Gå til indhold

Hvem er en discipel?

Millioner af mennesker tilbeder Jesus som frelser. Men hvad betyder det, at være en discipel?

Ordet “discipel” betyder egentlig elev (med en lærer), eller en lærling (med en mester). Mange mennesker tror, de er blevet Jesu disciple, når han har tilgivet deres synder. Vi var virkelig døde i vore overtrædelser, men alligevel gjorde han os levende sammen med ham igennem tilgivelse (Kolossenserbrevet 2:13). Dog er syndernes forladelse ikke discipelskab. Når vi har modtaget soning for vore synder og er forenet med Gud igennem Jesu død, kommer vi til en startsstreg i at følge Jesu eksempel og hans liv.

Vor lærer og forløber

En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være som sin mester.” Lukasevangeliet 6:40. En Jesu disciple indgår en livslang læreproces til at leve det samme liv, som Jesus levede. Det liv Jesus levede, er det perfekte udtryk for Guds vilje. Dette var ikke fordi, han blev født med guddommelig natur som ikke kunne blive fristet. Igennem hans liv, gik han personligt igennem en uddannelsesproces for at gøre Guds vilje, i stedet for sin egen.

I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.” Filipperbrevet 2:5-8. Jesus havde lært at erkende Guds vilje, og skulle lære lydighed (Hebræerbrevet 5:7-8). Hele hans liv, sagde han, “ske ikke min vilje, men din” (Lukasevangeliet 22:42; Hebræerbrevet 10:5-7. Hver dag blev han fristet på alle måder, ligesom vi gør (Hebræerbrevet 4:15). Han valgte dog at ydmyge sig selv og lide i kødet (nægte sin egenvilje, kravene fra synden i kødet), i stedet for at give efter for synden (Filipperbrevet 2:8; Første Petersbrev 4:1). Som resultat af denne utrolige troskab, gjorde han aldrig synd, og der blev ikke fundet svig i hans mund. Han faldt aldrig ud af kærlighed, renhed og godhed! Dette er den lærer, den forløber som disciplene har som deres eksempel, at følge i hans fodspor (Første Petersbrev 2:21-22.
(For mere om Jesu liv, læs under emner: Kristus åbenbaret I kød.)

Den vej Jesus gik, var et skjult liv med Gud, hvor et arbejde fandt sted i hans menneskenatur, hans kød. På denne vej overvandt han synden i kødet og var i stand til at fuldføre den utrolige frelsesplan for menneskeheden (Romerbrevet 8:3-4). Fordi Jesus Kristus tog menneskenatur på ham, og dette arbejde med at fordømme synden i kødet fandt sted i et menneske, kan hans disciple som har samme natur, følge ham på denne vej, uanset deres baggrund, personalitet, lokation eller levetid (Hebræerbrevet 2:10-18).

En discipels holdning til synd

Ligesom sin mester, forpligter Kristi disciple sig til at gøre al Guds vilje, i stedet for at give efter for de syndige lyster og egoisme i deres eget kød. Jesus havde en radikal holdning, når det gjaldt synden (Matthæusevangeliet 5:27-30). Hans disciple bliver formanet til at have det samme sind (Filipperbrevet 2:5, Første Petersbrev 4:1-2). Det er meget lettere at give efter for synden, end at fornægte vore lyster. Hvis vi har gjort noget forkert, ligger det nærmest for at forsvare os selv og finde på undskyldninger. Men som en discipel lærer vi, at Guds vilje er at erkende sandheden (Johannesevangeliet 3:19-21), ydmyge os selv (Jakobsbrevet 4:6-10) og til at dømme os selv i stedet for at dømme andre (Matthæusevangeliet 7:1-3). For at fuldføre disse ord, skal vi elske Guds vilje så meget, at vi opgiver vor egen vilje, eller som Jesus siger det, vort eget liv, hvilket er syndens tilbøjelighed, som vi har arvet i vor menneskenatur (Lukasevangeliet 14:26-27). Uden denne radikale attitude, kan vi ikke sejre over synden, og ikke være Jesu disciple!

Den største motivation

“… frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone.” Hebræerbrevet 12:1-2. Jesu glæde var, at han ville have disciple som levede det samme liv og kom til den samme guddommelige natur. Han glædede sig til at have brødre, som var i stand til at dele al hans arv, som han modtog fra sin himmelske far! (Romerbrevet 8:16-17; Romerbrevet 8:29; Hebræerbrevet 2:10-18).

Den største motivation for disciple er kærlighed til ham, som elskede os først (Første Johannesbrev 4:19), og som gav sit liv for os, selvom vi ved, vi aldrig kan tilbagebetale den ufortjente glæde, de har modtaget.

Thi Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når én er død for alle, er de alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem.” Andet Korintherbrev 5:14-15. Disciple vil ikke stille sig tilfreds med, en svag attitude til, at bruge syndernes forladelse som en undskyldning til at give efter for lyster og syndige begærer. Dét mål Jesus har sat for os er at være fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen! (Matthæusevangeliet 5:48)

Der vil nødvendigvis være lidelser i denne utrolige forvandlings-proces, fra et syndigt menneske til Kristi billede. Men, med Kristus som vort eksempel og hvis kærligheden til Kristus tvinger os, kan vi som disciple blive ved med at jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.” Filipperbrevet 3:14. Prisen er at blive som ham, og se ham som han er (Første Johannesbrev 3:2).

2

Hvem er en discipel?

Millioner af mennesker tilbeder Jesus som frelser. Men hvad betyder det, at være en discipel?

Læs mere
3

Hvad er prisen for at blive en discipel?

Flere gange opfordrede Jesus menneskene til at beregne prisen, før de forpligtede sig til at følge ham – at blive hans discipel.

Læs mere
6

Gør alle folkeslag til mine disciple

Hvordan kan vi fuldføre en af de største opgaver, der er betroet os?

Læs mere
Følg os