Hvorfor jeg ikke behøver at være bekymret for mine børn

Som forælder kan jeg ikke være med mine børn og passe på dem hele tiden. Men det er der en som kan!

Hvorfor jeg ikke behøver at være bekymret for mine børn

Et nyt skoleår er startet og min yngste søn er begyndt i børnehave. Alle mine børn er ude af huset om dagen nu, og en masse blandede følelser og spørgsmål kommer op. Hvordan bliver det nye skoleår for drengene? Får de nogle venner? Hvis de gør, er de så gode? Hvordan holder de sig fra dårlig påvirkning?

Selvom det måske er naturligt for sådanne nogle tanker at komme, betyder det ikke at jeg skal lade dem fylde mig med bekymring. Guds ord siger det helt modsatte!

I Jeremias’ Bog 29:11 står der skrevet, “Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.”

Hvilke trøstende og håbefulde ord! Der er fremtid og håb i vente for dem!

Så når disse bekymrende tanker kommer, hvad kan jeg så gøre for at stoppe dem? Jeg kan bede for mine børn, fordi jeg har oplevet, at dette vers er sandt: “Jeg råber til dig, for du vil svare mig, Gud.” Salmernes Bog 17:6. Og når jeg beder, beder jeg ikke om “at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde.” (Johannesevangeliet 17:15) Derfor ved jeg, at selvom jeg ikke kan være alle steder mine sønner er, vil Gud være med dem for at vejlede dem i de skridt, de tager. Hvilken trøst og hvile det giver mig!

Jeg skal være en discipel

I Jakobsbrevet 5:16 står der, “En retfærdigs bøn formår meget, stærk, som den er.” Hvordan kan jeg være retfærdig i Guds øjne, så mine bønner bliver hørt og besvaret? Ved at leve som en discipel. Det gør jeg ved at fornægte mig selv og dagligt tage mit kors op (Lukasevangeliet 9:23). Med andre ord ved at følge i Jesu fodspor og opgive min egen vilje og velsigne andre.

Jeg kan velsigne mine børn ved at være et godt eksempel for dem hjemme, ved den måde jeg tager tingene, eller på den måde jeg svarer og reagerer i en situation. Jeg kan velsigne drengene ved at bruge tid sammen med dem, ved at sikre mig at de føler sig elsket og holdt af. Har jeg for eksempel et øre for dem, når de kommer hjem fra skole og ønsker at fortælle mig om deres oplevelser igennem dagen? Er jeg villig til at ofre “min” tid for at fokusere på dem? Lærer jeg dem Guds ord, læser bibelen sammen og beder med dem? Der er rigeligt med muligheder til at velsigne dem, jeg skal bare være vågen og bruge de muligheder, jeg får!

Jeg kan leve mit liv på en sådan måde, at de oplever et godt og sandt hjem. De kan se Guds ord levende, fordi de ser det i mig. Det er det, som vil lede dem til at ville leve det samme liv selv. Engang var der er som sagde, “hvis forældrene er helhjertet, bliver det naturligt for børnene at følge efter dem.” Disse ord har givet mig så meget håb for mig selv og for børnene! Ja, mine børn skal leve i denne verden; men de kan leve her uden at blive påvirket af den. De kan hellere være et lys, som skinner med det som er godt og rent!

“Den sejr, som har overvundet verden, er vor tro.” (Første Johannesbrev 5:4)

Der er derfor ingen grund til at bekymre mig om mine børn, deres fremtid er håbefuld og lys!

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.