Gå til indhold

Hvad er resultatet af at tage vort kors op?

En herlig fremtid I kendskab til Gud. “For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker” .” Romerbrevet 1:16.

For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft.” Første Korintherbrev 1:18.

Frihed fra synd

Dette budskab, eller evangelium, er nu tilgængelig for alle Jesu disciple – de som ønsker at komme fri fra synd. For Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie”, sagde Jesus selv (Johannesevangeliet 8:36). Sand frihed findes på korset. Vi oplever frihed, når vi er korsfæstet med ham, lider med ham og bliver som ham i hans død. Djævelen kan ikke gøre noget, når lysterne er blevet korsfæstet, for det er selve kilden til magt. Der er så godt, når vi er trætte af os selv, når vi ved, vi er “solgt under synden” – vi er fallit – så vi kommer til ham, tillader os selv at blive korsfæstet, og oplever at hans død begynder at blive virksom i os over alle disse lyster og begæringer (Matthæusevangeliet 11:28-30). Den kraft som er blevet givet til os igennem korsets budskab, er en kraft hvorved vi kan bringe alt orden ifølge Guds visdom. Gradvist som tider går, og vi vandrer i det lys, giver Gud os, og bringer al synd som bliver vist os i døden, vil vi mærke, at Jesu liv kommer til syne i vore legemer (Andet Korintherbrev 4:10-12). Hvor vi før var bitre og havde krav, bliver vi til velsignelse. Hvor vi før var angst og modløse, bliver vi fulde af tro og kraft til handling. Hvor vi før var dømmende og trodsige, lærer vi at tilgive og opbygge. I stedet for at forårsage skænderier og strid, når vore følelser er sårede eller vores meninger trodset, bliver vi eksempler i mildhed, godhed og tålmodighed. Som vore lyster bliver fornægtet, får vi del i Kristi dyder. Vi får en større trang efter det som er godt; vi tænker på en anden made, end vi tidligere gjorde. Måske har egoismen tidligere bundet os, men når vi ydmyger os ved at fornægte vor egen vilje, mærker vi, at der sker en død over synden – en frigørelse fra synd. Dette er Kristi død – “Jesu Kristi død”, som Paulus skriver om I Andet Korintherbrev 4:10. Hvor der tidligere var uro og stress, er der nu hvile og fred. Livet bliver fredeligt; vi er fri for at “stresse” efter at opnå ære og storhed af denne verden, og fra al verdens bekymring, som kommer af lysterne i kødet. Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. v8  I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme” . Andet Korintherbrev 4:7-10.

Hvilken kraft der blev stadfæstet, ved det liv Paulus levede! Paulus var grebet af korsets budskab, og de muligheder et ”korsfæstet liv” gav ham, ved at følge Jesus, som blev fuldendt igennem lidelser. Vi kan få del i den helt samme kraft og det samme overflodsliv. Evangeliet sætter ingen grænser for, hvad vi kan opnå ved livet i Gud. Hvis vi elsker korsets budskab, kommer vil vi  kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død .” Filipperbrevet 3:10. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans …” Romerbrevet  6:5.

Et lem på Kristi legeme

På korset kan vi have fællesskab med hinanden, og med alle de som også er på korset. Den sande menighed, er en menighed på korset, hvor fjendskabet er bragt i døden, og vi bliver forenet i et nyt legeme, som hedder ”Kristi legeme” (Efeserbrevet). Det er kun ved korset, at fjenden kan overvindes, og alle kan forenes i kærlighed og godhed. På dette herlige kors, kan vi få del i noget nyt, som er  “Inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre .” Kolossenserbrevet  3:12-13.

Når korsets budskab er aktivt i vore personlige liv, så vi lever et “korsfæstet liv”, oplever vi et velsignet liv under alle omstændigheder, venter er herlig fremtid og vi oplever fællesskab med Jesus Kristus, og med alle de andre disciple som lever et aktivt, korsfæste

1

Korsets budskab: Intruduktion

Korset er et af de mest velkendte symboler på kristendommen, men dets betydning er dybere end korset på Golgata.

Læs mere
2

Hvad er “korset?”

Skriften taler om 3 slags kors.

Læs mere
3

Det første kors: Golgata kors

Dette er korset som fører til syndernes forladelse.

Læs mere
4

Det andet kors: Korsfæste det gamle menneske og kødet med dets lyster og begæringer

Denne “korsfæstelse” er nødvendig, hvis vi ønsker at blive disciple.

Læs mere
5

Det tredje kors: Dagligt tage korset op som disciple

Ved det tredje kors kan hele vort indre forvandles til Kristi billede.

Læs mere
6

Hvad er resultatet af at tage vort kors op?

En herlig fremtid I kendskab til Gud. “For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker” .” Romerbrevet 1:16.

Læs mere
Følg os