Gå til indhold

Det første kors: Golgata kors

Dette er korset som fører til syndernes forladelse.

Det “første kors” er trækorset på Golgata, hvor Jesus led sin fysiske død (Lukasevangeliet 23:33-43). Det er muligt for alle mennesker at opnå tilgivelse for deres synder igennem Jesu død på Golgata.

I Kolossenserbrevet 2:13-15, refererer Paulus til ”kravets håndskrift.” Dette var loven givet til Moses som dokumenterede Guds vilje for hans folk, hvori kravene og lønnen for de som følger dem, såvel som straffen over de som ikke fulgte dem. Det vigtigste var, at syndens løn er døden (Romerbrevet 6:23), så syndere havde en dødsdom – både fysisk død og desto vigtigere, en åndelig død, som var adskillelse fra Gud. Fordi alle mennesker havde syndet, var de alle sammen under denne dom.

Satan anklagede menneskene, fordi ingen var i stand til at holde hele loven, specielt buddet, ”Du må ikke begære” (Anden Mosebog 20:17). Begær, eller lyst, er skjult og lovene var magtesløse over det, fordi den kun kunne tage synden, når den kom ud af legemet (Romerbrevet 8:3-4). Satan brugte disse love, eller ”kravets håndskrift” til at anklage folk for Gud og kræve, at de blev overgivet til ham.

Der blev lavet en bestemmelse, hvorved folk kunne få tilgivelse ved lydefrit at ofre et dyr, og blodet fra ofret skulle frembringes som bevis for det offer, der var blevet bragt. Disse ofre kunne dog ikke tage syndens rod, lysterne eller synden i kødet1, og skulle gentages år efter år (Hebræerbrevet 10:1-4).

Jesus Kristus, Guds søn, tog det samme kød og blod på sig som os, hvilket betyder, at han var i samme position som hele menneskeheden, med synd i kødet som alle mennesker har arvet fra faldet. Som et menneske blev Jesus fristet til syndige begærer og tanker, som vi er. Dog er den store forskel, at selvom Jesus havde synd2 (Første Johannesbrev 1:8; Romerbrevet 7:18), gav han aldrig efter for fristelsen, og derved ikke én eneste gang begik synd3 (Hebræerbrevet 4:15). Jesus brød aldrig loven, selv ikke loven om ikke at begære. I stedet, ved at fornægte disse lyster og begæringer hver gang de kom op i hans kød – nægte at være enig med disse lyster – bragte han al synd i kødet i døden4.. Al synd i den faldne menneskenatur, som Jesus tog på sig, da han kom til jorden, blev erobret og overvundet5 i hans dødelige legeme. Jesus frembar sig selv, hans egen vil:je, som et offer hver gang han blev fristet, og tillod Gud at fordømme synden i hans kød (Romerbrevet 8:3-4).

Falskt anklaget for vranglære blev han korsfæstet som en kriminel, selvom han var uskyldig. Den fysiske død var det ultimative offer, fordi han tog skylden for hele verdens synder på sig, og betalte prisen – døden.

Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vore overtrædelser. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset.” Kolossenserbrevet 2:13-14. Nu har Satan ikke længere noget krav til de som tror på Jesus. Gælden var blevet betalt. Han var skyldfri, et offer uden plet, og igennem ham kan vi som er syndere, få vor synd tilgivet (Første Petersbrev 3:18). Det er ikke for vor egen fortjeneste, men vi bliver frelst af nåde alene.

Der var nu en mand der fuldstændig havde opfyldt lovens retfærdige krav, hvilket beviste at det er muligt for alle mennesker (Romerbrevet 8:1-4; Johannes’ Åbenbaring 12:10-11; Apostlenes Gerninger 26:18). Fordi Jesus overvandt synden, kunne døden ikke holde ham, og han stod op fra graven påskemorgen, hvor han havde taget nøglerne fra Hades og døden fra Satan (Hebræerbrevet 2:14-15; Johannes’ Åbenbaring 1:18). Satans tid som anklager for Gud var forbi, men han er stadig på jorden i stor vrede, og søger hvem han kan fortære (Første Petersbrev 5:8). Han hvisker løgne og anklager os for synder, vi er blevet tilgivet for (Johannes Åbenbaring 12:7-12), men fordi Jesus har betalt syndens gæld, kan de som tror på ham stå Djævelen og hans løgne imod, og han vil fly fra dem (Jakobsbrevet 4:7).

Ved Golgata kors kan vi, som tidligere var syndere, få nåde til at starte på en frisk, på den nye og levende vej, som Jesus åbnede for os, for at efterfølge ham. Ved Jesu blod er alle de synder, vi har begået, og lovet ikke at begå igen, blevet tilgivet af Gud. Nu har vi en vej tilbage til Gud igennem Jesus Kristus. At blive forsonet med Gud er ikke det sidste i et kristenliv, men begyndelsen på et nyt liv!

Læs mere om dette spændende liv under ”korsets vej”, i de andre artikler under denne serie!

Ordliste

  1. Synd i kødet: Den syndige natur som alle mennesker har arvet siden syndefaldet. Dette betyder, at som menneske bliver vi naturligt fristet af syndige begærer og tanker. Dette bliver også ofte refereret til som “arvesynd” eller “iboende synd.”
  2. At have synd: At “have synd” er det samme som at have ”synd i kødet” (se herover). Johannes siger, at vi alle ”har synd” (Første Johannesbrev 1:8), og Paulus skriver, at der ikke bor noget godt i vort kød (Romerbrevet 7:18). At have synd er dog noget helt andet end at gøre
  3. At gøre synd: At gøre synd er bevidst at gøre noget, som du ved går imod Guds vilje og hans love. Det er når du bliver fristet til en syndig tanke, der kommer, på grund af synd i kødet, og du er enig med den tanke og handler efter den, velvidende om at den ikke behager Gud (Jakobsbrevet 1:14-15). Denne ”handling” kan være i ord, gerning, eller selv en tanke.
  4. Bringe synden i døden: At bringe synden i døden er handlingen, hvor jeg benægter den tanke eller tilbøjelighed til synd, som rejser sig fra kødet og nægte at være enig i den. Lysten til synd bliver ikke kun undertrykket, men den dør faktisk (Romerbrevet 8:13; Kolossenserbrevet 3:5).
  5. Overvinde synd/Erobre synd: “Sejr over synd” betyder, at du ikke begår bevidst synd – det som du ved vil blive synd, når du bliver fristet. Det betyder ikke, at du ikke har synd i kødet (se ordet ”synd i kødet” herover), men som du bliver ved med at modstå enhver fristelse, så du ikke gør synd, åbenbarer Gud mere af den synd som bor i dit kød, så den kan overvindes i en dybere grad (Romerbrevet 8:37; Første Korintherbrev 15:57; Johannes’ Åbenbaring 2:7). På denne måde lever du et sejrende liv!
    Jesus selv bragte synden i kødet i døden, som Gud åbenbarede den for ham igennem hans ånd, og dermed fuldstændigt overvandt al synd i kødet. Denne proces bliver også kaldt ”Jesu død”, som Paulus siger, vi skal bære med os i legemet (Andet Korintherbrev 4:10). Med andre ord; vi bruger også denne proces i vore liv.
1

Korsets budskab: Intruduktion

Korset er et af de mest velkendte symboler på kristendommen, men dets betydning er dybere end korset på Golgata.

Læs mere
2

Hvad er “korset?”

Skriften taler om 3 slags kors.

Læs mere
3

Det første kors: Golgata kors

Dette er korset som fører til syndernes forladelse.

Læs mere
4

Det andet kors: Korsfæste det gamle menneske og kødet med dets lyster og begæringer

Denne “korsfæstelse” er nødvendig, hvis vi ønsker at blive disciple.

Læs mere
5

Det tredje kors: Dagligt tage korset op som disciple

Ved det tredje kors kan hele vort indre forvandles til Kristi billede.

Læs mere
6

Hvad er resultatet af at tage vort kors op?

En herlig fremtid I kendskab til Gud. “For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker” .” Romerbrevet 1:16.

Læs mere
Følg os