Gå til indhold

Syndernes forladelse

Syndernes forladelse er en af de størst mulige gaver. Det er begyndelsen på kristenlivet, en af resultaterne af Jesu arbejde. Hvad indebærer syndernes forladelse, hvordan modtager vi den, og hvad sker der bagefter?

Jesu arbejde

Alle de som komme til tro op Jesus og beder ham om at tilgive dem deres synder, fordi de angrer dem, modtager ufortjent tilgivelse ved nåde. Der er ingen krav til os om at opnå noget, for at kunne få syndernes forladelse. Dette ser vi klart, når Jesus åbner vejen til paradis for røveren på korset, som angrede sine synder: “I dag skal du være med mig i paradis.” Dette er Guds store kærlighed til os, at han gav sin egen enbårne synd, så enhver der tror på ham ikke skal dø, men have evigt liv.

 “… Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus…” Romerbrevet 3:21-24.

Jesus bar vor synd og hele verdens synd, både på hans legeme og i hans legeme. Da han døde på korset, retfærdig for uretfærdig, udslettede han de håndskrevne betingelser, eller anklagerens skyldbrev, eller den fordømmelse som kom af at bryde loven. “Syndens løn er død,” (Romerbrevet 6:23), og Satan brugte dette, for hvad det var værd, til at anklage folk for Gud. Nu var der ikke mere at anklage for – Jesus havde knust djævelens magt ved at overvinde al den synd, der var kommet ind ved faldet. Gældet var blevet betalt. Djævelen var aldrig i stand til at overliste eller snyde Jesus til at gøre sin egen vilje. Tværtimod, ved Guds hjælp, ved kraft og nåde fra det høje, sejrede han hver gang. Dette arbejde fandt sted i hans legeme, i hans kød, og derved havde han magt over døden. Ved dette arbejde har vi også mulighed for at modtage syndernes forladelse, for al den synd vi har begået.

Paulus skriver det på denne måde: Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vore overtrædelser. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset.” Kolossenserbrevet 2:13-14.

De som gjorde synd I den gamle pagt var skyldige ifølge loven, og blev straffet; nogle fik endda dødsstraf. Der skulle altid bringes ofre for synd, men disse ofre tog ikke synden væk (Hebræerbrevet 10:1-4). Men Jesus, Guds enbårne søn tog hele verdens synder på sig; vi kan sige han tog skylden for alle synder begået op gennem historien. Han gav ikke efter for synden som alle mennesker før ham, men i kraft af den evige ånd som var med ham, overvandt han al synd der var kommet ind ved faldet, hvilket var kilden til alle efterfølgende fald igennem hele historien. Dermed slettede han de “håndskrevne krav”, som var imod os! Dette er ubegribeligt stort! Det betyder, at vi kan tage del i Jesu liv uden at have gode gerninger til at fortjene det – vi er frelst ved nåde!

Alle kan derfor modtage tilgivelse ved ubegrænset nåde, for alle synder de har begpet; men hvis vi vil gå ind i discippellivet, er der nogle klare betingelser. Peter siger:  Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud.” Apostlenes Gerninger 3:19. En helhjertet omvendelse skal resultere I, at vi vender os fra vort gamle liv, hvor vi tjente synden og søgte verden med vort sind. Vi skal starte på en ny vej, hvorpå vi søger Gud og de himmelske ting. Vi kan ikke blive ved med at synde i det skjulte. Da Jesus mødte Paulus på vej til Damaskus, sagde han til ham: “… for at åbne deres øjne, så de vender om fra mørke til lys og fra Satans magt til Gud, for at de kan få syndsforladelse og få samme lod som alle de andre, der er helliget ved troen på mig.” Apostlenes Gerninger 26:18.

Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig til at tilgive os vore synder og til at rense os fra al retfærdighed. Det er vigtigt at forstå, at syndernes forladelse ikke er det endelige mål for en discippel, men starten på et nyt liv, et liv vi kan leve uden at gøre synd! Paulus beskriver denne herlige udvikling som følgende: “Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt, at I helliges, og til sidst evigt liv.” Romerbrevet 6:22. At få del i helliggørelse betyder at få del i mere og mere af Guds natur.

 “Forglemmelsens hav”

I Esajas’ Bog læser vi, hvad Gud siger om fremtiden: Husk ikke på det, der skete tidligere, giv ikke agt på fortiden; nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i ødemarkenDet er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser, for min egen skyld husker jeg ikke på dine synder.” Esajas’ Bog 43:18-19,25.

Når vi har bedt Gud om tilgivelse, for de synder vi har begået, og fast bestemmer os for ikke at gøre dem mere, udsletter Gud overtrædelsen og husker den ikke mere.

Han viser os atter barmhjertighed og træder al vor skyld under fode. Du kaster alle vore synder i havets dyb.” Mikas Bog 7:19.

Gud kaster alle de synder, vi har begået, og for hvilke vi har bedt om tilgivelse i dette “hav.” Hvis vi har syndet imod andre mennesker og gjort dem fortræd, skal vi bringe dette i orden, hvis muligt. Dog skal vi også kaste de synder, som andre har begået mod os, i det samme hav. Ligesom Gud, skal vi også være i stand til at tilgive vore medmennesker for deres synder og uretfærdigheder imod os.

Vi skal tilgive

Jesus lærte sine disciple at bede, og dette er en del af den såkaldte “Fadervor:” Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere.” Matthæusevangeliet 6:12.

Det er en klar betingelse for at modtage syndernes forladelse, at vi også tilgiver den synd og uretfærdighed, vi synes andre mennesker har gjort mod os. Det ser vi, Jesus understreger i Fadervor, som han lærte sine disciple.

Læs også Matthæusevangeliet 18:25-35. Her ser vi, hvordan Jesus set på tilgivelse. Hvis Gud tilgiver os, er vi forpligtet til at tilgive vor bror. Uden en tilgivende ånd, stopper vi med at tjene Gud, og Satan får magten. Hvis vi er ude af stand til at tilgive og begynder at hade vor bror, forbliver vi i døden og har ingen fremtid. Johannes siger, at vi er gået over fra døden til livet, hvis vi elsker vore brødre (Første Johannesbrev 3:14). Dét er hvor, vor fremtid ligger!

1

Hvad er synd?

Vi ved, at vi alle er syndere og har brug for frelse fra vor synd. Men hvad er definitionen af synd?

Læs mere
2

Syndernes forladelse

Syndernes forladelse er en af de størst mulige gaver. Det er begyndelsen på kristenlivet, en af resultaterne af Jesu arbejde. Hvad indebærer syndernes forladelse, hvordan modtager vi den, og hvad sker der bagefter?

Læs mere
3

Hvad er samvittigheden? Hvordan kan jeg takle skyldfølelse?

Hvordan kan jeg med sikkerhed vide, hvad der er rigtigt og forkert? Hvad gør jeg med denne skyldfølelse?

Læs mere
4

Hvad er forskellen på at have synd og gøre synd?

Johannes skriver, at vi alle har synd, men at de som gør synd aldrig har set Gud eller kender ham (Første Johannesbrev 1:8; Første Johannesbrev 3:6). Hvad er forskellen?

Læs mere
5

Hvad er forskellen på fristelse og synd?

Er der egentlig nogen forskel på fristelse og synd?

Læs mere
6

Hvordan overvinder jeg synden?

Guds ord taler om at være “mere end triumferende” over synden. Men hvordan?

Læs mere
Følg os