Kender du til de store muligheder, som et levende håb giver dig?

I påsken husker vi specielt på de enorme muligheder Jesu opstandelse har givet os!

Kender du til de store muligheder, som et levende håb giver dig?

«Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde…»  Peters Første Brev 1,3.

Vi har fået et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vi har enorme muligheder som følge af det arbejde, som Jesus fuldførte i sit køds dage; muligheder der ikke fantes i den gamle pagt.

Levende håb = nye muligheder!

Loven i den gamle pagt var kun en skygge af disse muligheder. Hvad er dette håb, som de ikke havde i den gamle pagt? Det er Kristus i dig, håbet om herlighed! (Kolossenserne 1,27). Jesus indviede en ny og levende vej for os igennem kødet, sådan at Jesus kunne bo i vore hjerter ved tro, og at vi sammen med alle de hellige kunne blive fyldt til hele Guds fylde (Hebræerne 10,20; Efeserne 3,16-21). Vi kan, ved Helligåndens kraft, blive ligedannet med Jesu Kristi billede (Romerne 8,29). Hvilken fremtid og hvilket levende håb vi har! (Jeremias 29,11)

I den gamle pagt kunne Israel få syndernes tilgivelse igennem de ofre, der kræves af loven. Loven var svag: Den kunne kun dømme synden efter at den blev begået. Loven var kun et «hegn» mod synden. Den kunne ikke gøre noget med den «stærke mand» der boede inde i kroppen, som er vor egen vilje – vore lyster og begær. Jesus kom ind i den stærkes hus (kroppen) og besejrede den stærke og dræbte ham (Markusevangeliet 3,27; Lukasevangeliet 11,21-22).

«Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav [du skal ikke begære]  skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ÅndenRomerne 8,3-4.

Jesus blev fristet og blev prøvet i alt ligesom os, men han syndede aldrig! (Hebreærne 2,17-18; Hebræerne 4,15). Derfor kunne graven ikke holde ham, da han døde. Han var blevet fuldendt og oprejst fra de døde. Han blev ophavet til evig frelse for alle som er lydige mod ham (Hebræerne 5,9). Hans liv kan åbenbares i vort kød, hvis vi går i hans fodspor (Andet Brev til Korintherne 4,10-11, Peters Første Brev 2,21-22). Vi har en nådens trone som vi med frimodighed kan træde frem for, for at få den hjælp vi har brug for til at sejre og stride troens gode strid som fører til evigt liv. Der er en livslang proces i helliggørelse ved ånden, at få sejr over bevidst synd og at døde vor iboende synd eftersom vi får lys.

Tænk på mulighederne:

  • Den som er plaget af vrede kan blive tålmodig og fredelig.
  • Den som er plaget af urene lyster kan komme til renhed.
  • Den som søger menneskers ære kan begynde at agte andre højere end sig selv, og blive optaget af deres velfærd.
  • Den som er stærk og overbærende kan blive mild og sagtmodig.
  • Den som er bekymret kan komme til hvile i Gud.
  • Den som er stædig af naturen kan blive eftergivende.
  • Den som er stolt og hovmodig kan blive sagtmodig og ydmyg af hjertet.
  • Den som vil blive stor kan blive lille i egne øjne, og en tjener for alle.
  • Den som elsker penge og er gærrig kan blive en glad giver.
  • Den som er utilfreds og kritisk kan blive fyldt med taknemlighed.

«Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur …» 2. Peter 1,3-4.

Nu kan Guds ord blive levende og blive kød i os ved tro og lydighed, og i Helligåndens kraft, på grund af Jesu Kristi sejrende liv og opstandelse! Det er det levende håb! Dette giver os noget at kæmpe for og giver betydning til hilsenen, «God påske!»

Måske er du interesseret i at læse mere om vort levende håb på vor temaside om håb. Her er en udvalgt artikel:

/30-bibelvers-om-haab-for-unge-kristne

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Den nye pagt og lovløshedens hemmelighed

Den nye pagt er en personlig pagt, som vi indgår med Gud, hvor vi forpligter os til at adlyde al hans vilje og til gengæld forpligter han sig til at udstyre os med alt, vi behøver for at gøre dette. Lovløshedens hemmelighed er at de fleste folk bortforklarer denne del af nåden, som Jesus har overleveret os, og i stedet forvender de Guds nåde til en tilladelse til at synde.