Gå til indhold

Det andet kors: Korsfæste det gamle menneske og kødet med dets lyster og begæringer

Denne “korsfæstelse” er nødvendig, hvis vi ønsker at blive disciple.

De som i sandhed er træt af sin egen synd og har en ægte trang efter et nyt liv, bliver ført til omvendelse af Guds godhed (Romerbrevet 2:4).   Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud; så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit……” Apostlenes Gerninger 3:19. At være omvendt1 er en helhjertet beslutning man tager, for at angre tidligere synder og vende sig fra verden – fra at leve i de korte nydelser af synden, til at leve for Gud et hundrede procent; ikke lidt af hvert. Ved Guds nåde modtager vi syndernes forladelse ved ubegrænset nåde, og grundvolden til et nyt liv bliver lagt (Apostlenes Gerninger 3:19; Apostlenes Gerninger 26:18).

Korsfæste det “gamle menneske”(Romerbrevet 6:6; Efeserbrevet 4:17-24)

For at komme til et nyt liv, skal vi afklæde os det ”gamle menneske2” – vort gamle liv (Efeserbrevet 2:2-3, Efeserbrevet 4:22-24). Vort ”gamle menneske” er vort sindelag før omvendelsen, hvor vi tillader, at synden har magt i vore liv, hvor vi ikke havde taget en bevidst beslutning om at stå synden imod, men i stedet gav efter for fristelsen. Det er klart, at vi ikke på nogen måde kan stoppe med at synde, hvis vort ”gamle menneske” bliver ved med at være aktivt i vore liv. Så ville vi få brug for tilgivelse for de samme synder, vi gør, dag efter dag. At tro på, at vi kan sejre over synden, uden at aflægge det ”gamle menneske” er forførelse. Så vil det bare være en kamp for at opretholde en god ydre facade. Hvis vi vil have åndelig fremgang, efter vi har omvendt os, så skal vi aflægge, eller korsfæste vort ”gamle menneske” (Romerbrevet 6:6).

At korsfæste det “gamle menneske” er en troens handling, en beslutning vi tager om at aflægge vort gamle sindelag, der gerne gav efter for synd, og at tage det ”nye menneske”3 – et nyt sindelag og beslutning om at stå synden imod og leve korsfæstet med ham (Efeserbrevet 4:17-24). Vi agter os selv som døde for synden – vi tjener ikke længere synden bevidst, og som levende for Gu dog hans virkninger – vore legemer bliver brugt til at tjene ham i lydighed (Romerbrevet 6:11-14). Vi kan tage denne faste beslutning om at aflægge vort ”gamle menneske” pg begynde et nyt liv, ligemeget hvor vi er – det er en beslutning, vi tager i tro!

At have aflagt det gamle menneske betyder ikke, at vi ikke har  synd i kødet4, og at vi ikke længere bliver draget og lokket af vore egne begærer (Jakobsbrevet 1:14-15). Det betyder dog, at vi ikke længere lever ifølge dem. Dette er det  nye sind3. Vort nye sind tjener ikke længere synden, men i stedet svarer et klart “nej”, når vi bliver fristet. Det er en kraftig trosbeslutning, som finder sted i vort sind.

Korsfæste kødet med dets lyster og begæringer (Galaterbrevet 5:24).

Med dette nye sind kan vort kød med dets lyster og begæringer blive korsfæstet med Kristus (Galaterbrevet 5:24). Kødet er den del af vort legeme, som er synd, hvilket vi er bevidste om. Naturligvis kan vi ikke korsfæste, det vi ikke har opdaget som synd indtil nu. Men så snart vi får lys over, at noget er synd, skal vi korsfæste det – bringe det i døden (Kolossenserbrevet 3:5). Når disse lyster og begærer rejser sig i vort kød, skal de korsfæstes – aldrig tillades at komme ind i vort hjerte og sind – og lides ud til de dør. Dette fører til lidelse i vort kød, fordi vore egne syndige lyster og begærer, som bor der, ikke bliver tilfredsstillet. Disse lyster dør efterhånden, når de stadigvis bliver fornægtet indtil døden.

Vort sind, vor samvittighed, som før var i onde gerninger skal underkastes Guds vilje ved tro. Vi skal regne os selv døde for synden, men levende for Gud (Romerbrevet 6:11). Når en person bliver ved med at leve i bevidst synd, er det fordi, det gamle menneske stadig er i live, og de har ikke sindelaget til at modstå synden – de er syndens slaver. Derfor, at aflægge det gamle menneske åbner muligheden for et liv i fuld sejr over bevidst synd, så langt som vi har lys – vore legemer er ikke længere slaver for synden.

Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det.” Romerbrevet 8:12. De onde tilbøjeligheder i vort kød skal ikke længere herske over os.

Dette kors er for alle der har syndet og har syndige vaner, men som har angret og bestemt sig for at leve et nyt liv.

 

Ordliste

  1. Omvendese/At være omvendt: At være omvendt er at tage en beslutning om, at vende sig fra synd og mørke, vende sig fra det gamle liv – et liv som nød at leve i de korte nydelser af synd og gribe et nyt sind – et sindelag som er fast besluttet på at stå synden imod (sige “Nej!” i fristelsen). Det er også vigtigt, efter omvendelsen, ikke at vende tilbage til det gamle miljø som havde en negativ påvirkning på en før omvendelser, eller kan det gå dårligt igen (Apostlenes Gerninger 3:19, Apostlenes Gerninger 26:18, Første Petersbrev 2:1-2). Det “gamle menneske” Vort “gamle menneske” er vort sindelag, før vi har taget en beslutning om at kæmpe imod synden. Med det sindelag, når vi bliver fristet til synd, er vi bevidst enig med disse fristelser i vort sind, og tillader disse syndige begærer at leve i vore tanker, ord og handlinger (Romerbrevet 6:1-6, Efeserbrevet 4:22-24, Kolossenserbrevet 3:9-10). Det “nye menneske” / “Nyt sind”: Det ”nye menneske” er det nye sindelag, den nye beslutsomhed vi har fået, efter at have aflagt det ”gamle menneske”. Det er en beslutning om at kæmpe imod synden, at sige ”Nej!” hver gang vi bliver fristet til synd, til at leve i retfærdighed og hellighed (Efeserbrevet 4:22-24). Synd i kødet: Den syndige menneskenatur som alle har arvet siden syndefaldet. Dette betyder at som mennesker, bliver vi naturligt fristet af syndige lyster og tanker. Dette er ofte refereret til som ”arvesynden” eller ”iboende synd”.
1

Korsets budskab: Intruduktion

Korset er et af de mest velkendte symboler på kristendommen, men dets betydning er dybere end korset på Golgata.

Læs mere
2

Hvad er “korset?”

Skriften taler om 3 slags kors.

Læs mere
3

Det første kors: Golgata kors

Dette er korset som fører til syndernes forladelse.

Læs mere
4

Det andet kors: Korsfæste det gamle menneske og kødet med dets lyster og begæringer

Denne “korsfæstelse” er nødvendig, hvis vi ønsker at blive disciple.

Læs mere
5

Det tredje kors: Dagligt tage korset op som disciple

Ved det tredje kors kan hele vort indre forvandles til Kristi billede.

Læs mere
6

Hvad er resultatet af at tage vort kors op?

En herlig fremtid I kendskab til Gud. “For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker” .” Romerbrevet 1:16.

Læs mere
Følg os