Gå til indhold

Discipelliv – Introduktion

Jesus formaner os til at opgive alt for at følge ham – for at blive hans disciple. Hvad betyder det at være en discipel? Hvorfor er det værd at opgive selv vort eget liv for dette?

Jesus selv har kaldt os til at være en discipel, hans efterfølger. Dette er det største kald et menneske kan have. Det er et liv som fører til et mere rigt og evigt liv. Det er et liv i vækst i guddommelige ting og forvandling til Kristi billede. Det er en vej som skal vandres på. Det er en livslang pagt med vor herre og mester, til at følge ham på livets vej, hvor end det måtte føre. Igennem fristelser og prøvelser til evig herlighed og fællesskab med ham.

Et discipelliv er et liv i konstant udvikling og vækst for at blive som mesteren, som ikke syndede én gang, til trods for at han blev fristet i alle ting ligesom os (Hebræerbrevet 4:15). Ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne.” Filipperbrevet 2:8-9.

Ved at følge ham og lære af ham, vil Jesu disciple komme til det samme liv, som han har. Discipellivet består af prøvelser og kampe, men er fuld af glæde, tro, håb og udvikling. Det er det mest interessante liv at leve, og de som lever et discipelliv bliver virkelig lykkelige. Forestil dig at vi kan lære fra Jesus, mesteren, at gøre al det gode! Vi kan blive mere og mere fri fra vore lyster og syndefulde natur, fra alle vore begrænsninger, som har bundet os og gjort livet vanskeligt. Vi kan blive en sand velsignelse nu, og i evigheden.

Selvfølgelig er der en pris på sådan et liv. Jesus sagde: Sandelig siger jeg jer: Der er ingen, der har forladt hjem eller brødre eller søstre eller mor eller far eller børn eller marker på grund af mig og på grund af evangeliet, som ikke får det hundreddobbelt igen nu i denne verden, både huse og brødre og søstre og mødre og børn og marker, tillige med forfølgelser, og evigt liv i den kommende verden.” Markusevangeliet 10:29-30.

Hvis du har forpligtet dig selv til at adlyde al Guds vilje, så vil han forpligte sig til at give dig kraft (Lukasevangeliet 24:49), til at udstyre dig med alt som relaterer til liv og gudsfrygt (Andet Petersbrev 1:3), at skrive hans love i dit hjerte og synd (Hebræerbrevet 8:10), til at velsigne dig med al åndelig velsignelse (Efeserbrevet 1:3), og hvad som helst du behøver til dit jordiske legeme vil blive givet dig (Matthæusevangeliet 6:31-34). Hvad mere kan du ønske?

Find ud af mere om denne livslange uddannelse i denne sektion, såvel som relaterede artikler på hjemmesiden, med dybdegående artikler og vidnesbyrd fra disciple som personligt oplever de fyldestgørende resultater af at følge i Jesu fodspor!

2

Hvem er en discipel?

Millioner af mennesker tilbeder Jesus som frelser. Men hvad betyder det, at være en discipel?

Læs mere
3

Hvad er prisen for at blive en discipel?

Flere gange opfordrede Jesus menneskene til at beregne prisen, før de forpligtede sig til at følge ham – at blive hans discipel.

Læs mere
6

Gør alle folkeslag til mine disciple

Hvordan kan vi fuldføre en af de største opgaver, der er betroet os?

Læs mere
Følg os