Gå til indhold

Hvad er “korset?”

Skriften taler om 3 slags kors.

Jesu død på trækorset Golgata gav alle mennesker mulighed for at modtage syndernes forladelse. Denne død, var dog kun kulminationen af, at Jesus havde taget hans kors op dagligt – et indre, metaforisk kors, hvorpå hans egenvilje blev korsfæstet og dermed blev al synd i hans kød bragt i døden.

Mens Golgata kors var slutningen på Jesu fysiske liv her på jorden, er dette kors (syndernes forladelse) er kun begyndelsen for en discipel, hvis eneste mål er et liv med fuld sejr over al synd i kødet – al den synd vi har arvet fra faldet – ligesom Jesus gjorde.

Skriften taler faktisk om de tre kors, som kort er forklaret her:

  • Det første kors: Golgate kors (Lukasevangeliet 23:33-43). Dette er det fysiske kors, hvorpå Jesus led og døde. Ved tro på det Jesus gjorde på dette kors, kan vi have fred på Gud. Kristus er nu blevet vort forsonende offer, og vi kan modtage syndernes forladelse for vore synder, når vi beder om det og i sandhed angrer. Igennem tilgivelse bliver vi frelst, ikke baseret på vort arbejde eller opnåelser, men ved nåde alene.
  • Det andet kors: Korsfæste det gamle menneske og kødet med det lyster og begæringer. Dette er det metaforiske kors, som Paulus skriver om i Romerbrevet 6:6 og Galaterbrevet 5:24. Det er på dette kors vort “gamle menneske” – vor indstilling, som gik med til at gøre det, som vi ved er synd – bliver sat ud af funktion, og kødet med dets lyster og begæringer mister sin magt over os. Ved dette kors bliver vi født på ny og bliver disciple. Vi har et fornyet hjerte og sind og begår ikke længere kødets åbenbare gerninger (Galaterbrevet 5:19-21). Vi er ikke længere slaver under synden, så vi lever ifølge kødet (Romerbrevet 6:15-23; Romerbrevet 8:12). Vi bliver gjort levende med Kristus, når vi har modtaget Jesus som herre i vore liv.
  • Det tredje kors: Tage vort kors op dagligt og fornægte os selv som disciple (Matthæusevangliet 16:24; Lukasevangeliet 9:23). Dette er også et metaforisk kors, som Jesus tog på hver dag hele hans liv ved at fornægte sig selv – han valgte at gøre Guds vilje i stedet for sin egen vilje. Jesus sagde, at ingen kan være hans disciple uden dagligt at tage sit kors op, ligesom han selv gjorde. Når vi gør dette, tilintetgør vi syndens rod og bliver færdig med den, som vi fortsætter med at døde de områder med synd i vort liv, som Helligånden viser os, og som vi ikke tidligere var klar over. Dette er det skjulte liv med Kristus i Gud. Dette er helliggørelse – en dyb frelse og forvandling af hele vort indre menneske, og vi tager del i guddommelig natur (Andet Petersbrev 1:4). Dette er brudens kald.

Læs mere om de tre kors i de andre artikler under dette emne.

 

1

Korsets budskab: Intruduktion

Korset er et af de mest velkendte symboler på kristendommen, men dets betydning er dybere end korset på Golgata.

Læs mere
2

Hvad er “korset?”

Skriften taler om 3 slags kors.

Læs mere
3

Det første kors: Golgata kors

Dette er korset som fører til syndernes forladelse.

Læs mere
4

Det andet kors: Korsfæste det gamle menneske og kødet med dets lyster og begæringer

Denne “korsfæstelse” er nødvendig, hvis vi ønsker at blive disciple.

Læs mere
5

Det tredje kors: Dagligt tage korset op som disciple

Ved det tredje kors kan hele vort indre forvandles til Kristi billede.

Læs mere
6

Hvad er resultatet af at tage vort kors op?

En herlig fremtid I kendskab til Gud. “For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker” .” Romerbrevet 1:16.

Læs mere
Følg os