Gå til indhold

Korsets budskab: Intruduktion

Korset er et af de mest velkendte symboler på kristendommen, men dets betydning er dybere end korset på Golgata.

Korset bliver nævnt adskillelige gange i bibelen, men med størst betydning i Paulus’ breve. Lang tid før Jesus blev korsfæstet på Golgata kors, formanede han os til at tage vort kors på dagligt og følge ham, hvilket er en tilstand af discipelskab (Lukasevangeliet 9:23). Jesus selv tog sit kors op dagligt; det var ved dette hovedværktøj, han tilintetgjorde syndens rod og overvandt døden magt og Djævelen.

Paulus var grebet af korsets budskab. I hans breve kan vi se, hvor højt han vægter korset; det gennemsyrede hele hans liv og forkyndelse.

For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft.” Første Korintherbrev 1:18.

For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet.” Første Korintherbrev 2:2.

Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.” Galaterbvrevet 2:20.

Disse referencer viser tydeligt, at korset er en afgørende nøgle, det afgørende middel ved hvilken vi kan følge Jesus på den nye og levende vej til helliggørelse. Ved korsets kraft kan vi forvandles til Jesu billede, så Kristi liv også kan åbenbares i vore legemer (Andet Korintherbrev 4:10-11). Derfor er korsets budskab en af de centrale, mest afgørende søjler af evangeliet.

1

Korsets budskab: Intruduktion

Korset er et af de mest velkendte symboler på kristendommen, men dets betydning er dybere end korset på Golgata.

Læs mere
2

Hvad er “korset?”

Skriften taler om 3 slags kors.

Læs mere
3

Det første kors: Golgata kors

Dette er korset som fører til syndernes forladelse.

Læs mere
4

Det andet kors: Korsfæste det gamle menneske og kødet med dets lyster og begæringer

Denne “korsfæstelse” er nødvendig, hvis vi ønsker at blive disciple.

Læs mere
5

Det tredje kors: Dagligt tage korset op som disciple

Ved det tredje kors kan hele vort indre forvandles til Kristi billede.

Læs mere
6

Hvad er resultatet af at tage vort kors op?

En herlig fremtid I kendskab til Gud. “For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker” .” Romerbrevet 1:16.

Læs mere
Følg os