Hvorfor du er stærkest, når du er på dit svageste

Det er ikke en modsigelse, at svaghed og styrke går hånd i hånd.

Hvorfor du er stærkest, når du er på dit svageste

Fuldkommen styrke i skrøbelighed

Paulus taler ud fra sit eget liv i Andet Korintherbrev 12,9-10: «men han svarede: »Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.» Paulus kunne forkynde dette med en så fuld vished, netop fordi han havde oplevet og erfaret dette, at Guds kraft fuldendes i skrøbelighed. Dette er den eneste vej til at få del i Guds kraft.

Det læser vi også i Esajas’ Bog 40,29. Der står ikke her om den trætte som har få kræfter. Nej der står: «Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke». Man kan føle sig både sådan og sådan, fornuft og erfaringer taler, man ved hverken ud eller ind. Så gælder det at tro på Gud!

Jesus sagde til kvinden: «Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed?» Johannesevangeliet 11,40. Det er den, der er kommet til det punkt, at man ingen kræfter har, som Gud kan give stor styrke! Der hvor min kraft ophører starter Guds kraft!

Det er disse som altid venter på Herren, ikke på hjælp fra sin egen arm eller på trøst og hjælp fra familie og venner. Disse får ny kraft og løfter vingerne som ørne! De kommer til at opleve at løbe og ikke blive trætte, gå og ikke blive mødige (Esajas’ Bog 40,31).

Hvor henter jeg min kraft fra?

Hvor henter jeg min kraft og hjælp fra i mine hverdag-forhold? Er det naturligt for mig, altid at løfte mine øjne op til bjergene, eller griber jeg til det horisontale, det som er omkring mig og menneskene omkring mig?

«Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber Salmernes Bog 121,1-8. Disse får en fod som ikke skal vakle og han, Gud, er en vogter for dem, han som ikke slumrer, ja, til og med vil han være deres skygge ved deres højre hånd! Det vil jo sige, at han altid, ligemeget tid og sted, er med mig! «Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.» siger Jesus (Matthæusevangeliet 28,20). Der er ingen dage som er undtaget, når Jesus siger «alle dage»! Hver dag, hele livet, uden undtagelse!

«Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.» siger Jesus. Matthæusevangeliet 11,28. Så kommer løsningen med det samme, værktøjet – og håbet: «Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle». Matthæusevangeliet 11,29. Jeg skal først komme til den erkendelse, at jeg er træt og har tungt at bære, hvis jeg skal se et behov for at bære Jesu åg. Mit syndelegeme, min menneskelige natur som nedtrykker mig, som også kan være nedtrykkende for mine medmennesker, har brug for et åg for at blive båret; dette åg tilbyder Jesus os at bære.

«For mit åg er godt, og min byrde er let.» Matthæusevangeliet 11,30. Når jeg bærer Jesu åg, vil det koste mig min egen vilje og mit menneskelige selvliv, min egen retfærdighed, det nægter mig at leve selv og tvinger mig til at leve for de andre. Det giver mig noget af himmelen, det evige, tilbage! Det er Jesu sindelag, som vi formanes til at leve i! Lad dette sind være i jer som var i Kristus Jesus – han som af sig selv gav afkald på det at være Gud lig og tog en tjeners skikkelse på sig! Han fornedrede sig selv! Man kan blive ydmyget, ja, men hvilken forskel der er på at blive ydmyget og at ydmyge sig selv i livets forhold og anledninger! Først og fremmest derhjemme er der mange anledninger til at «give afkald på det», og ved det få Guds kraft til at tage en tjeners skikkelse på sig.

Dette er nøglen til himmelsk ophøjelse: Derfor har Gud højt ophøjet ham og givet ham det navn, som er over alle navne! (Filipperbrevet 2,6-9) «Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår …» Efeserbrevet 3,20.

Der hvor min kraft har sin ende, starter Guds kraft!

Artiklen blev først publiceret med titlen «Ingen kraft – stor styrke!» i BCC’s menighedsblad «Skjulte Skatte» i oktober 2018.

Måske er du også interesseret i at læse mere på vor emneside om vort forhold til Gud, eller i disse udvalgte artikler:

Det afgørende øjeblik: hvordan få hjælp når du har mest brug for det

Kun af nåde!

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Guds evangelium

Nåden betyder, at al min synd bliver tilgivet, når jeg bekender den. Men det betyder også, at vi får kraft til at adlyde sandheden, som Jesus kom med. I denne bog skriver Sigurd Bratlie om dette, og viser at Guds sande evangelium er troens lydighed.