Gå til indhold

Maria og Elisabeth: Ægte samfund

Maria og Elisabet hadde et kjærlig forhold, fritt for avind. En inspirerende bibelhistorie som er et lysende eksempel for oss alle!
Mary and Elizabeth in the Bible: An exceptional relationship.

Ved at se grundigt på det der står skrevet om Maria og Elisabeth i Lukasevangeliet 1, vil man opdage at disse to kvinder var udpræget gudsfryktige, og at deres indbyrdes forhold var højhelligt og meget elskeligt, et lysende eksempel for alle tider og slægter.

Da Maria havde fået besked om den store nåde der skulle vederfares henne, skyndte hun sig afsted (Lukasevangeliet 1,39) for at meddele sin glæde til Elisabeth.

Den måde som Elisabeth modtog denne hilsen på, vidner i højeste grad om hendes hjertes renhed. Elisabeth havde jo også fundet nåde hos Gud, hun skulle også få en søn om hvem store ting blev sagt; men Maria havde fået endnu større nåde, for hun skulde føde verdens frelser, Jesus Kristus til verden. Vi kan sige, at Maria var større end Elisabeth. Hvis der så havde været avind i Elisabeths hjerte, ville hun nok ikke have sat stor pris på Marias meddelelse. Hun ville også have tvivlet på, om det var rigtigt. Men nu troede hun i samme øjeblik, uden at nøle; og hun glædede sig umådeligt (over at Maria blev betroet mere end hende selv).

Hun svarede ikke bare, at det glædede hende, heller ikke at det glædede hende meget eller rigtig meget; men hun råbte med høj røst og sagde: «Velsignet er du blandt kvinder [og fremfor mig] …» Ja, i den grad glædede hun sig over den nåde som blev givet Maria og den ære som blev vist hende af Gud, at i samme øjeblik, da lyden af Marias hilsen nåede hendes øre, sprang barnet i mig af fryd! (Lukasevangeliet 1,44). Et storartet eksempel på hvor frit for avind et hjerte kan blive.

Maria blev hos Elisabeth i omkring tre måneder; og så vendte hun tilbage til sit hus. Det var lidt af et samvær! Det var broderkærlighed! De ord som de vekslede med hinanden de første minutter, de var sammen (og som står gengivet i Lukasevangeliet 1), de er dyrebare. Det er jo rene «Bjergprædiken», som Maria holder (selv før Jesus blev født til verden). Tænk for nogle indholdsrige hjerter, de måtte have! Tænk hvad de fik øst ud af sine gode hjerters forråd i løbet af 90 dage!

Tænk hvor højt de elskede hinanden! Hvor højt de måtte elske Gud! Hvor stor pris de måtte sætte på de forestående fødsler. Hvor levende interesseret de måtte være i gudsfrygt, samt i menneskenes frelse! De skulle få hver sin søn, og begge disse skulle i høj grad være redskaber til frelse.

Og lige præcis som disse mødres indbyrdes forhold var så velsignet godt, var forholdet mellem deres sønner, mellem Jesus og døberen Johannes, velsignet godt. For ligesom Elisabeth var så herlig frelst fra avind, så var hendes søn også det. Han sagde jo: «Jeg døber jer med vand; så kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at løse hans skorem. Han skal døbe jer med Helligånden og ild.» Lukasevangeliet 3,16. Og igen: «Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre.» Johannesevangeliet 3,29-30.

Timotheus havde «arvet» tro fra sin mor og fra sin mormor (Andet Timotheusbrev 1,5), og døberen Johannes havde «arvet» et hjerte fri for avind fra sin mor Elisabeth. Hvilken velsignet arv at få!

Hvor værdifuld hver gudsfrygtig og helhjertet sjæl er! Det virker på efterslægten, led efter led – ja i 1000 – et tusind – led! (Anden Mosebog 20,6).

Gud være lovet for Maria og Elisabeth! Gid der måtte findes flere sådanne!


Dette er en redigeret version af artiklen «Maria og Elisabeth. Deres indbyrdes forhold», som først blev publiceret i BCC’s menighedsblad «Skjulte Skatte» i november 1932.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag
Billede ©
www.LumoProject.com fra http://www.freebibleimages.org/ 

Hvis du kunne lide denne artikel, kan du nok også lide flere artikler af forfatteren, Elias Aslaksen. Du vil måske også læse mere på vor temaside om mennesker i bibelen eller i disse udvalgte artikler:

Vær gode mot hverandre!

Gled dere med de glade

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

At være kristen

At være kristen er et meget dybere liv, end bare at bede Jesus om at komme ind i ens hjerte og tro på syndernes forladelse. Det er et liv i udvikling og vækst i det som er af Kristus. Dette hæfte præsenterer meget tydeligt og enkelt, det som er grundlæggende i et kristent liv.

Følg os