hellere leve og tale i dit hjerte og sind igennem Helligånden. (Sagde han ikke, «Guds rige er inde i jer»?) Der vil være en løbende dialog med ham, som du elsker og efterfølger. Han er ikke bare din ven, men en der forstår, hvordan det er at blive fristet, og som derfor kan hjælpe dig i nødens stund. Han er en kilde til visdom og opmuntring, og derfor en kilde til styrke i fristelsens stund. Han er din frelser, ikke bare fra syndens straf, men også fra syndens magt i dit liv hver dag. Som der står skrevet: «… en hjælp i trængsel» Salmernes Bog 46,2. Det er sådan, du kommer til at opleve Jesus! Han kan have medlidenhed med de svage, fordi han selv har oplevet menneskelig skrøbelighed (Hebræerbrevet 4,15).

Dit forhold til Jesus eksisterer i dit hjerte, dit sind og din ånd. Når han er det allerkæreste du har, sidder han også på dit hjertes trone. Du begynder at bringe dine tanker frem for ham, og dit hjertelag er: «Kære Herre Jesus, er denne tanke velbehagelig for dig?» Med en sådan holdning begynder hjertet at forstå, hvad Jesu sind er, som også er åndens sind: liv og fred! Du lærer, at nogle tanker bringer dig liv og fred, mens andre bare fører til uro og tomhed. På denne måde lærer du at skille mellem godt og ondt i de daglige situationer i dit liv, imellem det som er velbehageligt i hans øjne, og det som ikke er det. Jesus bliver din instruktør og vejleder til et dybere liv i ånden.

Det forhold du har til Jesus er også din menneskeånd, hvor du lærer at ty til ham i tider med stress, kamp og fristelse, bort fra dine egne tanker og følelser. Der møder du Jesu ånd, som er profetordets ånd (Johannes' Åbenbaring 19,10). Jesu profetiske ånd taler opbyggelse, formaning og trøst lige til din menneskelige ånd, og du føler dig kraftigt styrket.

Når du kommer nærmere Jesus, vil de bibelske ord, du har læst, hørt og talt så mange gange før, blive levende for dig. Tørre vers der havde lidt betydning før, bliver fulde af den kraft du behøver for at leve det liv som Jesus levede. Du vil mærke at en åbenbarings ånd taler i dit indre menneske, og som resultat vil du forstå Guds ord og dit eget liv helt anderledes. Troen bliver født i dit hjerte i en dybere grad med hver åbenbaring i ordet. Og eftersom din tro vokser, øger også åndens kraft i dit liv, sådan at du endnu mere kan følge i Jesu fodspor.

Et stadigt dybere forhold

Forhold til mennesker er dynamiske, ved at de ofte ændrer sig med tiden og kan vokse dybere. Sådan er det også med dit forhold til Jesus. Ligesom Guds barmhjertighed er ny hver morgen kan dit forhold til Jesus også være nyt og levende hver morgen! Forholdet bliver dybere, eftersom din kærlighed til ham øger, og eftersom din kærlighed til dit eget liv (dvs. din egen vilje) bliver mindre.

Jesus siger: «Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.» Johannes' Åbenbaring 3,20.

Han siger «hører nogen». Inkluderer det så ikke også dig?

Måske blev du kristen for længe siden, men har egentlig aldrig oplevet et fortroligt forhold til Jesus. Mærker du, at han banker på dit hjertes dør i dag? Inviter ham ind i dit hjerte, ikke bare som et offer for dine synder, men som en kær og elsket ven, som en herre og mester, som en du ønsker skal styre og regere i dit hjerte og liv.

Velsignet er du som tror Jesu ord, som åbner døren til dit hjerte og inviterer ham ind som herre og mester! Du vil opleve, hvordan det er at have Jesus til at leve og bo i dit hjerte. Du vil opleve et fortroligt forhold til kongernes konge og herrernes herre!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.