Jesu død – mere end Golgata?

Ikke alle er klar over, at Jesu korsfæstelse var en fuldendelse af det frelsesværk, som varede i 33 år.

Jesu død – mere end Golgata?

De fleste kristne har ofte hørt om Jesu død på korset på Golgata, hvor han udøste sit blod og døde for os som et ulastelig og fejlfrit lam. Der er blot nogle få som ved, at Jesus også døde på en anden måde, og at korsfæstelsen var en fuldendelse af det frelsesværk, som varede i 33 år.

Hvordan var Jesu liv fra hans fødsel i Betlehem og indtil hans korsfæstelse på Golgata? Havde han i sine levedage været under en særlig beskyttelse fra Faderen, som kunne beskytte ham fra prøvelser og fra syndefaldet? I Hebræerbrevet 4,15 står det på en anden måde: For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd.

Prøvet som os

Hvis han blev prøvet i alle ting ligesom vi, dog uden synd, dukker der jo straks mange tanker op: Hvordan kunne han det? Er sådan et liv opnåeligt også for os, og hvis ja, hvordan kan vi så opnå det? Er det muligt for os ikke at svare med skældsord, når vi bliver skældt ud, ikke true under vores lidelser (Første Petersbrev 2,23)? Er det i det hele taget muligt i dag at elske sine fjender, sådan som han elskede (Matthæusevangeliet 5,44)? Er det muligt ikke at begære, sådan som han ikke begærede (Matthæusevangeliet 5,28)? Hvordan kan vi lade være med at følge de menneskelige lyster og leve efter Guds vilje i den tid, vi har tilbage her på jorden (Første Petersbrev 4,2)?

Jesus havde et meget effektivt våben, som han kunne besejre alle fristelser med, og han gik ud fra hver eneste prøve som sejrherre. Vi kan se hvordan han brugte dette våben, da han blev fristet i ørkenen. Satan appellerede  til hans menneskelige natur og fristede ham med ting, som han vidste var en svaghed for mennesker, men Jesus afviste alle hans forslag gang efter gang – han «dræbte» dem med Guds ord. På den måde dødede han alle lysterne i kødet, som blev vækket i ham i de forskellige forhold.

Frelst fra synden

Han vidste, at han ikke kunne klare det alene, og derfor opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt (Hebræerbrevet 5,7). Han blev frelst, ikke fra døden på Golgata, men ikke fra den død, som er syndens løn.

Paulus formaner os også i Kolossenserbrevet 3,5: Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. På denne måde bliver al synd dødet med tiden, og vi bliver gennemlykkelige mennesker.

En sådan død over lysterne i kødet kalder Paulus for Jesu død, fordi Jesus var den første, som benyttede den. På denne måde har han indviet en vej for os til sand frihed (Johannesevangeliet 8,36).

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.