Hvordan kan vi være sikre på, at vi er tilgivet?

Kan Gud virkelig tilgive os? Hvorfor føles det ikke altid sådan?

Skrevet af Allister Cousins
Hvordan kan vi være sikre på, at vi er tilgivet?

Skyldfølelse er ikke en følelse, vi bare kan ryste af os. Mange vender sig til Gud for at opnå en følelse af tilgivelse for sine fejl.

I mange tilfælde er menneskene ikke virkelig ked af de fejl, de har begået. De vil bare gerne berolige sin samvittighed. Der findes dog mennesker som desperat ønsker at få syndernes forladelse, og som har en oprigtig sorg over sine ugerninger. De er oprigtigt interesserede i at finde ud af, hvordan de kan blive tilgivet, og være sikre i sit hjerte på at de faktisk er tilgivet, og at alt er i orden imellem dem, Gud og deres medmennesker.

Guds holdning til tilgivelse kommer meget klart fram i Esajas Bog 1,18: «… Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne; er de røde som purpur, kan de blive som uld.» Hvilket utroligt tilbud – Gud ønsker at tilgive dig!

Hvordan beder vi Gud om tilgivelse?

Der findes vilkår for at få tilgivelse. For det første skal Gud vide, at vi også er villige til at tilgive de, som har begået uret imod os. Uden dette sindelag vil Gud ikke lade os «slippe udenom». Dette bekræftes i Matthæusevangeliet 6,14-15 «For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.»

Johannes forklarer næste trin i Første Johannesbrev 1,9: «Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.» Vi skal kalde synden ved navn og bekende den til Gud, sådan at det er klart, hvad vi vil have tilgivelse for. Gud ved alle ting, så denne bekendelse er mere for os selv end for Gud, men han ønsker at vide, at vi ser det på samme måde, som han gør. At bekende sine synder inkluderer også at bede andre mennesker om tilgivelse, hvis det skulle være nødvendigt.

For at modtage Guds tilgivelse skal vi have en længsel efter aldrig at synde igen. Vi skal sørge over vor synd – en sorg over, at vi har handlet imod Guds vilje. Så ved Gud, at det ikke bare er et tilfælde af, at vi ønsker at berolige vor samvittighed, fordi vi har skyldfølelse. Hvis vi beder Gud om tilgivelse på en overfladisk måde, bliver vi ikke taget alvorligt og får ikke tilgivelse, men når Gud ser, at vi vil vende os bort fra synd af hele vort hjerte, så vil han gerne tilgive selv de mest forfærdenlige synder.

Bibelsk «sorg» eller «bedrøvelse» er faktisk noget meget positivt. I Første Korintherbrev 7,10 læser vi. «For bedrøvelsen efter Guds sind virker omvendelse til frelse, som ingen angrer…» Dette betyder, at når vi virkelig angrer vor synd, så vil det få os til at løbe i modsat retning, væk fra vor synd og skyld til et liv i frihed og fred.

Men er det nok at angre?

Vi kan tænke: «Jeg angrer jo, og har bedt Gud om at tilgive mig, men jeg føler det stadigvæk ikke, og ved ikke engang om jeg virkelig er tilgivet.» Der kan være nogle grunde til dette, men hvad siger bibelen om det? Vi skal vogte vort hjerte imod alle tanker som ønsker at frarøve os det, som er skrevet i Guds ord om hans tilgivelse. Satan selv står bag dette. Vi ved, at hans eneste mål er at stjæle, myrde og ødelægge (Johannesevangeliet 10,10), og han er en mester i at så tvivl. Men bibelen siger, at han er løgnens far, og vi behøver derfor aldrig at tro på, hvad han siger.

På den anden side ved vi, at Gud er trofast mod sine løfter og love, og at han ikke kan lyve. Det betyder, at hvis vi har opfyldt betingelserne, og var oprigtige da vi bad til Gud, så har han hørt os, og han har tilgivet os. Hold fast på det som står skrevet i Andet Korintherbrev 5,17: «Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til.» Vi føler måske ikke altid, at vi har fået tilgivelse, men det er ikke meningen, at vi skal leve efter vore følelser. Nej, vi skal stole på Guds ord!

Det betyder, at uafhængig af hvordan vi føler os, så må vi tro på, at vi er tilgivet, og at han har kastet vore synder i havets dyb, som det står i Mikas Bog 7,19.

Sejr over synd!

Vi kan få tilgivelse, fordi Jesus døde for os. Hvis vi opfylder vilkårene, behøver vi ikke at dø, som vi fortjener. Men det slutter ikke der. Gud ønsker ikke kun at tilgive os, men han har også en plan for at sikre, at synden, som har forårsaget så meget sorg aldrig får magt over os igen. For at dette skal ske, skal vi gøre alt det, som er nødvendigt for at komme nærmere Jesus. Han døde ikke bare, for at vi kan få tilgivelse for vore synder, men han levede et liv i sejr over synd, noget som gør det muligt for os at gøre det samme. Vi skal opgive alt, som vil trække os tilbage til at gøre det, vi har fået tilgivelse for. Vort største ønske skal nu være at høre hans røst i vort hjerte, som vil lede os ind i et helt nyt liv med mening og fred.

Lad ikk Satan trykke dig ned med skyldfølelse. Stå op i dag, få del i tilgivelse og begynd på et helt nyt liv. Et liv i fuldstændig sejr over synd.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.