Gå til indhold

Hvad er prisen for at blive en discipel?

Flere gange opfordrede Jesus menneskene til at beregne prisen, før de forpligtede sig til at følge ham – at blive hans discipel.

Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt? – for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger: Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det! Lukasevangeliet 14:28-30.

Desværre er dette stadiet, som mange troende er på. De starter som disciple uden at beregne hvad det koster, og ender i synd og hykleri og bringer skam over navnet ”Kristen”, og bliver genstand for foragt.

Hvad er så prisen, for at blive en discipel?

“Far og mor, hustru og børn …”

Jesus fortæller os klart i de foregående vers: Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel Lukasevangeliet 14:26-27. Med andre ord koster det alt, at være en discipel.

Når Jesus taler om at “hade” familiemedlemmer og ens eget liv, taler han ikke om et had til enkeltpersoner eller at være træt af livet. Det betyder, at disciple ikke er bundet af menneskelige råd, fornuft, meninger og indflydelse. De vil kun ledes i deres mesters fodspor. Dette kan føre til bebrejdelse, konflikt og separation fra de som ikke har det samme sind, og det kan virke som en dyr pris at betale. Men uden at gøre dette kan en discipel ikke i sandhed følge Kristus og tjene Gud.

På den anden side bliver sande disciple frigjort fra at betragte sig selv og andre mennesker, og blive ét med Kristus. I øvrigt leder dette også til fællesskab, opmuntring og opbyggelse imellem hver individuel discipel, og alle andre som har det samme mål! Lønnen for discipelskab er i sandhed stor. Jesus siger: Enhver, som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det hundreddobbelt igen og arver evigt liv.” Matthæusevangeliet 19:29.

“Selv dit eget liv”

Den ultimative pris for at blive en discipel er at hade og opgive “dit eget liv.” Vort “eget liv” er i denne sammenhæng vor egen vilje, vore meninger, vore menneskelige reaktioner. På grund af faldet er hele vor vilje og vor natur blevet besmittet af synd og egoisme. At blive fornærmet, modløs eller utålmodig, at vise partiskhed eller at give efter for urenhed eller stolthed – alle disse er tilkendegivelser af vort ”eget liv”, tilbøjeligheden til synd i vor faldne menneskenatur, eller kød. I modsætning består Guds vilje af alt, som er godt og uselvisk. For at være i stand til at stemme overens, fra hvad vi er, til Kristi billede, skal vort ”eget liv” dø!

For at dø fra mig selv, skal vi som disciple bede til Gud om hjælp til at fornægte vor egen vilje indtil enden. Det er det kors, som Jesus sagde disciplene skulle tage op dagligt (Lukasevangeliet 9:23; Lukasevangeliet 14:27), resulterende i død over synden. Dette sker dagligt i sande disciples liv. Det var det Jesus gjorde, og hans disciple lærer af ham og følger ham på den samme vej (Hebræerbrevet 5:7-9). Resultatet er, at Kristi liv – hans dyder – begynder at blive åbenbart i vort liv!

Uden at fornægte vor egen synd og selvvilje, vil vort ”eget liv” blive ved, og Kristi liv kan ikke komme frem ved os. Vi vil ikke blive forvandlet. Vi kan ikke blive dannet til vor mesters billede. Måske kan vi stadig påstå at være disciple, gå i kirke, have samtaler om hvad der er synd og ikker er, gøre velgørenhedsarbejde og kalde Jesus ”Herre”. Paulus beskriver denne triste tilstand blandt kristne, som ikke er villige til at betale prisen: For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud; i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft.” Andet Timotheusbrev 3:2-5.

Uden at opfylde betingelserne, kan vi ikke være Jesu disciple. Men den gode nyhed er, at Gud kan gøre os i stand til dette! Når vi er villige til at være lydige mod Guds vilje, vil vi blive en ny skabning. Vi dør med ham, og lever med ham. Vi får mere del i Kristi dyder og bliver mere og mere som vor mester.

For er vi døde med ham, skal vi også leve med ham.” Andet Timotheusbrev 2:11.

2

Hvem er en discipel?

Millioner af mennesker tilbeder Jesus som frelser. Men hvad betyder det, at være en discipel?

Læs mere
3

Hvad er prisen for at blive en discipel?

Flere gange opfordrede Jesus menneskene til at beregne prisen, før de forpligtede sig til at følge ham – at blive hans discipel.

Læs mere
6

Gør alle folkeslag til mine disciple

Hvordan kan vi fuldføre en af de største opgaver, der er betroet os?

Læs mere
Følg os