Gå til indhold

Gør alle folkeslag til mine disciple

Hvordan kan vi fuldføre en af de største opgaver, der er betroet os?

Den store missionsbefaling

Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Matthæusevangeliet 28:18-20.

Hvilken trøst, at han som har al magt I himlen og på Jorden, er med os! Han er med i alle vore gerninger, og denne store opgave vi har modtaget.

Da Jesus befalede os, at “gøre alle folkeslag til disciple”, tilføjer han, at de alle skal døbes ”i Faderen, Sønnens og Helligåndens navn”. Denne dåb er ikke kun en offentlig erklæring i at tro på Jesus, men en dåb til et nyt liv – et liv uden at leve i synd: Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke! Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.” Romerbrevet 6: 1-4.

Lægge vind op alle de ting, Jesus befalede os

Her ser vi, at blive en disciple ikke kun involverer dåb og at acceptere Jesus i vort hjerte. Det involverer at lægge vind på alle de ting, Jesus har befalet os; det er et liv hvor vi følger Jesus, mesteren. Når Jesu disciple går ud og gør flere mennesker til disciple, involverer det ikke kun at lære dem om syndernes forladelse, og at komme til tro, men om troens lydighed som hører til discipellivet. Det betyder, at lære dem at tage deres kors op dagligt, fornægte sin egenvilje som er bundet af synden, som Jesus befalede os. Det er også det, Paulus mener med at være ”døbt til hans død”. En discipel som gør dette er hævet til, at ”vandre i et nyt liv”, få mere del i Jesu dyder, hans liv. Med andre ord, en discipel bliver mere og mere som sin mester.

Meget få er villige til at opgive alt og blive hans disciple i sandhed. Jesus selv oplevede dette i hans tid. Mange mennesker er villige til at tro på Jesus for at få syndernes forladelse og løftet om et evigt liv. Men Jesus sagde til de, som tror på ham: Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.” Johannesevangeliet 8:30-36. Her refererer Jesus til sandheden om vort selvliv – synden i vor natur. Hans ord skinner på elendigheden i vor menneskenatur som et spot. Meningen er, at vi kan erkende det, fornægte det, tage vort kors op dagligt og følge ham, og komme fri fra denne synd. Men da Jesus forkyndte dette, begyndte folk at hade ham.

Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.” Johannesevangeliet 3:18-21.

Det er det samme i dag. Når det går op for folk, hvad der koster at være hans disciple, bliver mange fjender af Kristi kors (Filipperbrevet 3:18). De er ikke fjender af Jesu værk på Golgata kors, hvor han blev et sonende offer for deres synder. De er fjender af det daglige kors og at fornægte sig selv, og er ikke villige til at opgive deres eget liv (eller synden i kødet). På grund af dette kan de ikke være disciple.

“Efterlign mig, som jeg efterligner Kristus”

Vi kan kun hjælpe andre til at blive disciple så langt, som vi selv er blevet hjulpet. Det vi lærer andre, skal stemme overens med vores eget liv. Vi skal selv være disciple, følge Jesus på korsets vej. På den vej bliver vi forvandlet til hans billede og med tiden kan vi sammen med Paulus sige: Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus.” Første Korintherbrev 11:1. Dette liv kan være håndgribeligt – noget de andre kan se, eller som Paulus skriver det, en duft de mærker: Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft. For vi er Kristi vellugt for Gud blandt dem, der frelses, og blandt dem, der fortabes – for dem, der fortabes, en duft af død til død, for dem, der frelses, en duft af liv til liv.” Andet Korintherbrev 2:14-16.

De som har en længsel efter at følge Jesus og komme til det samme liv, de som er træt af synd mærker livet i andre disciple, og bliver draget til det. De har åbne hjerter og sind til at modtage evangeliet. For andre bliver ”korsets budskab”, som disciplene kommer med dårskab, og de benægter det (Første Korintherbrev 1:18).

I dag lever vi i en tid, hvor der er mange kristne forsamlinger og mange som kalder sig selv kristne, og mange har derfor modtager syndernes forladelse. Men ligesom på Jesu tid er der få, som er villige til at blive hans disciple, og endnu færre som er i stand til at vise vejen til at blive hans disciple, ved deres liv og derfor ved deres ord. Jesus selv sagde: Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.” Lukasevangeliet 10:2. Han har brug for arbejdere som kan fremstille sit liv, som redskaber for hans værk, og som aldrig trækker sig tilbage, når der kræves ofre.

Som vi gør det, bliver vi i sandhed trøstet og styrket ved Jesu sidste ord på jorden: “… Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.’’ Matthæusevangeliet 28:20. Han som har al magt i himlen og på jorden er med os. Han vil ikke forlade os! Han har lovet, at vort arbejde for ham vil lykkes.

2

Hvem er en discipel?

Millioner af mennesker tilbeder Jesus som frelser. Men hvad betyder det, at være en discipel?

Læs mere
3

Hvad er prisen for at blive en discipel?

Flere gange opfordrede Jesus menneskene til at beregne prisen, før de forpligtede sig til at følge ham – at blive hans discipel.

Læs mere
6

Gør alle folkeslag til mine disciple

Hvordan kan vi fuldføre en af de største opgaver, der er betroet os?

Læs mere
Følg os