Hvorfor er kristne så hykleriske?

Ligger der noget mere i anklagen om hykleri i kirken, end bare vild overdrivelse?

Skrevet af AktivKristendom
Hvorfor er kristne så hykleriske?

Kristne er alle hyklere – vi har hørt dette før. Det er kampråbet som tusindvis af ikke-kristne bruger for at prøve at prikke hul på kristendommen. Det er let at tænke på en håndfuld nærsynede, fordømmende kristne som ødelægger det for os andre, men er det virkelig der, problemet ligger?

Måske ligger hykleriet dybere end det. Måske er grunden til, at folk finder så meget hykleri blandt kristne, ikke kun fordi de kristne selv er hyklere, men at der er fejl i den almindelige kristne forkyndelse. Måske er denne såkaldte «kristendom» den største hykler af alle.

Lad os se logisk på det. Hykleri kan defineres som «opførsel der ikke er i overensstemmelse med det, man hævder at tro eller føle». Det er nok let at finde hykleriske kristne både her og der. Men hvad sker der, når vi prøver at udvide denne tænkning til hele kirken?

Kristi tilgivelse uden Kristi liv

De fleste kristne forkynder gerne løfterne i bibelen – evigt liv, fred, lykke, tilgivelse for begåede synder, og synder som vi vil begå i fremtiden. Men vilkårene for disse løfter er ikke alment kendt. At fornægte sig selv, tage sit kors op (Matthæusevangeliet 16,24), gennemføre alle Jesu bud (Johannesevangeliet 14,15) – hvor ofte forkyndes dette i de fleste kirker? Joda, mange erkender, at Bibelen siger, «Gå, og synd fra nu af ikke mere!» (Johannesevangeliet 8,11). Dette følges derimod oftest op med en hurtig forsikring om, at «Selvfølgelig forstår Gud vor svaghed. Det er ikke muligt for os virkelig at gennemføre dette.»

Og der har du hykleriet. Mange kristne går rundt med hævet hovede og tror, at de er så meget bedre end ikke-kristne, når det virkelig liv viser, at de selv lever i synd. De tror på løfterne, som kun er halvdelen af evangeliet, men ikke på den anden halvdel, som fortæller hvad man skal gøre for at få del i disse løfter.

Kristi evangelium er, at vi skal leve ligesom Kristus (Første Petersbrev 2,21-22) Mange kristne ryster måske nu på hovedet af min mangel på forståelse. «Jesus har gjort alt», siger de. «Vi kan ikke købe frelse med vor menneskelige godhed.»

Det er nok et fint, menneskeligt ordsprog. Kapitel og vers, tak! Vis mig et vers, som siger: «Jesus har gjort alt, vi behøver ikke at gøre noget.»

Står der ikke skrevet, at tro uden gerninger er død? (Jakobsbrevet 2,17) Er det ikke skrevet, at vi skal arbejde på vor frelse med frygt og bæven? (Filipperbrevet 2,12) Står der ikke skrevet, at vi skal være hellige i al vor færd? (Første Petersbrev 1,15)

Selvfølgelig er det ikke vore menneskelige gerninger, som får os i himmelen. Men det betyder ikke, at vi bare kan gøre, hvad vi vil her på jorden. «For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje.» (Filipperbrevet 2,13) Gud virker i os til at gøre noget.

«I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene.» Jakobsbrevet 2,24. Gud giver os nåde som en gratis gave, men gaven er, at vi får lov og er i stand til at gøre hans gerninger her på jorden. Hvis vi elsker ham, holder vi hans bud. (Johannesevangeliet 14,15) Hvis vore gerninger viser, at vi ikke holder hans bud, så ser Gud, at vi ikke elsker ham så højt alligevel.

Tror du på Bibelen eller pastoren?

Hvordan kan du alligevel høre, at dette forkyndes i kirkerne? Selvfølgelig forkynder enhver kirke ikke hykleri. Men spørg dig selv, forkyndes der, at disse skrifter er opnåelige i din kirke? Er forkyndelsen i din kirke nøjagtigt det samme, som bibelen forkynder?

«Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor: Han gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund.» (Første Petersbrev 2,21-22)

«Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor…»

Du kan påstå, at du har, eller at du kan forvente at få så meget tilgivelse, evigt liv eller lykke og fred og glæde, som du vil, men hvis du ikke lever efter det, som står skrevet i bibelen, så nytter det ikke. Hykleri!

Og hvad er så svaret? Hvis man pludselig vågner op og opdager, at det evangelium du tror på, ikke er Kristi evangelium? Det ville være dumt at fortsætte med det samme evangelium. Det ville faktisk være utroligt hyklerisk. Og da er svaret på spørgsmålet «hvad er en hykler?» ikke bare forkyndelsen i kirken, men også dit personlige liv.

Tænk på det og se alvorligt på det liv, du lever, og de løfter du påstår at eje som kristen. Og se derefter på det liv, som bibelen fortæller os, at vi skal leve for at opnå løfterne. Det er ikke altid nødvendigvis det samme.

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.